Монтажник на прозорци

-

За работата:
Монтажниците на прозорци поставят нови или заменят стари прозорци, врати, оранжерии и остъклени стени във всякакъв вид сгради – от индустриални помещения до частни жилища. Те работят с традиционни дървени и метални рамки, а в наши дни и с модерни UPVC елементи. Работата обикновено се осъществява от екип, състоящ се от двама – монтажник и „помощник”.
Работата по монтажа на врати и прозорци обикновено включва:
• демонтаж на старите врати и прозорци на ръка и със силови инструменти;
• вземане на размери за новите врати или прозорци;
• фиксиране на елементите по местата им, като те трябва да са добре регулирани и безопасни;
• използване на уплътнения, за да се направи изолация;
• почистване на останките от материалите и поправяне на евентуални щети по материали от дърво или гипс.
Независимо че елементите може да са направени по мярка, много често се употребяват стандартни елементи за поставяне на прозорци, така че монтажниците може малко да увеличат или намалят пространството, в което се поставят елементите.
Монтажниците с голяма опит зад гърба си, могат да заменят и възстановяват прозорци и стъклени елементи в исторически сгради или паметници.
Някои монтажници работят за производителя на стъклените елементи.

Работно време:
Вашата нормална работна седмица като монтажник на прозорци ще бъде 39 часа, от понеделник до петък, въпреки че може да се наложи извънреден труд за спазване на срокове. Ще работите в и извън сградите. За да достигнете по-високите етажи, ще работите със стълба или скеле. Работата може да се окаже трудна при вдигането на тежки предмети.

Умения и интереси:
За да бъдете монтажник на прозорци, ще ви е необходимо:
• познания върху безопасните стандарти, особено при работа със стъкло;
• учтиво и приятно отношение към клиентите;
• добри практически способности;
• способност за изчисляване на прецизни мерни единици и настройки за поставяне на рамки;
• способност за самостоятелна и екипна работа;
• добро ниво на фитнес;
• умения за работа от височина;
• способност за планиране и организиране на работните задължения с цел да се спазят сроковете.

Назначаване:
Не ви е необходима някаква специална квалификация, за да започнете като монтажник на прозорци, но някои работодатели може да изискват GCSE/S grade в предмети като математика, английски език, дизайн и технология, или еквивалентни професионални квалификации, като Edexcel Introductory Certificate/Diploma in Construction.
Често, най-добрият начин за навлизане в тази професия е директно да подадете документи в компания за поставяне на остъкление. Предишен опит в областта на дърводелството може да ви помогне за намиране на първоначална работа като помощник монтажник.
В професията може да се навлезе и чрез програма за чиракуване (apprenticeship) в компания за поставяне на остъкление. Субсидирането на apprenticeship е възможно за 16-24 годишните кандидати, както и за някои над 25 години. За повече информация, посетете www.apprenticeships.org.uk. За информация относно apprenticeship в други части на Великобритания, посетете http://www.scottish-enterprise.com/m…pprenticeships, http://new.wales.gov.uk/splash2.jsp;…ationandskills и http://www.delni.gov.uk/.
Професията включва пътуване от едно на друго място, така че може да ви е необходима шофьорска книжка.

Обучение:
Като новопостъпил монтажник, ще ви бъде проведен кратък образователен курс от работодателя. Той ще включва демонтажа и монтажа на дограма, здраве и безопасност, връзки с клиенти и текуща документация. В последствие, ще работите редом с опитен монтажник.
Можете да се подготвите за квалификации, като NVQ/SVQ в областта Fenestration Installation Level 2. Можете да посещавате и курсове за:
• вземане на мерки и спецификации в съответствие с изискванията за монтаж;
• приготвяне на отвора и работната зона преди монтажа;
• подготовка и монтаж на поддържащите системи на стъклото;
• монтаж на панели за стъкло, врати и прозорци.
Fenestration Installation and Surveying Level 3 е за по-опитен персонал и включва по-напреднали варианти за откриване и фиксиране на технически грешки, инсталиране на сложни поддържащи системи, планиране на ресурсите и надзираване на екипите.
Можете да се сдобиете и с NVQ/SVQ в областта Glazing level 2 и 3, които имат варианти в рязане на сложни елементи от стъкло, поставяне на витрини, поставяне на защитни стъкла и структури от стъкло върху покрива на сгради.
Glass Training Ltd и Glass Qualifications Authority имат информация за квалификации и образователни центрове, предлагащи оценка за NVQ/SVQ. Glass Training също предлага информация относно кратки курсове за професионално развитие на стажанти.

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)
До 2010г., служителите в строителния сектор трябва да притежават CSCS карта или да се регистрират в присъединителна програма. Много строителни фирми и техните клиенти вече настояват служителите да притежават съответната карта. За да получите тази карта, трябва да преминете през NVQ/SVQ или приемлива еквивалентна квалификация и да издържите курс за здравни и безопасни стандарти.
Картата ще ви бъде издадена в съответствие с вашите квалификации и опит. Ако сте опитен служител без официални квалификации, можете да използвате On-Site Assessment and Training (OSAT) или Experienced Worker Practical Assessment (EWPA), за да се сдобиете с карта.
За подробности относно CSCS програмата, образователно квалификационни степени, квалификации и подаване на документи, се свържете с CSCS или SkillsDirect. Посетете уебсайта на ConstructionSkills, за да получите повече информация относно теста за здравни и безопасни стандарти, центрове за обучение, OSAT и EWPA.

Възможности:
Работа като монтажник на прозорци можете да намерите в цялата страна. Съществуват възможности в големи национални фирми и по-малки компании, които наемат ограничен брой екипи от хора.
Ако сте опитен монтажник, може да станете инспектор или оценител, като посещавате клиенти, вземане на размери и съставяне на оферти за подмяна на прозорци. Може да станете и самонает. Придобиването на право за монтиране на прозорци в даден район може да е следващия по ред вариант. Съществуват и възможности в областта на продажбите и маркетинга.

Годишен доход:
Помощник монтажниците могат да печелят между £12,000 и £14,000 годишно.
С придобиването на квалификации, монтажниците могат да очакват да печелят около £17,000 годишно.
Опитните монтажници с допълнителни отговорности могат да печелят до £25,000 годишно.
Извънредния труд и различни премии могат значително да повишат дохода. Самонаетите монтажници уговарят собствени тарифи.

Повече информация:
SkillsDirect
Tel: 0870 850 5262
http://www.citb-constructionskills.co.uk/cardschemes/

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)
Tel: 0870 417 8777
http://www.cscs.uk.com

Glass Qualifications Authority Ltd
Provincial House
Solly Street
Sheffield
S1 4BA
Tel: 0114 272 0033
http://www.glassqualificationsauthority.com

Glass Training Limited
Suite 28
The Quadrant
99 Parkway Avenue
Parkway Business Park
Sheffield
S9 4WG
Tel: 0114 227 0070
http://www.glass-training.co.uk

ConstructionSkills
Bircham Newton
King’s Lynn
Norfolk
PE31 6RH
Tel: 01485 577577
http://www.cskills.org

Категория: