Кой ще може да помогне при дискриминация?!

-

Расова дискриминация

Commission for Racial Equality (Англия: 020 7939 0000; Уелс: 029 2072 9200; www.cre.gov.uk).

Racial Equality Council са местни организации, които може да успеят да ви помогнат да предприемете действия срещу расовата дискриминация. Те могат да ви предложат различни нива на помощ. Трябва да проверите какви услуги или помощ предлага вашето местно Racial Equality Council. За адреса на вашето местно Racial Equality Council се свържете с Racial Equality Council (Англия: 020 7939 0000; Уелс: 029 2072 9200; www.cre.gov.uk).

Ако сте бил(а) жертва на расово и(или) религиозно мотивирана атака, винаги е препоръчително да потърсите съвет. Такъв можете да получите от САВ (Citizens Advice Bureau). Все пак, можете да получите помощ и от местния Racial Equality Council (REC), местната програма Victim Support, програма за помощ на жертви или свидетели на престъпления (линии за помощ: 0845 3030 900; www.victimsupport.org.uk) или друга местна организация.

Можете да се свържете и с The Monitoring Group по безплатната линия за спешни случаи (0800 374 618), която дава съвет на жертвите на расов тормоз и злоупотреба. Линията е денонощна и персоналът й се състои от доброволци, наети от черните и етнически малцинства, за да могат да комуникират с хората на съответния език.

Има и Home Office линия за подкрепа на мюсюлманите – “Muslim Line” (0208 840 4840) – по която можете да получите съвет ако сте бил(а) жертва на злоупотреба поради религиозните ви вярвания.
Ако сте претърпял(а) телесна повреда в резултат на расово или религиозно мотивирана атака, вие може да имате право на парична компенсация по силата на Criminal Injuries Compensation Scheme (www.cica.gov.uk).

Полова дискриминация
Equal Opportunity Commission (Англия: 0845 601 5901; Уелс: 029 2034 3552; www.eoc.org.uk) може да ви помогне да заведете дело срещу полова дискриминация. ЕОС могат да ви посъветват по телефона или чрез писмо относно най-добрия начин да оспорвате дадено дело. Тази услуга е безплатна. Могат за ви дадат информация за опитни адвокати в тази област и могат да ви уредят представляване от адвокат.

Дискриминация поради физическо увреждане
Disability Rights Commission (DDA линия за помощ: 08457 622633; textphone: 08457 622644; www.drc-gb.org) е национално тяло, което може да ви помогне да заведете дело по силата на Disability Discrimination Act. Може да даде съвет и на хора с физическо увреждане, работодатели и доставчици на услуги. За телефонни запитвания относно този закон, както и за съвет относно това как да се заведе дело, се свържете с линията за помощ на DDA, която ако сметне за необходимо, прехвърля хората на Disability Rights Commission.

Обща дискриминация
Law Centre могат да предложат безплатен законен съвет на хората, които желаят да предприемат действия относно дискриминацията. Ако ви представлява адвокат от Law Centre, вие може да имате право на държавни правни услуги. Информация за най-близките Law Centre можете да получите от Law Centres Federation (020 7387 8570; www.lawcentres.org.uk).

Членовете на Discrimination Law Association (01933 228742; www.discrimination-law.org.uk) работят в областта на расовата, половата и дискриминацията поради физическо увреждане. Асоциацията може да даде информация за имената на практикуващи членове. Не трябва да забравяте, че по-голяма част от членовете най-вероятно ще са адвокати на частни практики, така че ще бъдат определени такси, освен в случаите на държавни правни услуги.

Категория: