Купуване на жилище

-

Първото нещо, което трябва да решите е колко можете да си позволите. Трябва да прецените колко пари имате в наличност и колко можете да вземете на заем. Съществуват множество различни финансови институции, които могат да предложат заем на хората, които искат да си закупят жилище, като: банки и организации, които предлагат на членовете си жилищни заеми, и които ще ви кажат дали ще ви заемат пари, и ако ви заемат – колко.
В наши дни някои организации, които дават жилищни кредити, дават на купувачите сертификати, според които заемът ще бъде осигурен ако имуществото е задоволително. Можете да се сдобиете с такъв сертификат преди да започнете да си търсите жилище. Организациите, които дават жилищни кредити, смятат, че той ще помогне офертата ви да бъде приета от продавача.
Преди да вземете крайното решение за закупуване на имот, трябва да се уверите, че имате достатъчно пари да платите за всички допълнителни разноски. Те могат да бъдат:
• разноски по проучването;
• разноски по оценката на имота;
• подпечатан налог (stamp duty). Той се изплаща за имоти, които струват повече от £60,000 и представлява минимум 1% от продажната стойност;
• разноски по узаконяването на земята;
• изследване на местните власти;
• разноски, ако има такива, изискани от ипотечния заемодател или някой друг, който се е разпоредил за ипотеката, например – ипотечен брокер;
• разходи по адвокати;
• данък върху повишението в стойността на имота по време на изграждането му (Value Added Tax) (VAT);
• разходи по преместването;
• довършителни сметки, като газ и електричество, които са останали от вашето пребиваване в жилището и, които ще трябва да се платят след преместването ви.
Трябва да сте наясно, че ако сте започнали процесът по купуването на даден имот и в последствие продажбата се провали, вие вече може да сте платили за оценка и проучване. Няма да успеете да си възвърнете парите по тези разноски. Ако адвокатът е започнал работа, може да заплатите и за свършената от него работа.
Освен това, няколко седмици преди да се извърши покупката и парите да се получат от ипотечния кредитор, ще трябва да внесете и депозит при размяната на договорите.

Законни стъпки при закупуването на имущество

От приемането на офертата до размяната на договорите могат да минат 7 седмици, а от размяната на договорите до изпълнението – 4 седмици. Обаче, ако възникнат проблеми, времето може да се удължи.
Щом като дадете инструкции на адвокат или лицензиран conveyancer, адвокатът или conveyancer на продавача съставят договор, който евентуално ще бъде подписан от вас и от продавача. Обаче, преди да се подпише договора, вашият адвокат или conveyancer трябва да се увери, че няма никакви проблеми с правото на собственост върху имуществото, права върху пътищата, достъп до или бъдещи проекти в района, които могат по някакъв начин да засегнат имуществото.
Докато адвокатът или лицензирания conveyancer прави проучване, вие ще трябва да решите как ще внесете първоначалния депозит при осъществяването на размяната на договорите. Този депозит обикновено е 10% от цената на имуществото.

Размяна на договорите

Последният контакт между вас и купувача се прави, когато:
• вие и адвокатът (или лицензирания conveyancer) сте доволни от крайния резултат на проучванията;
• получени са евентуалните доклади от инспектора и са взети необходимите мерки;
• официалната mortgage-оферта е получена;
• разпорежданията относно плащането на 10%-вия депозит са направени;
• датата на изпълнение е уговорена.
Вие и продавачът трябва да имате копие от крайния вариант на договора, който трябва да се подпише. Така подписаните договори се разменят. При тази размяна и вие, и продавачът законно се обвързвате с договора и продажбата на имота трябва да се осъществи.

Изпълнение

Изпълнението на покупката обикновено се състои 4 седмици след размяната на договорите. На датата на изпълнението:
• mortgage-кредитора отпуска парите;
• имуществените документи се връчват на адвоката или conveyancer;
• продавачът трябва да предаде ключовите и напусне имуществото в уреченото време.
Обикновено, адвокатът или лицензирания conveyancer ще ви изпратят хонорарите си на, или малко след, датата на изпълнение. Вие сте се нанесъл/нанесла и къщата е ваша!

Изпълнение на правната работа прехвърляне на имот – conveyancing

Правният процес по прехвърляне правото на собственост върху имуществото от съществуващият собственик на купувача, е известно като conveyancing. Трябва да решите кой желаете да се занимава с работата по прехвърлянето. Можете да я свършите сам/а, въпреки че тя може да бъде доста сложна, или:
• да използвате адвокат; или
• да използвате лицензиран conveyancer.

Използване на адвокат

Повечето адвокатски кантори предлагат работа по прехвърляне на имущество. Въпреки че всички адвокати имат законно право да прехвърлят имоти, препоръчително е да използвате адвокат, който има опит в подобна работа.

Използване на лицензиран conveyancer

Можете да използвате лицензиран conveyancer, който да свърши работата по прехвърлянето на имуществото. Лицензираните conveyancer не са адвокати, но са лицензирани от Council of Licensed Conveyancers (01245 349599), с които можете да се свържете, за да разберете дали даден местен conveyancer е лицензиран.
Преди да направите избор относно това кой да се заеме с прехвърлянето на имота, трябва да проучите евентуалните цени на тези услуги. Важно е да се свържете с повече от един адвокат или лицензиран conveyancer, тъй като няма точно определен ценоразпис за прехвърляне на имущество.

Homebuy купуване на жилище

Homebuy е програма, която се предлага от жилищните асоциации, в помощ на хората, които искат да си купят жилище на широкия пазар. Програмата е достъпна за обитателите в жилищата на местните власти или дадена жилищна асоциация, както и за някои други хора, които имат нужда от жилище. Помощта за хора, които не могат да си купят жилище без съдействието на програмата, е ограничена.
Ако ви одобрят за програмата Homebuy, трябва да имате възможност за получаване на mortgage (ипотека) върху процент от стойността на придобиване на имуществото. Този процент варира, в зависимост от това къде живеете. Жилищната асоциация ще ви заеме останалата част от сумата. Ще трябва да изплатите заема когато имуществото се продаде. Парите, които ще са ви необходими за изплащането, обикновено са твърд процент върху продажната стойност на имуществото. Ако стойността на имуществото се е покачила, това означава, че сумата, която ще трябва да изплатите е по-голяма от първоначално заетата сума.
Ако се интересувате от Homebuy, трябва да се свържете с местната жилищна асоциация или, в Англия, с Housing Corporation (0845 230 7000; www.housingcorp.gov.uk), или, в Уелс, с Welsh Federation of Housing Associations (029 2030 2150).

Freehold,Leasehold and Commonhold

Freehold-Пълна собственост

Пълната собственост означава, че земята, на която е построен имотът, е част от продажбата и не се заплаща рента или процент за обслужване.

Leasehold-Собственост под наем

Собственост под наем означава, че земята, на която е построен имотът, не е част от продажбата. Ще трябва да изплащате рента на земевладелецът, който е пълен собственик.
Срокът на договора за наем може да е различен и вие трябва да се уверите, че срокът на наема върху имуществото, което вие желаете да закупите, е приемлив за ипотечния кредитор.
Като допълнение към рентата върху наетата собственост, може да се наложи да изплащате и годишен процент за обслужване. Обикновено това се случва при жилищата. Процентът за обслужване покрива неща като: поддръжка и ремонт на жилището, почистване на общите части и поддръжка на земята.
Няколко наемателя на собственост, които живеят в една и съща сграда, могат да придобият право на пълна собственост, като закупят съвместно имотът. Дори и да нямате право да закупите собствеността, имате право да дадете първия отказ за покупка, ако собственикът не е решил да продава. Няколко наемателя на собствеността могат да преминат към съвместно придобита собственост върху жилищата си, при условие че всички страни, включително и собственикът, са съгласни.Аз съм наемател и плащам годишен процент за обслужване. Пълният собственик иска да увеличи своя процент, за да покрие разноските по ремонта на жилището. Трябва ли да плащам?Договорът за наем е законен документ, така че могат да ви бъдат поискани такси само ако те са изрично вписани в договора. Трябва да прегледате внимателно договора си, за да сте наясно за какво трябва да се плаща и каква сума може да ви бъде поискана.
Законът ви дава право върху нещата, упоменати в договора за наем – че трябва да плащате да услуги, ремонти, поддръжка, застраховка или управленски разходи, като допълнение към рентата. Тези права включват и правото да ви бъде даден кратък списък на разходите, които вие трябва да заплащате, правото да изисквате сметките и квитанциите за тези разходи, правото да бъдете консултиран/а за основни, но не наложителни работи, и правото да се противопоставяте на неоснователни такси.
Ако поискат от вас да заплатите за нещо, което не се покрива от наема ви, или смятате, че таксата е твърде висока, трябва първоначално да напишете писмо до собственика и да обясните защо според вас таксата е грешна. Ако все пак не сте съгласен/съгласна с отговора, можете да се противопоставите на въпросната сума като подадете молба до съответния арбитражен съд. Можете да се противопоставите дори и когато сте получил/а предложение за дадената работа или сте получил/а сметката, но не и когато вече сте се съгласил/а да извършите плащането.
Вие и останалите наематели в сградата можете да сформирате асоциация на наемателите, или асоциация на обитателите, и съвместно да преговаряте със собственика чрез тази асоциация.
Допълнителен съвет относно наемането на собственост можете да получите от Leasehold Advisory Service (0845 345 1993; www.lease-advice.org.uk).

Commonhold-Съвместно придобита собственост

Ако собствеността е съвместно придобита, означава че можете да купите апартамент от дадена сграда и да притежавате общите части съвместно с другите собственици на жилища в сградата (това е известно още като асоциация за съвместно придобита собственост).
В рамките на съвместно придобитата собственост не се плаща рента или процент за обслужване. Обаче, всеки трябва да се заплаща дял от разноските по поддръжката, застраховката и управлението на общите части в сградата.

Право на придобиване

Като съвестен обитател на държавно регистриран landlord – например, жилищна асоциация или местна жилищна организация – можете да получите права за закупуване на жилището по силата на един по-различен проект, който се нарича „право на придобиване”. Правото на придобиване дава ограничени предимства – например, построяване на жилище със средства на държавната хазна на или след 01.04.1997г.
За повече информация относно правото ви на придобиване в Англия, говорете със landlord или се свържете с Housing Corporation (0845 230 7000; www.housingcorp.gov.uk). В Уелс, трябва да се свържете с Welsh Assembly Government (029 2082 5111; www.wales.gov.uk).

Категория: