Налични услуги

-

Във Великобритания на нуждаещите се граждани се предлагат множество услуги под общото название „грижа за обществото“.

Следният списък дава само основните примери:
· Домашни услуги;
· Помощ за домакинството;
· Приспособления в жилището;
· Храна;
· Възстановителни и трудови дейности.

Домашни услуги

Домашните услуги обикновено помагат на хората да се справят с личните си ежедневни задачи, когато имат затруднения да се обслужват сами – например, къпене и миене, ставане и лягане в леглото, пазаруване, управление на финансите. Осигуряването на домашни услуги означава, че в определено време някой ги посещава в жилището им. Това може да бъде един, два,три или четири пъти дневно, а дори са възможни и денонощни услуги.
Помощ за домакинството

Този вид услуги осигуряват помощ на нуждаещите се граждани при основните домакински задължения, включително чистене и готвене, и особено – поддържане на домашната хигиена.

Приспособления в жилището
Приспособленията в жилището могат да бъдат основни или второстепенни и са изключително важни за престоят ви у дома. Основните приспособления биха могли да включват, например, поставянето на ескалатор или построяването на тоалетна на долния етаж, или снижаване на рафтовете в кухнята. Второстепенните приспособления биха могли да включват, например, парапети в банята.

Храна
Снабдяването с храна като обществена услуга може да означава ежедневна доставка на храна или, в някои райони, седмична или месечна доставка на замразени провизии. Может също да означава доставка на храна в центрове или столова.

Категория: