Междусъседски спорове във Великобритания – кой какви права има

-

Макар на пръв поглед да изглежда, че междусъседските свади във Великобритания не са толкова често срещано явление или поне със сигурност не са толкова шумни, както в България, проблемите със съседите и на Острова съвсем не са рядкост.

CitizensAdviceBureau ги класифицира като „проблем с много висока честота” и местното законодателство за справянето с тях е доста ефикасно. Затова, саморазправата определено не е правилният подход, а и в повечето случаи допълнително влошава нещата.

В тази статия, ще опишем най-често срещаните проблеми със съседите, нашите права и задължения ни като съседи и адекватната реакция, която е наложена или от практиката, или от закона, за да бъде разрешен проблемът.

Списъкът е съставен от сайта www.problemneighbours.co.uk, който е посветен на  британския опит с третирането на проблемни съседи.

 1. Шумни съседи

Ако проблемът не се е случил само веднъж – например, еднократно шумно парти или еднократно извършване на строителни дейност рано сутринта в неделя, значи може да се класифицира като noisepollution – шумово замърсяване. Общото правило при вдигането на шум е, че съседът следва да ви предупреди за ситуацията и предварително да търси вашето съгласие за вдигането на този шум.

Партита и силна музика

Съседът следва да потърси съгласието ви за началния и най-вече за крайния час на вдигането на шум. Самото парти може да продължи докогато съседът желае, но по закон силна музика и викове не трябва да има след 11 часа вечерта.

Ремонтни и строителни дейности

Отново съседът трябва да ви уведоми, че такива ще бъдат извършвани и да търси съгласието ви за началния и крайния час на тези дейности. Трябва да ви обясни какъв вид шум ще се включва. Най-ранният час, в който може да се вдига шум от строително-ремонтна дейност, е 8 часа сутринта, а най-късният – 8 часа вечерта.

Алармени системи

Активиращите се аларми на коли, аларми против крадци и противопожарни аларми са често повод за спорове и междусъседско недоволство. Повечето съвременни аларми се дезактивират след 20 минути работа, но има такива, които не го правят. Проблемът може да се получи, докато съседът не е вкъщи, но който има аларма, следва да е взел мерки тя да не се превръща в средство за тормоз на околните. Съседът трябва да е оставил резервни ключове за колата или в къщата на приятели или при други съседи, които да могат да дезактивират алармата. Също така, той трябва да е оставил техни координати в общината и в полицията, така че ако вие се обадите там, от институциите да могат да се свържат с тях и да ги помолят да дезактивират алармата. Полицията и общинските служби също имат правото да влизат и дезактивират аларми, но тогава на собственика на алармата се налага глоба.

Лаещи кучета

Това се счита за проблем, ако кучето на съседа лае постоянно или лае в неподходящо време от денонощието. За такова обикновено се счита нощта, когато лаят нарушава вашия сън.

Реакция при шумово замърсяване

 1. Преди да занимавате институциите със случая е добре да се опитате да говорите със съседа причинител на проблема, въпреки че не сте длъжни да го правите.
 2. Отговорната институция за справянето с шумовото замърсяване е Environmental Health Department във вашата община. Потърсете техния телефон на сайта на общината и им се обадете при възникването на проблема, ако той е възникнал в работно време (понеделник до петък, от 9.00 до 17.00).
 3. Ако проблемът се случи извънработно време и не можете да почакате до следващия ден, тогава се обърнете към полицията на 101. Не набирайте 999 освен ако не става въпрос за спешен случай.
 4. Ако сте решили, че проблемът може да почака, можете да пуснете оплакване до общината, ползвайки следната форма:https://www.gov.uk/report-noise-pollution-to-council.Оттам ще предадат вашето оплакване на Environmental Health Department, където ще го разследват и ще търсят решение на въпроса.
 5. Проблеми с границата между два двора

Тук обикновено става въпрос за това кой е отговорен за оправянето на оградата между два двора. Ако оградата е ваша собственост, то това ще е описано в договора ви за наем, но това, че оградата е ваша собственост не означава автоматично, че вие сте отговорни за ремонтите по нея. Вие сте отговорни за ремонтирането на оградата единствено и само ако това изрично е указано в договора ви за наем, освен в случаите, когато състоянието на оградата застрашава живота и здравето на съседа ви. При възникване на спор чия отговорност е оправянето на оградата е добре да се свържете с агенцията за недвижими имоти, от която сте взели квартирата или с частния си landlord, които ще могат да ви кажат дали оградата е ваша собственост или не, но задълженията ви към нея се определят от договора за наем.

 1. Поддържане на общи дворове

Ако не можете да постигнете съгласие със съседа кой отговаря за почистването и поддържането на общия ви двор, можете да се обърнете към Environmental Health Department на съответната община, откъдето ще ви изпратят служител, който има правомощието да издава заповед на определено лице в спора да почисти общата зона, да поддържа градината или да извърши ремонта в зададен срок.

 1. Опасни дървета и живи плетове

Ако съседът ви има дърво, което застрашава вашата собственост (т.е., може да се счупи и падне върху къщата или пък корените му подкопават основите й), отговорността за причинените вреди пада върху съседа. В такъв случай е добре да се обърнете към Environmental Health Department в общината, откъдето ще му кажат какво да направи с дървото. Вие обаче нямате право да режете дърво, което се намира в двора на съседа.

С живите плетове ситуацията е сходна, но при дори и те да са собственост на съседа ви, вие имате право само да ги орежете отстрани, но не и да намалявате височината им.

 1. Общи отходни тръби и канали

Всеки е отговорен за отпушването на участъка на отходните тръби на територията на  неговата собственост, а местната водоснабдителна компания е отговорна за отпушването на канализацията извън частната собственост.

Detached houses (самостоятелни къщи)– отговорни сте за отходната тръба в границите на вашата собственост.

Semi-detached houses (къщи на калкан) – отговорни сте за отходната тръба в частта й до границата с прикачената ви на калкан къща.

Terraced houses (редица от къщи с общи отходни тръби) – както при къщите на калкан отговаряте за частта от тръбата, която е във вашия имот.

Ако става въпрос за запушен обществен канал, свържете се с водоснабдителната компания, тъй като е нейно задължението да го отпуши.

Ако е запушена отходната тръба на ваша територия е най-добре веднага да се свържете с агенцията ви за недвижими имоти, ако в договора ви е записано, че те са отговорни за поддръжката на канализацията.

Ако е запушена отходна тръба и се свържете с водопроводчик, който да я отпуши, той ще напише фактурата на името на човека, който го е повикал, а не на името на човека, отговорен за запушването. Ако се окаже, че запушването е в имота на съседа, но вие сте заплатили за отпушването, имате право да си търсите парите от съседа, в чийто имот е запушването. Ако той откаже да ви заплати, можете да се обърнете към общината, която да го задължи да ви заплати разходите.

 1. Общи улуци

Отговорността за почистването на общите улуци, за разлика от общите отходни тръби, е обща. При възникване на проблем е добре да говорите със съседа и да организирате обща акция по ремонта. Ако той откаже, можете да направите ремонта сами и после да поискате в писмен вид възстановяване на половината от направените разходи. Ако това не се получи, можете да дадете съседа под съд в county court. Делото се решава много бързо, само на една инстанция е, няма нужда от адвокат, а и ако са спазени горните стъпки, законът е на ваша страна и решението ще бъде във ваша полза.

 1. Съседи студенти

Студентите са наематели като всички останали и се подчиняват на същите правила. Не трябва да се примирявате с шум, навъртане на множество хора и боклук от студентски партита. Ако става въпрос за студенти в студентско общежитие, свържете се със съответния университет, агенцията им за недвижими имоти или частния им landlord. Около входната врата трябва да има надпис кой е отговорното лице. Ако такъв няма, се оплачете в общината, откъдето могат да ви пренасочат към правилния човек. При шум от аудио системи се обърнете към Environmental Health Department в общината, тъй като те имат право да конфискуват аудио уредби от студенти.

Категория: