Метро – наказателни такси

-

Железопътни услуги и метро
Глоба се налага в метрото в Лондон, когато пътник не може да представи билет или заверена Oyster карта. Размерът на глобата се актуализира периодично, но към ноември 2012 г. той е £80 или £40, ако се плати до 3 седмици.

Можете да обжалвате наложената глоба, ако:
• не е имало ясно известие, че пътувате в район, където подлежите на глоба – защото, например, е нямало достатъчно предупредителни знаци;
• не сте могли да си купите билет, защото, например, е имало дълга опашка в билетния център, а машината за билети е била заета, или не сте могли да използвате машината поради физическото ви увреждане;
• служител на метрото е дал знак на пътниците, че могат да пътуват без да си купят билет.
Жалбата трябва да бъде отправена до Independent Penalty Fares Appeal Service. PO Box 14697, London SE1 8ZJ.
Престъпление е да пътувате във влак с ясното намерение да не си купите билет.

Наказателни такси (метро)
Наказателните такси се налагат само за метрото в Лондон, но не и за метрото извън Лондон. Наказателните такси се налагат поради същата причина както при автобусите и се разглеждат по същия начин.
Ако искате да обжалвате дадена наказателна такса, трябва да изпратите писмо до службата на London Underground Penalty Fares Appeals – London Undergruond Ltd, PO Box 4092, London SW1H 9EG. Ако смятате, че неправомерно ви е наложена наказателна такса, трябва да изпратите писмена жалба до Customer Service Centre (0845 330 9880; www.thetube.com).

Жалби срещу метрото
Извън Лондон, има метро в Merseyside, Tyne and Wear и Glasgow. За тях отговаря Passenger Transport Executive. За метрото в Лондон отговаря Transport for London (0845 330 9880; www.thetube.com).
Ако имате оплакване, свържете се с оператора на услугата. Името и адреса на оператора трябва да бъдат изписани на влака, както и на станцията.
В Лондон, ако не сте удовлетворен(а) от резултата на вашата жалба, отправени до съответния мениджър по веригата, можете да се оплачете на London Underground Customer Service Centre (0845 330 9880; www.thetube.com). Ако все още не сте удовлетворен(а), трябва да се оплачете на London Transport Users’ Committee (020 7505 9000; www.ltuc.org.uk).