Кой би помогнал?

-

Организации, които дават общ съвет

Advisory Centre for Education (ACE: 0808 800 5793; www.ace-ed.org.uk) е независима консултантска и информационна служба за родители, настойници, учители и други хора в Англия и Уелс.
British Council (020 7389 4004; www.britishcouncil.org) е националната консултантска и информационна служба за видове образователни посещения, обмен и професионални почивки.
Childline (0800 1111; www.childline.org.uk) осигурява безплатен, поверителен, денонощен и всекидневен телефонен разговор за всяко дете с каквито и да било проблеми.
Children in Wales (029 2034 2434; www.childreninWales.org.uk) отговаря за надзора върху политическите решения, които засягат младите хора в Уелс.
Gifted Children’s Information Centre (GCIC: 0121 705 4547) предлага безплатен съвет по телефона и има информационна служба. GCIC особено се интересува от децата с дислексия и левичарите, както и от децата с Attention deficit/ Hyperactivity disorder (ADHD) и синдрома на Asperger.
Independent School Information Service (ISIS: Англия: 020 7798 1560; Уелс: 01843855 341; www.isis.org.uk) дава съвет и информация на родителите, които смятат да предприемат частно обучение за децата си до 18 годишна възраст.
National Association of Gifted Children (NAGC: 0845 450 0221; www.nagcbritain.org.uk) предлага съвет на родители и други хора как да се отнесат към едно надарено дете на възраст от около 18 месеца до 14 години;
National Association of School Governors (NASG: 0121 643 5787) дава информация и съвет на родители и попечители относно всички аспекти на попечителството и задълженията на правителствените тела.
Parentline Plus (0808 800 2222; www.parentlineplus.org.uk) организира курсове за родители, издава книги и брошури, и има безплатна, поверителна линия за помощ за всеки, които полага грижи за детето си.
Service Children Education UK (SCE: 01962 880880) дава информация и съвет на членовете във Военноморския флот, Въоръжените и Въздушните сили относно образованието на техните деца до 18 години.
Young Minds (020 7336 8445; информационна линия за родители: 0800 0182138; www.youngminds.org.uk) има отдел за родители и гледачи на деца и младежи, които имат затруднения в училище поради умствени проблеми.

Association of Commonwealth Universities (ACU: 020 7380 6700) имат информационна служба за университетите в страните от английската общност.
British Council (020 7930 8466; www.britishcouncil.org) предлага субсидии за обмен на младежи, за да могат да се организират групи от млади хора, обикновено на възраст между 14 и 30 години, които да създадат трайни връзки с друга чуждестранна група от подобна среда и интереси.
Програмата British Universities Transatlantic Exchange (BUTEX: 020 7133 2364; www.butex.ac.uk) покрива около 80 висши учебни институции във Великобритания, повечето от които имат обменни начала с университети и колежи от Северна Америка.
Connexions service (www.connexions.gov.uk) дава информация и съвет за 13-19 годишните младежи относно образованието и личния живот.
Fulbright Commission (020 7404 6880) дава информация и съвет на английските студенти, които желаят да учат в американски университет.
National Union of Students (NUS: Англия: 020 7272 8900; Уелс: 029 2037 5980; www.nusonline.co.uk) дава съвет и информация относно по-голямата част от въпросите в образованието и благосъстоянието, които вълнуват студентите, включително и помощ за студентите, които имат проблеми с получаването на субсидии.
National Academic Recognition Information Centre for the United Kingdom (0870 990 4088; www.naric.org.uk) осигурява консултации за хората, които желаят да направят връзка между чуждестранна академични квалификация и квалификациите, издавани във Великобритания. Тази услуга се заплаща.
UKCOSA (020 7288 4330 администрация; www.ukcosa.org.uk) осигурява подкрепа за хората, които работят с чуждестранни студенти и улесняват обмена на идеи в международното образование.
Universitas 21 (www.universitas21.com) е мултинационален консорциум от висши учебни институции. Предлага на студентите възможността да учат за известно време в чужбина.

Образование за възрастни хора: организации, които дават съвет и подкрепа
Информация относно образованието за възрастни хора може да се намери от колежи, библиотеки и LEA (local education authority).
Basic Skills Agency (020 7405 4017) ще отговорят на въпросите относно основното образование (четене, писане, смятане), която информация не е предоставена от дадена библиотека или LEА.
Learndirect (0800 101 901; www.learndirect.co.uk) е правителствена програма, която окуражава хората да подобрят съществуващите и да придобият нови умения. Предлага курсове за обща компютърна грамотност, както и курсове за смятане и грамотност. Курсовете могат да бъдат редовни или задочни, както за хората, които работят, така и за хората, които учат.
Open University (01908 653231; www.open.ac.uk) e университет за задочните студенти, които желаят да запишат курс с цел придобиване на квалификация, като диплома или степен. Студентите учат у дома, като университета им осигурява учебни материали.

Дистанционно обучение и домашни курсове
Open and Distance Learning Quality Council (020 7612 7090; www.odlqc.org.uk) определя стандартите за дистанционно и домашно обучение.
Association of British Correspondence Colleges (020 8544 9559; www.homestudy.org.uk) е доброволна организация от свързани помежду си колежи, които спазват етнически кодекс, като гарантират определени стандарти на обслужване при работата си със студенти.

Организации за служители и членове на професионални съюзи
Workers’ Educational Association (WEA: Англия: 020 7375 3092; Южен Уелс: 029 205 52277; Северен Уелс: 01766 781900; www.wea.org.uk) има местни клонове, които организират дневни, нощни и жилищни курсове и летни училища.
TUC Education Service (020 7636 4030; www.tuc.org.uk) организира курсове за управители на магазини, служители на съюзи и представители по здравето и безопасността.

Инспекция и тела, определящи стандартите
OFSTED (Англия: 020 7421 6744; www.orsted.gov.uk); ESTYN (Уелс: 029 2044 6446; www.estyn.gov.uk).

Категория: