Нарушения на пътя и глоби

-

Парламентът определя размера на санкциите при пътнотранспортни нарушения в Обединеното кралство. Сериозността на нарушението се отразява пряко върху наказанието. Съдът решава каква санкция ще наложи на шофьора в зависимост от обстоятелствата.

Системата от наказателни точки (penalty point system) е предназначена да възпира водачите от прилагането на опасни практики при шофиране. Натрупването на наказателни точки действа като предупреждение за тях, защото рискуват да загубят правото си да управляват пътно превозно средство, ако продължават да извършват нарушения и съответно да трупат още черни точки.

На водачите, които съберат 12 или повече наказателни точки за период от 3 години, им се отнема свидетелството за шофиране. Това наказание е валидно за срок от минимум 6 месеца, но може да е и по-дълъг ако нарушението е по-сериозно.

В случай на тежки нарушения, като например опасно и безразсъдно шофиране или шофиране в нетрезво състояние, съдът ще постанови наказание лишаване от право на управление на пътно превозно средство. Минималният период за това е 12 месеца, а при повторно нарушение или когато нивото на алкохол в кръвта е било високо, срокът може да бъде и по-дълъг. Например, ако за втори път ви хванат да шофирате в нетрезво състояние в рамките на 10 години, това ще доведе до минимум 3 години лишаване от правото ви да управлявате пътно превозно средство.

При причиняване на смърт от опасно шофиране, максималната санкция е четиринадесет години лишаване от свобода, глоба в неопределен размер и лишаване от шофьорски права за минимум 2 години.

Максималната санкция за безразсъдно шофиране е 2 години лишаване от свобода, парична глоба и изземане на шофьорската ви книжка за срок от поне 2 години.

При причиняване на смърт докато сте под влиянието на наркотици или алкохол, наказанието е до четиринадесет години затвор, глоба и отнемане на книжката за минимален период от  2 години.

За  шофиране след употреба на алкохол или наркотици санкцията може да е до шест месеца лишаване от свобода, до 5000 паунда парична глоба и отнемане на шофьорската книжка за определен период, според конкретния случай.

Ако станете участник в пътен инцидент и не спрете или не съобщите за него ви заплашва наказание до шест месеца лишаване от свобода, до 5000 паунда парична глоба и отнемане на свидетелството за управление на пътно превозно средство.

Ако шофирате след като сте били лишени от шофьорската ви книжка, може да ви накажат с до шест месеца (12 месеца за Шотландия) лишаване от свобода, до 5000 паунда парична глоба и удължаване на периода, в който нямате право да управлявате ППС.

Шофиране след отнемане на книжката ви по медицински причини може да доведе до шест месеца лишаване от свобода, до 5000 паунда и удължаване на периода, за който първоначално ви е отнето свидетелството.

Шофирането без застраховка води до парична глоба и задължително отнемане на свидетелството за управление на ППС за срок от минимум 6 месеца.

Говоренето без хендсфри по мобилен телефон при шофиране води до глоба от максимум 1000 паунда (2500 паунда за водачите на товарни превозни средства) и отнемане на шофьорските права.

За превишена скорост глобите стига до 1000 паунда (2500 паунда, ако е на магистралата) и в някои случаи отнемане на шофьорската книжка.

За леки пътнотранспортни нарушения наказанието е глоба до 1000 паунда или временно лишаване от свидетелство за управление на пътно превозно средство.

При шофиране без сертификат за технически преглед на автомобила, глобата е  1000 паунда.

Глобата за шофиране без предпазен колан е 500 паунда.

За опасно или безразсъдно колоездене глобата е 1000 паунда, а за каране по тротоара – 500 паунда.