Къде половата дискриминация е незаконна

-

Незаконно е да се дискриминира по полови предразсъдъци по време на:
• наемане на работа и обучение;
• образование;
• осигуряване на стоки и услуги, например, при финансови въпроси, развлечения и транспорт;
• жилищно настаняване;
• рекламни кампании.

Наемане на работа и обучение
За даден работодател е незаконно да дискриминира по полови предразсъдъци. Наемането на работа е дефинирано като такова по силата на договор, в който са включени служители и самонаети хора, който са сключили договор за самостоятелно извършване на дадена работа. В дискриминацията на работното място се включва и дискриминация при набирането на персонал и при професионалното обучение.
Equal Pay Act 1970 ви дава право на равностойно заплащане в сравнение с представителите на противоположния пол. Хората, които могат да се използват като сравнение, трябва да работят на едно и също работно място, или да работят в различни представителства на един и същи работодател. Жена, която смята, че е дискриминирана, трябва да покаже, че е наета:
• на “подобна работа” – това е когато работата е същата или почети същата като тази на мъжете; или
• на работа, която е оценена като еквивалент на мъжка работа по силата на дадено професионално проучване; или
• на работа, която има еднаква стойност с работата на мъжете, когато става въпрос за, например, усилия, умения и вземането на решения.

Бременност и наемане на работа
Става въпрос за директна полова дискриминация, ако се уволни жена понеже е бременна. Тъй като само жените могат да забременяват, уволнението поради бременност, автоматично се счита за полова дискриминация.
Жена, която е уволнена поради бременността си, може да претендира, че е била неправомерно уволнена, независимо от това в продължение на какъв период работи за работодателя. Все пак, понеже има максимална граница на компенсацията за неправомерно уволнение, но няма такава за компенсацията при полова дискриминация, жена, която е уволнена поради бременността си, трябва да претендира за полова дискриминация и неправомерно уволнение.

Транс сексуални хора
На работното място или по време на професионално обучение е незаконно да се дискриминира човек, който възнамерява, или вече го е направил, да си смени пола.

Семейни хора
Ако на работното място се дискриминира даден представител от който и да е пол за това, че е семеен, става въпрос за полова дискриминация. Не съществува постановление, което да защитава несемейните хора от дискриминация, въпреки че може да се спори по този въпрос.

Образование
За дадено държавно или частно образователно представителство е незаконно да дискриминира в политиките по приемането, освен ако не става въпрос за представителство само на единия пол. Например, дадено смесено училище не трябва да отказва прием на учениците поради техния пол, или пък да се опитва да поддържа полово равновесие в училището, като приема представители от единия пол, при положение че свободните места са ограничени.
Едно момиче или момче трябва да има равноправен достъп до училищната програма – това означава, че трябва да му бъдат предоставяни същите варианти на учебни предмети и същото количество на обучение.
За дадено образователно представителство е незаконно да дискриминира в начина, по който то предоставя услуги на учениците си. Например, учениците трябва да имат еднакъв достъп консултациите за избор на определен курс или професионална кариера. Във всяко едно проведено съвещание не трябва да има дискриминация.

Стоки, удобства и услуги
За някой, който осигурява стоки, удобства и услуги, е незаконно да дискриминира по полови предразсъдъци – независимо дали това се изразява в отказа или начина на осигуряването им. Случаят е такъв независимо от това дали стоките, услугите или удобствата са платени или безплатни.

Финансови услуги
За даден доставчик на финансови услуги е незаконно да дискриминира, например, като поиска от омъжена жена да осигури поръчител за заем (освен ако и всеки мъж в подобна позиция трябва да посочи поръчител), да изисква от омъжена жена да подава документи за заем заедно със съпруга си (освен ако от всички семейни кандидати не се изисква да подават заедно документи) или да постави по-строги условия ако жена поиска бизнес заем. Обаче, дискриминацията може да е законна при осигуряването на застрахователно покритие.

Кръчми и клубове
За дадена кръчма е незаконно да дискриминира, например, като откаже да сервира питие на жена в халба (освен ако същото ограничение не важи и за мъжете), както и да се предлага безплатен вход само за жени. Все пак, дискриминацията може да е законна ако клуба е частен.

Отстъпки за транспортни разходи
Не е незаконно ако даден местен орган на властта дава отстъпки от транспортните разходи на жените на възраст 60 години и на мъжете на 65 години (това е тяхната пенсионна възраст).

Жилищно настаняване
За дадена личност или организация, които продават или отдават под наем имущество, е незаконно да позволяват дискриминация в условията, по които се предлагат жилищата. Незаконно е да се дискриминират хората от списъка на нуждаещите се от жилище. Също така е незаконно да се дискриминира наемател след като се е настанил в жилището.

Рекламни кампании
Незаконно е някой да публикува обява, която изразява намерение за полова дискриминация. Например, за даден клуб, отворен за обществено ползване, е незаконно да рекламира безплатен вход за жени, докато мъжете трябва да си плащат. Също така е незаконно за определен работодател да използва изрази в дадена обява, които се отнасят само за единия пол, например, “занаятчия”, “мениджър от женски род” или “момче за всичко”.

Категория: