Налични услуги

-

Има множество налични услуги под заглавието грижа за обществото. Следният списък дава само основните примери:
· Домашни услуги;
· Помощ за домакинството;
· Приспособления в жилището;
· Храна;
· Възстановителни и трудови дейности.

Домашни услуги

Домашните услуги обикновено помагат с личните задачи – например, къпене и миене, ставане и лягане в леглото, пазаруване, управление на финансите. Осигуряването на домашни услуги означава, че в определено време някой ще идва в жилището ви. Това може да бъде два или три пъти дневно, а дори са възможни и денонощни услуги.
Помощ за домакинството

Този вид услуги осигуряват помощ при основните домакински задължения, включително чистене и готвене, и особено – поддържане на домашната хигиена.

Приспособления в жилището
Приспособленията в жилището могат да бъдат основни или второстепенни и са изключително важни за престоят ви у дома. Основните приспособления биха могли да включват, например, поставянето на ескалатор или построяването на тоалетна на долния етаж, или снижаване на рафтовете в кухнята. Второстепенните приспособления биха могли да включват, например, парапети в банята.

Храна
Хранителните провизии като обществена услуга могат да означават ежедневна доставка на храна или, в някои райони, седмична или месечна доставка на замръзени провизии. Могат също да означават доставка на храна в центрове или столова.