Най-често срещаните митове по отношение на кредитите във Великобритания

-

Знанието е сила, особено когато става въпрос за ползването на кредити. Какво формира вашата кредитна история и влиянието, което тя оказва върху офертата или отказа, които ще получите от банките? Време е да започнем да разбираме каква е тукашната британска логика на кредитирането.

Не позволявайте да бъдете подведени от тези 10 най-често срещани мита за кредитите.

Мит 1: Предишните обитатели на вашия адрес оказват задочно влияние върху настоящия ви кредитен рейтинг

Няма абсолютно никакво значение дали предишният обитател на вашето жилище е бил милионер или фалирал длъжник. Името му няма как да присъства във вашето кредитно досие, освен ако не сте били свързан по някакъв начин с въпросния човек – например, имали сте обща банкова сметка. Заемодателите се интересуват единствено от финансовата информация за вас и финансово свързаните с вас лица. Те искат да видят стабилност на поведението ви в тази държава.

Мит 2: Кредитните агенции са тези, които определят крайното решение, когато кандидатствате за заем

Агенциите за кредитни справки събират и съхраняват вашата кредитна информация. Най-голямата подобна такава агенция във Великобритания е Experian. Тези агенции не взимат решения, това е работа на кредиторите, които проверяват вашата кредитна информация и изчисляват вашето ниво на стабилност, което им помага да решат дали да ви предложат кредит.

Мит 3: Старите ви задължения нямат значение

За съжаление старите ви задължения имат значение. Съдебните решения за неизплатени дългове, индивидуалните доброволни споразумения и фалитите остават във вашето кредитно досие за срок от поне шест години. Всяка пропусната вноска по кредитна карта се записва в досието ви за поне шест години. Всичко това се взема под внимание от заемодателите, които могат да решат, че ще пропускате плащания и по техния кредит.

Мит 4: Ще получите най-добрата оферта, ако никога не сте теглили кредити

Ако никога не сте взимали пари назаем, кредиторите няма как да имат някаква яснота дали ще бъдете надеждни платци и дори могат да отхвърлят молбата ви. Повечето от тях предпочитат да видят кредитно досие, което показва няколко разумно управлявани заема, или карти с редовни плащания.

Мит 5: Попаднал съм в черен кредитен списък

Не съществуват черни списъци и вашият кредитен рейтинг не зависи от вашата раса, етнически произход, религия или пол. Част от факторите, които кредиторите взимат предвид, са историята на вашите плащания и каква сума дължите към момента. Те искат да са сигурни, че нямате навика да вземате назаем суми, по-големи от разплащателните ви възможности.

Мит 6: Приятели или членове на семейството, които живеят в дома ви, оказват влияние върху кредитния ви рейтинг

Семейството ви и приятелите ви нямат пряко отношение към вашия кредитен рейтинг, освен ако нямате някаква финансова обвързаност с тях, като например обща ипотека. Съвместното съжителство не създава финансова обвързаност. Ако сте финансово обвързани с други лица, заемодателите могат да разгледат и тяхното кредитно досие, тъй като отношенията ви могат да повлияят на възможността ви за връщане на кредит.

Мит 7: Пълното изплащане на кредитната ви карта намалява вашия кредитен рейтинг

Това не е така, напротив – вероятно ще увеличи кредитния ви рейтинг, защото показва, че можете да си позволите да взимате пари назаем. По-нисък кредитен рейтинг можете да получите за пропускане на плащания, минимални вноски по картата ви или теглене на суми на границата на лимита ви.

Мит 8: Няма значение колко на брой кредитни сметки имате

Кредиторите искат да са сигурни, че можете да си позволите да погасите своя заем, затова предпочитат да не дължите големи суми пари по различни сметки. Те дават предимство на клиенти, които не са силно зависими от вече изтеглен кредит. Затова е препоръчително да ограничите редовните си заеми към карти и техният размер да е по-малък от 25% от кредитния ви лимит.

Мит 9: Имате само една оценка на кредитния ви рейтинг до момента

Всеки заемодател използва уникален метод за изчисление на кредитна оценка, а някои използват различни формули за различните продукти, например – заеми и кредитни карти. Това означава, че е възможно да имате три различни кредитни оценки, ако подадете три отделни молби в един и същи ден, дори и те да са към един и същи кредитор. Кредитната ви история и оценка се променят при промяна в обстоятелствата. Пропускането на вноска ще намали оценката ви, докато изплащането на дълг ще я повиши.

Мит 10: Информацията в кредитната ви история се съхранява завинаги

Целта на кредитната история е да представя на заемодателите ясна картина за вашата скорошна и настояваща финансова ситуация. Те не искат да видят, че един 40-годишен потребител е пропуснал няколко плащания, когато е бил на 21 години, защото това няма отношение към финансовото поведение на клиента в момента. По-голямата част от информацията в кредитната история се съхранява около шест години.

Категория: