Кой какви функции изпълнява при подбора на персонал?

-

Когато търсите нова работа, трябва да знаете, че от другата страна на бюрото срещу вас стоят хора, които имат различни роли и функции. Всеки от тях има своя принос в процеса по набиране на персонал, но щом изпълните техните нужди, вие ще направите всичко възможно, за да постигнете своята цел – да получите работата.

Мениджъри, отговарящи за подбора

Какво правят те: Това са хората, които взимат ключовите решения: каква цел трябва да се постигне, какви са очакванията за всеки човек, който ще заема длъжността, и каква е оценката на кандидатите.

Какво трябва да знаете: Истинските цели на наемащия мениджър може изобщо да не са посочени в описанието на работата. Ще бъдете одобрени само ако разберете какви са те и покажете как можете да ги постигнете по-добре от всеки друг.

Личен състав

Какво правят те: Подборът на личен състав е една от задачите на служителите в отдел „Човешки ресурси“. Във фирми, в които тези отдели са малки, служителите в него могат да имат по-общи задължения, докато в по-големите фирми може да има подотдели от професионалисти, които се занимават само с набирането на личния състав. Те работят съвместно с наемащия мениджър и задачата им е да съблюдават спазването на всички закони и подробното документиране на целия процес.

Те са лицето на компанията и работят с външни фирми за наемане на персонал, както и директно със самите кандидати. Занимават се с целия процес по наемане на служители, включително: написване и публикуване на обявите, подбор на обещаващите кандидатури, първоначални телефонни разговори, организиране на интервютата, подготовка и изпращане на предложението за работа.

Какво трябва да знаете: Тези служители обикновено биват оценявани по два критерия: време и разходи за наемане. Възможно е да извършват търсения за няколко позиции едновременно и да имат стимул да вършат работата си възможно най-бързо. И тъй като цената винаги е важен фактор, те ще предпочетат да наемат някой, който им е препоръчан от настоящ служител, вместо да плащат таксите, налагани от фирмите за наемане на персонал.

Съвет: винаги е добре да създадете контакти във фирмата, за да бъдете забелязани. Когато получават уважение заради организацията и гладкото протичане на процеса по наемане на служители, професионалистите от отдел „Човешки ресурси“ могат да бъдат страхотни съюзници както за наемащите мениджъри, така и за кандидатите за работа.

Външни фирми за наемане на персонал

Какво правят те: Търсят кандидати, които отговарят на изискванията на техните корпоративни клиенти. Често трябва да се конкурират с други фирми, които работят по същата задача едновременно с тях, но им се плаща единствено ако предложеният от тях кандидат бъде назначен на работа.

Какво трябва да знаете: Тъй като конкуренцията е жестока, фирмите за наемане на персонал разполагат с много малко време за губене с хора, които не отговарят на нуждите им. Те изграждат контакти и отношения с хора, които могат да им бъдат полезни в момента и в бъдеще.

Служителите на фирмите за подбор на персонал не искат да казват на кандидатите за кого работят. Вие можете да научите това, ако по някакъв начин ги заобиколите и осъществите директен контакт с клиента им. Фирмите обаче не одобряват подобно нелоялно отношение у кандидатите. Ако се опитате да изключите агенцията за подбор от организираното от самите тях търсене и това стане ясно, най-вероятно кандидатурата ви ще бъде зачеркната не само за момента, но и в бъдеще.

Имате право да контролирате къде точно ще бъдат изпратени документите ви, но обикновено при работа с агенции за наемане на персонал няма да знаете името на клиента им, когато кандидатствате.

Вярвате или не, таксите, които фирмата плаща на агенцията, не идват от вашата заплата. Точно обратното. Тези агенции са в позиция да знаят колко точно смята да плаща работодателят и да настояват за максимално високо заплащане.

Агенции за подбор на кадри от висше управленско ниво

Какво правят те: Те са единствен представител на клиента си и подбират най-добрите кандидати. Задачата им е да проверят обстойно всички кандидатури, включително и препоръките им, преди да ги представят.

Фирмите, които ги наемат, ги приемат като доверени съветници, докато на останалите агенти за подбор на персонал се гледа като на наемници.

Какво трябва да знаете: Тъй като се конкурират с други фирми за подбор от момента, в който започнат търсенето, обикновено те ясно заявяват кой е техният клиент и се опитват да продават този клиент на талантливи кандидати, които обикновено не са на пазара на труда. Те работят сериозно и усърдно, защото получават добро заплащане, но и натиск да завършват успешно сложен подбор на кандидати.

Сега, когато сте запознати с работата и задачите на ключовите играчи в процеса за подбор на персонал, можете да им помогнете, за да направите живота им по-лесен. Така със сигурност ще получите тяхното благоразположение и внимание, което кандидатурата ви заслужава.

Категории: