Кой не може да гласува / Вписване в избирателния регистър

-

Кой не може да гласува
Следните хора нямат право да гласуват:
• всеки, който не е в избирателния регистър в деня на изборите;
• хората от чужбина (освен EU гражданите, граждани на Република Ирландия и граждани на Британската общност, които пребивават във Великобритания);
• хората под 18 години;
• определени хора, изобличени в корупция или незаконна избирателна практика;
• благородници, които са членове на Камарата на лордовете (House of Lords) (само за Английски парламентарни избори);
• хора със значително умствено увреждане, които не могат да разберат избирателната процедура.

Вписване в избирателния регистър

Избирателния регистър се съставя годишно, но се изменя по време на годината. Всеки местен орган на властта има избирателен регистрационен служител, който отговаря за този процес. Всяка година, около август или септември, всички домакинства в избирателния район получават избирателен регистрационен формуляр, или, което се случва по-рядко, се посещават от член на избирателния състав. Ако не получите формуляр, например, понеже сте бездомен(бездомна), можете да получите такъв от избирателния регистрационен служител.
Формулярът трябва да бъде попълнен в съответствие с инструкциите и трябва да включва всички от домакинството, които имат право да гласуват и които ще бъдат местни жители в домакинството на 15-ти октомври. Ако някой временно отсъства от дома си, той пак трябва да бъде включен във формуляра. Някой, който навършва 18 години през 12-месечния период след публикуването на регистъра (на 1-ви декември същата година), също трябва да бъде включен, за да може да гласува като навърши 18 години. Съответните рождени дати на всички трябва да бъдат включени във формуляра.
В зависимост от дадената от вас информация, избирателният регистрационен служител попълва регистъра. Той се публикува до 1-ви декември всяка година и е свободен за проверки по време на цялата година в местните кметства и други публични места, например, пощенски служби и библиотеки. Можете да подадете молба, за да ви прибавят към регистъра, или пък данните ви да бъдат променени по всяко време през годината, въпреки че, когато се провеждат избори, регистрационните молби трябва да бъдат получени две или три седмици преди денят на изборите, в зависимост от графика на изборите.

                                                                                                                                                                Не желая бившия ми съпруг да научи, че съм се върнала в региона. Мога ли да се регистрирам анонимно?
Не можете да се регистрирате анонимно дори и да се чувствате застрашена, например, от бивш партньор. Ако не осигурите информация на регистрационния екип, или ако не попълните регистрационния формуляр, или ако дадете невярна информация, може да бъдете осъдена и глобена. Някои регистрационни служители може да позволят на хората, които се чувстват застрашени, да се регистрират под друго име – например, с моминското си име или с част от цялото си име. Обаче, това се извършва по усмотрение на служителя и вие не можете да настоявате да се регистрирате по подобен начин. Все пак, можете да си смените името и да се регистрирате с новото си име.

Категория: