Крайни срокове за подаване на данъчна декларация и глоби

-

Всяка година подаването на данъчните декларации и плащането на данъците става до определен краен срок. От особена важност за вас е да знаете кога са тези дати, защото ако ги пропуснете, ще ви се наложи да платите глоба.

Крайни срокове за подаване на данъчна декларация

.31 октомври – за всички които изпращат декларациите си по пощата

Ако изпращате вашата декларация по пощата, то тя трябва да пристигне не по-късно от 31 октомври до полунощ.

Срокът може да е удължен само ако сте получили писмо, в което ви е съобщено да попълните и изпратите декларация след 31 Юли. В този случай имате 3 месеца от датата на получаване да изпратите обратно попълнена декларация.

  • 31 януари – за всички които подават декларациите си онлайн.

Вашата данъчна декларация трябва да бъде подадена не по-късно от 31 януари до полунощ.

Единствено, срокът може да бъде удължен, ако ви е изпратено писмо за попълване на декларация след 31 октомври. Тогава имате 3 месеца от датата на получаване за да подадете декларацията си онлайн.

Има и по-кратък срок,  който е до 30 декември, ако искате от Данъчното (HMRC) да съберат дължимия от вас данък на вноски. Можете да помолите за това в случай, че дължите по-малко от 3,000 британски паунда. Трябва ясно да заявите в декларацията, че искате данъците ви да бъдат събрани на вноски. HMRC ще се опитат да го направят, но не всеки път тази опция е възможна.

Наказания и глоби, ако изпуснете крайните срокове

В зависимост от това, с колко време сте закъснели, съответно ви се налагат наказания и парични глоби.

–          Закъснение от 1 ден – Фиксирана глоба от 100 GBP. Това важи дори и ако нямате данъци за плащане или сте ги платили.

–          Закъснение от 3 месеца – Глоба от 10GBP на ден. Това важи за всеки следващ ден до 90 дни с максимална глоба от 900GBP. Това се събира с фиксираната глоба за закъснение от 100GBP.

–          Закъснение от 6 месеца – Глоба от 300GBP или 5% от дължимия данък (което е по-голямо като сума). Сумира се със по-горните глоби.

–          Закъснение от 12 месеца – – Глоба от 300GBP или 5% от дължимия данък (което е по-голямо като сума). В по-сериозни случаи глобата може да достигне и 100% от дължимия данък. Това се събира и с по-горните глоби.

Ако си мислите,  че имате приемливо извинение за закъснението на вашата данъчна декларация, то тогава може да проверите за графата в сайта на HMRC за приемливите извинения. Не е нужно да чакате да ви глобят за неспазен срок, ако знаете, че може да ви се наложи да закъснеете с подаването на декларацията си, просто уведомете HMRC предварително.

Получаване на приблизителен данък, ако закъснявате с подаването в срок

Ако не изпратите декларацията си в срок, от HMRC могат да изчислят приблизително колко е дължимият данък. Ще ви се наложи да го платите, както и да платите лихва за всеки данък за който сте закъснели. Единствения начин, по който може да промените приблизителната сума, е като изпратите своята декларация. В такъв случай ще ви се наложи да платите и глобите за това , че не сте изпратили декларацията си в срок.

Крайни срокове за заплащане на данъка

  • 31 януари.

Трябва да платите дължимите данъци за данъчната година, до 31 януари, следващ след приключването на данъчната година. Например, за данъчна година 2011-2012-та (която завършва на 5 април 2012-та), трябва да платите целия данък, който дължите, до 31 януари 2013 година.

Крайният срок за плащане е един и същ както за декларации, изпратени по пощата, така и за тези, изпратени онлайн.

До този срок вие трябва да платите едно от двете или и двете възможни:

–          Данъци които дължите от предходната данъчна година.

–          Първата от общо две равни вноски по сметка.

Вноските по сметка са плащания на част от данъците за следващата година. Не винаги се налага да правите такива плащания – те зависят от сумата на дължимите данъци и от вида на доходите, които получавате.

Данъчното (HMRC) обикновено ви изпраща писмо, което показва колко данъци дължите ( ‘Self Assessment Statement’). Ако не получите такова писмо, ще трябва да изчислите размера на данъка, който дължите, сами. Може да използвате изчислението на данъците от минали години или да влезете в сайта на HMRC, при онлайн услугите и да използвате опцията „Виж сметката“ (View Account)

  • 31 Юли.

Това е крайният срок за правенето на втората вноска по сметка.

Наказания и лихви които дължите ако не платите данъците си в срок

Ако не сте платили данъците си в срок, колкото повече се бавите, толкова по-голяма лихва ще трябва да платите за тях. Затова е изключително важно да ги плащате навреме.

–          Закъснение с 30 дни – 5% лихва от дължимия данък

–          Закъснение от 6 месеца – 5% от дължимия данък към тази дата. В дължимия данък вече се прибавят и 5% от по-горе.

–          Закъснение от 12 месеца – 5% от дължимия данък към датата. Към него се прибавят и 2-те лихви от по-горе.

Тези лихви не се отнасят за плащания по сметка които сте платили по-късно.

Ще трябва да платите лихва на всички суми, които дължите и не сте заплатили, включително и неплатени глоби, докато HMRC получи плащанията си.

Пример:

Данъкът на г-н Т. за 2011-2012 година е дължим на 31 януари 2013 г. HMRC го получава на 5 август 2013 година.

Закъснението е с повече от 6 месеца, затова той ще трябва да плати всичко изброено по-долу:

  • 5 процента върху данъка, неплатен на 2 март (30 дена след датата, на която е дължим данъка)
  • 5 процента от данъка, неплатен на 1 август (5 месеца след първата глоба)
  • Лихвата върху всички суми, дължими за плащане, включително и върху неплатените глоби.

Ако смятате, че имате приемливо извинение за закъснението си, трябва да погледнете графата в сайта на HMRC относно приемливи извинения и обжалване на глобите.

Категория: