Къде да търсите помощ при домашно насилие?

-

National Domestic Violence helpline (Националната линия за помощ срещу домашно насилие) (0808 200 0247) е денонощна линия за помощ, която осигурява съвети и подкрепа за всички страдащи от домашно насилие. Линията за помощ е осъществена с подкрепата на Woman’s Aid и Refuge.
Woman’s Aid (линия за помощ: 0808 200 0247; www.womensaid.org.uk) може също да ви даде подробна информация за приютите и къде могат да се намерят такива места на територията на Великобритания.

Welsh Woman’s Aid (линия за помощ на жени: 0808 801 0800) осигурява поверителна информация за жителите на Англия и Уелс.

Refuge (линия за помощ: 0808 200 0247; www.refuge,org.uk) осигурява безопасен подслон чрез мрежата от приюти на територията на Великобритания. Осигуряват се също детски програми, индивидуален или групов съвет за жени, които са страдали от някакво посегателство, помощ при пренастаняване, също и ненадминат досега проект за жените от етническите малцинствени групи.

Има множество полицейски секции за домашно насилие, които имат специално обучен състав за помощ на хора страдащи от домашно насилие. Те поддържат тесни връзки с други организации, като: местните адвокати и Woman’s Aid groups. Във вашето районно полицейско управление, в телефонния указател – под Полиция, ще ви кажат дали имат секция за домашно насилие, или къде се намира най-близката такава секция.

Survivors UK Ltd (линия за помощ: 0845 122 1201; www.survivorsuk.org. uk) е национална линия в помощ на мъжете, които са били жертва на насилие, сексуално покушение или изнасилване. Линията за помощ може да ви посъветва или да ви уреди група за подкрепа (support group), ако живеете на територията на Лондон. Ако живеете извън Лондон, Survivors UK може да успеят да ви предоставят определени услуги извън Лондон.

Everyman (линия за помощ: 020 7737 6747) е национална линия за помощ на мъжете, които са насилници, или са загрижени за склонността си към насилие и последствията от нея. Линията за помощ предлага телефонно разискване и съвет за местните услуги. Личното събеседване също е възможно, но само на територията на Лондон.

M-power (0808 808 4321; www.male-rape.org.uk) е национална линия за мъже, които са били изнасилени, покушени или малтретирани като деца или възрастни хора. Също така, линията за помощ подкрепя партньорите (мъже или жени) и членовете на семействата на малтретираните мъже.

Извършители на насилие

Има няколко специализирани организации, които могат да помогнат на насилниците да спрат насилието. Някои от тях са самостоятелни групи, основани от други хора, които са имали насилствено поведение, а останалите организации са основани от опитни съветници. Възможно е да получите помощ и чрез личния си лекар (GP).

Намиране на безопасно място за престой

Ако сте жертва на насилствени взаимоотношения, може да имате нужда от безопасно място за престой, или сам/а, или с децата ви. Вариантите са:
· Да останете в дома си, ако смятате, че е безопасно;
· Да отседнете при роднини или приятели;
· Да отседнете в приют за жени – този вариант е само за жени (с или без деца);
· Да получите незабавно подслоняване от местните власти по силата на закона за бездомните хора – това обикновено означава легло и закуска в общежитие;
· Да си набавите частна квартира.

Приюти за жени

Приютите за жени са домове, основани от жените, страдащи от домашно насилие. Приютите осигуряват безопасност за жените и техните деца, както и време и пространство, за да помислят какво ще правят след това.

Персоналът в приютите е съставен от специалисти в областта на домашното насилие и като такива, могат да дадат голяма емоционална и практическа подкрепа – например, съвет за това как да предявите иск, който да се използва от адвокатите и, ако е необходимо – съвет за това как да се свържете с полицията.

За да откриете най-близкото убежище със свободни места, трябва да се свържете с National Domestic Violence helpline (0808 200 0247). Персоналът от линията за помощ ще направят всичко възможно, за да ви намерят безопасно място, където да изкарате нощта, дори и ако местният приют е пълен. Те, също така, ще се радват да отговорят на всякакви въпроси, които жените имат относно приютите.

Да отидете при местните власти
Обикновено ще бъдете законно счетен/а за бездомен/бездомна, ако прецените, че не можете да останете в жилището си поради риск от домашно насилие. Местните власти трябва да подходят много внимателно към молбите, подадени от хора, които са под страх от домашно насилие. Може да поискате личен разговор с някого от вашия пол, както и да вземете приятел с вас за подкрепа.
Местните власти имат задължението да ви осигурят временно жилище докато решат дали се законно бездомен/бездомна.

Да отидете в частна квартира
Ако решите да отидете в частна квартира, едва ли ще имате възможност да го уредите бързо. Обикновено, този вариант е за хора, които имат време да плануват заминаването си и, разбира се, могат да си го позволят.