КОЙ ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧАВА ПОМОЩ ЗА ЖИЛИЩЕ?

-

При положение, че отговаряте на определени критерии и условия, зададени от правителството на Великобритания, имате право да получите помощ за жилищен наем за част или за целия наем на жилището, в което живеете. Размерът на помощта зависи от вашите доходи и обстоятелствата около вашето ежедневие.
При прекратяване на помощта също е възможно да получавате определени парични суми.
Абсолютно необходимо е обаче,  получените средства да бъдат използвани по предназначение, като заплащането на текущи сметки като отопление, топла вода, енергия или храна, не влизат в това определение.

Каква сума ще получите?
Можете да получите помощ за целия или част от вашия наем. Няма точно определена сума за помощта за жилищен наем, като сумата  зависи  също и от това дали ще наемете частна  или общинска квартира.

Наем на общински и социални жилища
Сумата  зависи от:

–          размерът на наема, за който кандидатствате,
–          наличност на свободна стая в жилището,
–          доходи на домакинството, като се включват обезщетения, пенсии и спестявания (над £ 6,000),
–          специфични характеристики на живущите като възраст и увреждания.

Допустим наем

Допустим наем означава разумен наем за подходящ имот във вашия район. Включва такси за обслужване (като например поддръжка на асансьора или комунално пране), но не и сметки като отопление, вода, ток.

Неизползвани спални помещения
Вашата помощ за жилищен наем може да бъде намалена, ако живеете в общински или социални жилища и имате резервна спалня.

Намалението е:

 • 14% от „допустимия наем“ за 1 резервна спалня,
 • 25% от „допустимия наем“ за 2 или повече резервни спални.

Пример за намаляване на помощта за жилищен наем
Допустимият ви наем е 100 паунда на седмица. Получавана помощ за жилище – 50 паунда и лично участие в размер също на 50 паунда. Имате 1 резервна спалня, така че намалението ще бъде 14%. Това означава, че вашата помощ за жилищен наем  ще бъде намалена с  14 паунда на седмица.

Споделяне на спални помещения – правила

Спални помещения се очаква да се споделят от следните членове на семейството:
– двойка възрастни,
– 2 деца под 16 години от един и същи пол,
– 2 деца под 10 години (независимо от пола).

Собствена спалня могат да имат следните членове от семейството:

 • един възрастен (над 16 годишна възраст),
 • дете, което би могло да живее заедно с другите в една стая, но при наличието на три деца, двете вече са настанени в една и съща стая,
 • двойка или деца, които не могат да съжителстват с други, поради увреждане или медицинско състояние,
 • стая за нощувки за лицето, което се грижи за вас, ваш партньор, вашето дете или друг възрастен при положение, че то не живее с вас, но понякога трябва да пренощува в жилището.

Една резервна спалня е разрешена за:

 • одобрен приемен родител,  но само до 52 седмици след края на последното си назначаване,
 • новопостъпил приемен родител за период до 52 седмици от датата на одобрението, ако не е настанено дете през това време.

Стаи, които се използват от студенти и военно-служещи или запасни офицери не се считат като “резервни” ако същите се намират  далече или имат намерение да се завърнат по домовете си.

Частни наеми

Местната помощ за жилищен наем(LHA) е предназначена за наематели на частно жилище.

Сумата зависи от:

–          местоположението,
–          състава на домакинството,
–          доходи – включително помощ, пенсии и спестявания (над £ 6,000),
–          други обстоятелства като наличие на инвалидност при вас или член от семейството ви.

Каква сума можете да получите?

АпартаментСедмична помощ
Едностаен* или споделена стаядо £268.46
Двустаендо £311.40
Тристаендо £365.09
Четиристаендо £429.53

Моля свържете се с общинската администрация ако живеете в неподходящи условия, като корабчета, приспособени за живеене, каравани, общежития, хостели и др.

Изключения

Ако взимате помощ за жилища преди 7 април 2008, тези ограничения важат само:
– при промяна на адрес,
– ако има прекъсване при молбата за помощ за жилища.

Как се извършва плащането на жилищно помощ:

Помощта за жилище се изплаща по местоживеене, както следва:

 • наематели на общински жилища – по общинска сметка с ваша партида (не получавате директно парична помощ),
 • частни наематели – по банкова сметка или сметка в банкова асоциация/организация  (в редни случаи се извършва чеково разплащане).

Таван на социалните помощ

Във Великобритания съществува термин като „Таван на социалните помощи“, който   ограничава размера на помощите, които повечето хора на възраст от 16 до 64 години могат да получават. Той представлява сбор от всички социални помощи, които се получават за различни случаи, като например  за непълнолетни деца, за инвалидност, за жилище. Ако надвишавате максимума, помощта ви за жилище е възможно да намалее.

Право на жилищна помощ имат кандидати, които:

–          плащат свободен наем,
–          имат нисък доход или получават помощ,
–          спестяванията им са под определено ниво – обикновено под £ 16,000.

Можете да кандидатствате, ако сте наети на работа или безработни, но ако живеете с партньор, само един от вас може да получи помощ за жилище.

Ако сте несемейни и под 35 години,  можете да получите само жилищна помощ за заемане на легло в споделена стая или за наемане на стая от жилище, без право да се ползва хола, а само тоалетната и кухнята.

Кой няма право на жилищна помощ?

Обикновено няма да получите помощ за жилище, ако:

 • вашите спестявания са над £ 16,000 – освен ако не получавате гарантирана държавна  пенсия,
 • живеете в дома на близък роднина,
 • сте редовен студент – освен ако не сте инвалиди или имате деца,
 • пребивавате във Великобритания като търсещ работа в Европейското икономическо пространство,
 • вие сте търсещ убежище или спонсориран да бъдете в Обединеното кралство,
 • вие сте обект на имиграционен контрол, а разрешителното ви за пребиваване гласи, че не можете да кандидатствате за помощ от обществени фондове.

Обикновено не можете да получите помощ за жилищен наем и универсален кредит едновременно (освен ако не сте настанен в определени видове социални жилища).

Ако сте собственик на жилище, вие не можете да кандидатствате за жилищна помощ, но можете да кандидатствате за помощ при изплащане на лихвите при ипотечен кредит.

При промяна на обстоятелствата, вие сте задължен незабавно да уведомите общинските власти. Пример за промяна на обстоятелствата – вашето дете напуска училище или вие отивате да живеете на друго място за повече от 1 месец.

Необходима информация при кандидатстване:

При кандидатстване е необходимо да предоставите известна информация и доказателства в подкрепа на молбата си за помощ за жилищен наем .

Ще получите по-бързо помощ за жилищен наем, ако разполагате с със следните данни:

–          размер на дължим наем,
–          дали в наема са включени комунални сметки –  като например такси за вода, газ или електричество,
–          плащате ли такси за услуги, включително поддръжка на сграда или застраховка,
–          данните на наемодателя или агента, с който е сключен договора за наем.

Необходими придружителни документи, които да предоставите при кандидатстване:

Трябва да имате предвид, че при кандидатстване се  предоставят оригинални документи, а не копия.

Списък:

 • документи за последните плащания (5 , ако се плаща седмично, или 2, ако се плаща месечно)
 • банкови извлечения или извлечения от сметки в строителни асоциации,
 • документи от други приходи или инвестиции, включително акции или премийни облигации,
 • доказателство за доходи за всички лица, които не зависят финансово от вас, но живеят с вас, като например възрастни роднини или приятели.

Ако работите или получавате помощ за търсещи работа, ще ви е необходимо и доказателство за името и адреса на партньора ви. Не можете да използвате един и същ документ, за да докажете едновременно и името, и адреса си.

Имайте предвид, че граждани на ЕС, които нямат британско гражданство или Permanent Residence, нямат право на помощ за жилищен наем.

Ето защо е необходимо да представите два от следните документи:

 • шофьорска книжка, издадена от Великобритания,
 • настоящ паспорт,
 • удостоверение за раждане или брак,
 • биометрично разрешение за пребиваване,
 • удостоверение за регистрация или натурализация,
 • карта за постоянно пребиваване,
 • писмо от HMRC или от Министерството на вътрешните работи,
 • скорошна сметка за комунални услуги,
 • актуални извлечения от банката или от строителното дружество/асоциация,
 • банкови извлечения или разплащателни документи за актуални плащания.

Ако сте наемател на частен имот, ще трябва да предоставите и един от следните документи:

 • договор за наем или книжка с квитанции /попълва се всеки път, когато се плаща наем/,
 • писмо от наемодателя, което потвърждава, че сте наемател, ако нямате договор за наем,
 • доказателство за платения наем, като например книга с квитанции, разписки за наем или банково извлечение.

Как да кандидатствате?

Необходимо е предварително да проверите дали отговаряте на условията за кандидатствате като се доверите на автоматичните калкулатори, предоставени в страницата на правителството.

Ако кандидатствате само за жилищна помощ, направете го чрез местния общински офис. Имате право да подадете молба за помощ за жилищен наем, дори когато получавате и други социални помощи.

Ако кандидатствате и за други социални помощи, имате възможност  да кандидатствате за помощ за жилище едновременно,  като част от вашето заявление.

Свържете се с пенсионната служба, за да кандидатствате за помощ за жилище заедно с молбата си за пенсионен кредит:

Пенсионната служба ще изпрати подробности за вашите искове за помощ за жилищно настаняване до вашия съвет.

Телефон: 0800 99 1234

Телефонен секретар: 0800 169 0133

Работно време: от понеделник до петък от 8 до 18 часа

Универсален кредит

Обикновено не можете да получите универсален кредит и жилищна помощ едновременно (освен ако не попадате в специална категория  или не сте настанени във временни жилища). При получаване на универсален кредит, ще трябва да заплащате сами своя наем.

Ако не сте доволни от решението, получено от Общинската администрация, имате право да обжалвате в рамките на 13 седмици /17 седмици за граждани над 60 годишна възраст/.

Допълнителна информация

Ако получаваната жилищна помощ не покрива изцяло разходите за наем, можете да кандидатствате и за допълнителна помощ, с която да покриете разходите за отопление и енергия.

Прекратяване на помощта

Някои ползи биват прекратени ако се завърнете на работа, работите повече часове или печелите повече пари. Ако това се случи, бихте могли да получавате жилищна помощ в продължение на още 4 седмици. Това представлява така нареченото разширено плащане на помощ за жилище. Ако отговаряте на условията за получаване на тази допълнителна помощ общинската администрация ще се свърже с вас.

Преди да се завърнете на работа, вие би трябвало да сте получавали помощ за жилище за срок не по-малко от 26 седмици до времето, когато сте се върнали на работа.
____________________

*Едностаен апартамент означава апартамент с 1 спалня – т.е. той има спалня, гостна, кухня и баня/тоалетна.

Категория: