Наемане на квартира – начини и съвети

-

Наемане на квартира – начини и съвети избор на посредник, скритите уловки и пречки пред наемателите, заплахите на допълненията с дребен шрифт, видове такси и комисионни.

Най-широко разпространения и популярен начин за наемане на жилище е чрез ползване услугите на агенция за недвижими имоти (Real Estate Agency). Разнообразието от квартири и удобството (агенции обикновено има на всяка оживена улица), невинаги обаче означават, че сте направили най-добрия избор. Агенциите обикновено (с малки изключения) таксуват наемателите комисионна за ползване на техните услуги. Сумата варира от 30 до 100 лири в зависимост от големината на наемания имот и параметрите на сделката. Причината за тази такса, изтъквана от брокера е, че парите покриват разходите на агенцията по credit check на кандидат-наемателите, режийните разходи по документацията, пощенски разходи, такива по оглед и представяне на имота. Много недобросъвестни брокери обаче неоправдано завишават многократно исканата сума като действителните разходи обикновено не надхвърлят 5 лири (пощенски марки, бензин, загуби във време).
Добър подход при избора на агенция е да се насочите към по-малки или скромни на външен вид офиси, където е и по-вероятно, че сделката по наемане ще се осъществи безплатно или поне по-евтино за Вас. Големите представителни агенции или т.нар. High Street Agencies обикновено изискват по-големи такси, за да обезпечават многобройния си персонал и лъскава външност. Важно е, ако сте решили да наемате от такава High Street кантора да се осведомите предварително за евентуалните комисионни, защото любим прийом на брокера е да оставят неприятния сюрприз за накрая, след огледа и непосредствено преди подписването на договора. В този момент задължителен е и въпроса за възможна отбивка в искания наем.  Доста собственици или брокери може да са склонни на отстъпка от сумата на месечния наем.
Друг подводен камък е широката практика на повечето агенции да оставят новите наематели да изясняват взаимоотношения с локалните служби по водоснабдяване, електричество, газоподаване. Чести са случаите, в които е възможно да бъдете принудени да плащате чужди сметки, останали от минали неблагонадеждни наематели. Задължително е изясняването на проблема с Вашия брокер преди действителното наемане на жилището. Ако ще наемате цялото жилище, обичайна е практиката да прехвърлите сметките на свое име. Проверете коя компания снабдява с електричество, газ, вода и вижте дали това ще е най-изгодно за вас. При влизане в жилището, отбележете показанията на електромера и газомера и си ги запишете, позвънете на компаниите и им съобщете, че се нанасяте днес и назовете показанията. Поискайте оттам нататък сметката да бъде на ваше име. Така ще сте сигурни, че ще платите за изразходваното само от момента на нанасянето Ви.
При огледа на жилището във Ваш интерес е да се повдигне въпросът от кого е управляван имота. Типично, особено за големите агенции, е имотът да е администриран от самата агенция. В такъв случай тяхна е и отговорността по ремонта на възникнали щети и повреди. Понякога, в големи градове, не е препоръчително да се влиза в подобни отношения, защото такива агенции често оперират с над 200 имота и при възникнал домашен проблем може да се окажете в листата на чакащите и да не получите квалифицирана помощ с дни. Други агенции са много експедитивни и, в зависимост от повредата, може да осигурят почти незабавна реакция. Уточнете в какъв срок ще бъдат отстранявани повредите в имота, който ще ползвате и с кого трябва да се свързвате.
Друг вариант е имота да бъде управляван лично от собственика. В този случай контакт и съдействие е по-лесно осъществимо, но ограничеността на ресурсите и липсата на професионализъм може да Ви остави с теч в банята, например, за доста дълъг период.
Агенциите нерядко практикуват и т.нар. препредаване на имоти помежду си, при което наемателят се оказва в омагьосан кръг, в който всъщност не се знае кои посредник е отговорен за поддръжката на жилището. Опитайте се максимално да си изясните проблема още при подписване на договора, за да избегнете по-късни главоболия.
В заключение бих подчертал, че използването на агенция е сигурен начин за наемане, защото сделката е обект на договор с наказателна сила, обвързващ и двете страни. Необходимо обаче е изключително внимание и задълбочено запознаване с всички условия по наемането поради общоприетата практика на т.нар. дребен шрифт, съдържащ допълнителни уточнения и клаузи, които обикновено са изключително в полза на агенцията и собственика.

Категория: