Кой може да помогне при намирането на жилище под наем

-

Help the Aged (020 7253 0253; www.helptheaged.org.uk) правят множество публикации на свободен достъп, които дават съвет относно жилищните проблеми за възрастните хора, включително и тези в приютите.
Уебсайтът на Shelternet (www.shelternet.org.uk) осигуряват информация за множество жилищни опции, включително и помощ за бездомните хора, наемане на частни имоти и право на жилищна собственост.
Жилищните консултантски центрове могат да предложат съвет и информация относно всички аспекти, засягащи жилищата. Някои центрове са организирани от местните власти, а други – от доброволни организации. Подробна информация за самостоятелните жилищни консултантски центрове в Англия можете да намерите от Shelter (020 7505 2000 или 0800 446441; www.shelter.org.uk), или в Уелс от Shelter Cymru (01792 469400; www.sheltercymru.org.uk).
Освен това, Shelter предлагат 24-часови безплатни услуги (0808 800 4444) за всеки, който има жилищен проблем. Услугата се осигурява чрез minicom и textphone връзки, както и чрез специализиран превод, където е необходим такъв.

Жилищни асоциации

Жилищните асоциации са неправителствени организации, които осигуряват жилища под наем. Има множество организации, които осигуряват редица видове жилищно настаняване. Някои осигуряват жилища само за определени хора – например, самотни родители или хора с физическо увреждане. Други осигуряват общодостъпно жилищно настаняване по същия начин както и местните власти.
Само някои жилищни асоциации приемат директни молби. Повечето искат да бъдете номиниран(а) от местните власти, което означава, че ще трябва да подадете молба пред местните власти, за да отидете в списъка на чакащите, след което да поискате да бъдете номиниран. Ако жилищната асоциация не настоява за такава номинация, тя може да поиска номинация от дадена местна агенция, например, от консултантска агенция или от социалната служба. Ако жилищната асоциация не приема директни молби, критериите, които всяка асоциация има при набирането на наематели, ще се различават.
В някои области жилищните асоциации и местните власти имат общи списъци на чакащите. Това означава, че можете да се регистрирате при местните власти и жилищната асоциация с един и същи формуляр.

Програмите home swap и home mobility

HOMES (020 7963 0200; www.homes.org.uk) провеждат множество национални програми в помощ на хората, които искат да се преместят от една част на Великобритания в друга.
HOMES mobility scheme е програма, която позволява на местните власти или жилищната асоциация да номинира наемател, или някой друг от списъка на чакащите, пред друг местен орган на властта или жилищна асоциация. Ако сте наемател на местните власти или жилищната асоциация, вашият landlord (хазяин) може да реши да направи такава номинация без да ви попита, но и вие можете да поискате да ви номинират и редовно да проверявате как се движи вашата номинация.
Можете да поискате да бъдете номиниран, ако:
• трябва да се преместите в друг район, за да започнете друга работа;
• трябва да бъдете по-близо до приятели или роднини, за да ги подкрепяте, или да получавате подкрепа от тях;
• имате други сериозни причини, например, ако сте бил(а) жертва на домашно насилие или расов тормоз.
Ако искате да подадете молба за HOMES mobility scheme, трябва да се свържете с вашия жилищен чиновник като му обясните причините за желанието ви да се преместите и да посочите къде желаете да отидете.
Homeswap scheme е програма, която помага на наемателите на местните власти или жилищната асоциация да разменят жилищата си с други жилища на местните власти или жилищната асоциация. Можете да се регистрирате, като вкарате личните си данни в компютърна база данни, за да бъдете разменен(разменена) с друг наемател в областта, в която желаете да се преместите. Можете да разгледате и копие от регистъра на Homeswap във вашето жилищно бюро, за да се свържете с наемател, който търси размяна. Свържете се с HOMES (020 7963 0200; www.homes.org.uk) за повече информация.

Подслоняване от местните власти

Ако търсите подслон от местните власти, първо трябва да проверите дали сте подходящ/а за такъв вид помощ. Много хора от чужбина – например, по-голяма част от бежанците и хората, които са прекарали значително време извън Великобритания, независимо от това, че са граждани на Великобритания – не са подходящи за настаняване. Правилата, по силата на които можете да бъдете одобрени за подслоняване от местните власти, са сложни, особено ако току що сте пристигнал(а), или сте се завърнал(а), във Великобритания от чужбина.
Повечето местни власти имат жилищен регистър или списък на чакащите, които са подали молба за наемане на жилище от органите на властта. Обикновено, това е единственият начин за подаване на молба от този вид.
Местните власти използват различни системи при даването на предимства на кандидатите от техните списъци. Начинът на определяне на предимствата се различава при отделните органи на властта, но като цяло, факторите, които трябва да се вземат предвид ще са:
• влошено здравословно състояние заради жилищните условия;
• липса на общи удобства – например, баня или тоалетна;
• недостатъчен брой на спалните за големината на вашето семейство;
• продължителността на вашето пребиваване в района;
• възраст (има се предвид при достъп до убежища или охраняеми жилища);
• колко дълго сте бил(а) в списъка на чакащите;
• отделяне от семейството ви (включително и когато семейството е в чужбина) поради недостатъчно жилищно пространство;
• дали сте без дом.
Независимо че сте вписан(а) в списъка на чакащите, може да се наложи доста да почакате преди да ви бъде предложено жилище. Месните органи на властта трябва грубо да ви ориентират за времето, през което ще трябва да чакате. Трябва да ги държите информирани за промените, които могат да засегнат вашата молба – например, промени в броя или възрастта на вашите деца. Може и периодично да обновявате молбата си.
Когато ви се отправи предложение, може да става въпрос за жилище, притежавано от местните власти или от някоя жилищна асоциация. В районите, където жилищата на местните власти са прехвърлени на някоя жилищна асоциация, това може да бъде единствения вариант.
Ще имате възможност да отхвърлите офертата единствено ако тя не отговаря на вашите нужди – например, ако имате физическо увреждане, а няма асансьор. Обаче, обикновено има ограничение в броя на офертите, които даден орган на властта може да отправи.

Категория: