Минното поле на франчайза във Великобритания

-

Какво е франчайз?

Франчайза е договор, при който едно лице придобива правото да използва за определен период от време бизнес модела и търговската марка на едно друго лице, обикновено търговец.

Характерно за този тип договори е, че франчайзодателят е в доминираща позиция, а франчайзополучателя е задължен да приеме условията на франчайзодателя, ако иска да упражнява франчайзните права. Договорът е едностранен и често не подлежи на предоговаряне.

Друга характерна особеност е, че е търговски по своя характер и като такъв не предоставя никаква законова защита, както например договорите между потребители и търговци, като „ период за размисъл“ и пр. Дори когато се сключва от физически лица, често самонаети. В редица държави съществува специална законова уредба, чиято цел е да предпази франчайзополучателя от прибързани решения, но за съжаление Великобритания не е част от тези държави. Тук отношенията между страните по тези договори се определят според общото търговско и договорно право и не съществува специално протекциониращо законодателство. Индустрията е саморегулираща се, но често има франчайзи, които дори не са членове на франчайзни асоциации или форми на сдружения.

Какви могат да са опасностите при поемане на франчайзно задължение?

За да се отговори на този въпрос, е необходимо да се вникне в спецификата на франчайза като търговска операция.

На първо място за франчайзополучателя, това е възможността да се включи директно в успешна търговска операция без да е необходимо да има експертиза в различни сфери на бизнеса, като маркетинг, финанси, счетоводство.

Друга немаловажна причина е, че франчайзополучателя си спестява първите няколко трудни години за развитие на бизнеса, а също и трудността при дългото натрупването на натрупване на бизнес умения, който срок при франчайза е много по малък.

От друга страна, франчайзополучателя практически често стои пред дилемата дали да започне самостоятелен бизнес, където ще трябва сам да си пробива път и утвърждава на пазара или да се включи в успешен бизнес модел при който ще е има много ограничения продиктувани от франчайза и където трябва поеме задължения, много от които имат дълготрайно действие. Отговорът на този въпрос не е еднозначен, но от него зависи бъдещето не само на франчайзополучателя, като бизнес но и чисто в персонален план, тъй като франчайзните договори, често се сключват за 10 и повече години.

Кои са причините да подложим на обстойна проверка едно такова персонално и бизнес решение?

–          Повечето франчайзни договори са фиксирани. Целта на франчайза е да се наследи експертизата на търговската марка. Закономерността е, че колкото по силна е търговската марка толкова по малко възможност има да се договарят условията по покупката на франчайза. В същото време, ако имаме франчайзодател, който е готов да предоговаря съществени условия на франчайзния договор добре е да се запитаме, дали франчайза, който се предлага си заслужава вложените средства. Типичен пример за слаб франчайз са франчайзните договори предлагани от почистващи фирми.

–          Франчайзите са комплексни договори с много и различни правила и ограничения, които регулират действията на франчайзополучателя. Те са предвидени с цел да се държи дейността на франчайзополучателя в определени граници. Често следването на тези правила се превръща в кошмар за франчайзополучателя поради тяхната комплексност. Ако правилата на договорите не ни харесват или смятаме, че няма да се справим с тяхното спазване по добре е да не подписваме франчайзния договор. Игнорирането на клаузите на договора, които не ни харесват, може да има само негативни последици за франчайзополучателя.

–          Третият момент за който трябва да помислим преди да подпишем франчайзен договор е, можем ли да препродадем бизнеса впоследствие и каква би била цената на препродажбата? Каква е позицията на франчайзодателя при една такава ситуация? Този момент е много важен и често решаващ за финансовото състояние на франчайзополучателя. Ако франчайза има клауза, която не предвижда препродажба или условията са прекалено тежки при такава хипотеза, основателно трябва да се запитаме, дали си заслужава риска да поемаме задълженията на първо място.

Често франчайзите предвиждат клаузи при които имаме забрана да упражняваме подобна или същата дейност дори и когато сме напуснали франчайзната мрежа. Какво искаме да правим след 10г, е въпрос на който задължително трябва да си дадем отговор преди да подпишем франчайзен договор.

–         Как съществуващата франчайзна мрежа се преставя на пазара? Основен въпрос на който трябва да си отговорим, за да вземем правилното бизнес решение. Това е част от “due diligence” или преведено, част от разумните проверки, които е необходимо да се направят преди да се вземе едно успешно бизнес решение. Например, необходимо е да имаме собствен източник на информация за силата на франчайза, доволни ли са съществуващите франчайзополучатели от франчайзодателя и доходността съизмерима ли е с усилията и инвестициите във франчайза. Най добре е да се направи собствено изследване, а не да се разчита на информация предоставена от франчайзодателя. Добре е да се направи сравнително изследване и анализ на различни франчайзодатели, които предлагат еднакви услуги на пазара преди да се подписват каквито и да е договори. Често е добре да преценим дали ако започнем собствен бизнес след 10г. няма да сме в по добра позиция от тази да оперираме под марката на франчайза. Ако не сме убедени, че ни е необходима такава проверка, добре е поне да се убедим, че имаме клауза в договорите за ранно излизане от франчайза.

–          Как ще финансираме задълженията по франчайзния договор? Често франчайзните мрежи предлагат изгодни заеми уредени чрез търговски банки, но не бива да забравяме, че успехът не е сигурен и че тези средства често влизат в джоба на франчайзодателя независимо от това дали сме успешни.

–          И накрая, за успешен франчайзен договор е задължително да се консултираме със специалист по франчайзно право и франчайзни договори. Франчайзното решение може да предреши следващите 5-10 г. от живота ни, така че е добре да го направим информирани, с поемането на премерен риск и след като сме наясно с всички приемущества и проблеми при този тип бизнес отношения.

Категория: