Компенсации при контузии, получени по време на работа

-

Ако по време на работа получите нараняване или стане инцидент, който не ви позволява да работите за известно време, може да имате право на парично обезщетение или компенсация. Можете да изискате компенсация в случай на нараняване по време на работа или по време на квалификационен курс, свързан с работата ви. Сумата, която може да вземете зависи от вашите лични обстоятелства.

Нивото на вашата безпомощност или нараняване ще определи колко пари и за какъв срок ще ги получавате. Нивото на нараняване ще бъде установено от медицински консултант или медицинско лице, което ще даде оценка от 1% до 100%. За да взимате финансова помощ за нараняване, оценката трябва да бъде от 14% нагоре. В следващата таблица са дадени приблизителни суми на това колко можете да получите на седмица в зависимост от нивото на вашето нараняване:

 • 100% – £168. 00
 • 90% – £20
 • 80% – £40
 • 70% – £60
 • 60% – £80
 • 50% – £00
 • 40% – £20
 • 30% – £40
 • 20% – £60

Инциденти

Имате право на финансова помощ ако:

 • Ако сте наето лице, когато е настъпил инцидента
 • Ако сте били на обучение във връзка с работата ви, когато е настъпил инцидента
 • Ако инцидента се е случил в Англия, Шотландия или Уелс.

Придобити болести

Можете да получите финансово обезщетение в случай че причините за дадена болест са  работата, която работите или  тренировъчния курс, който карате или сте изкарали когато сте се разболели. Финансовото обезпечение важи за над 70 заболявания които включват:

 • Астма
 • Хронични бронхити или емфизем на белия дроб
 • Глухота
 • Пневмокониоза (включително силикоза и асбестоза)
 • Остеоартрит на коленете при миньорите
 • Болестта известна като вибрационен бял пръст
 • Различни форми на рак причинени от работа с азбест
 • Едностранно или двустранно удебеляване на белодробната стена

Можете да получите пълния списък със заболявания от регионалните центрове за индустриални наранявания. Връзка с центровете:

 • Barrow Benefit Centre, Post Handling Site B, Wolverhampton, WV99 1RX, телефон: 0345 603 1358 и текстофон: 0345 608 8551
 • Barnsley IIDB Centre, Mail Handling Site A, Wolverhampton, WV98 1SY, телефон: 0345 758 5433, текстофон: 0345 608 8551

Ако сте самонаето лице self employed, не можете да получавате финансова помощ за придобита болест или при настъпил инцидент на работа.

Как се кандидатства?

При инциденти принтирайте и попълнете следната форма.

При придобити заболявания попълнете тази форма.

За да си поискате да ви изпратят форма, позвънете на Barnsley Industrial Injuries Disablement Benefit centre на телефон 0345 758 5433.

Къде да изпратите попълнената форма?

Изпратете попълнената форма на Barrow Industrial Injuries Disablement Benefit Centre, ако ако претендирате по силата на специални разпоредби. Изпратете формата на:

Barrow Benefit Centre
Post Handling Site B
Wolverhampton
WV99 1RX

За всички останали случаи, изпратете формата на:

Barnsley IIDB Centre
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1SY

Допълнителна информация:

Уведомете службата, която ви отпуска финансовата помощ при промяна на обстоятелствата като:

 • Състоянието, заради което взимате финансова помощ се подобри
 • Ако се ожените / омъжите, встъпите в партньорство и името ви се промени
 • Ако смените адреса си
 • Ако напуснете страната
 • Ако влезете в затвора

Проверете дали имате право и на други обезщетения на https://www.gov.uk/industrial-injuries-disablement-benefit/further-information.

Категория: