Нарушения при шофиране и санкции

-

В Обединеното кралство, размерът на санкциите при пътнотранспортни нарушения се определя от Парламента. Конкретното наказание зависи пряко от сериозността на нарушението и в зависимост от обстоятелствата, съдът решава каква санкция да наложи на шофьора.

Системата с наказателни точки цели да ограничи водачите от прилагането на опасни практики при шофиране. Натрупвайки наказателни точки, те рискуват да загубят  правото си да управляват пътно превозно средство.

Съдилищата могат да ви наложат глоба и да впишат в шофьорската ви книжка наказателни точки, ако сте осъждан за автомобилно престъпление. Вписаните наказателни точки остават в шофьорската книжка в продължение на 4 или 11 години в зависимост от нарушението. Може да бъдете лишени от правото да шофирате, ако натрупате 12 или повече наказателни точки в рамките на период от 3 години. Има различни правила за новите водачи.

Всяка забележка за дадено провинение има специален код и дава наказателни точки по скала от 1 до 11. Можете да получите повече точки за по-сериозни престъпления.

В сайта на GOV.UK е поместена таблица, която показва кодовете на нарушенията и наказателните точки, които могат да бъдат поставени на шофьорската книжка. Някои нарушения могат да доведат директно до лишаване от шофьорски права.

Ето няколко примера за видове нарушения, техните кодове, броя наказателни точки, които извършителя на даденото нарушение ще получи и времето, за което те ще останат вписани в шофьорската му книжка:

Пътнотранспортни произшествия – AC10, AC20, AC30

Тези кодове трябва да останат вписани в свидетелството за управление в продължение на 4 години, считано от датата на нарушението.

Кодът AC10 се отнася за неспиране след ПТП и нарушението ще ви коства от 5 до 10 точки. АC20 е ако не съобщите за претърпяна катастрофа в рамките на 24 часа от инцидента и ще ви коства от 5 до 10 точки. AC30 е за други пътнотранспортни произшествия, за които не се отнасят другите два кода и нарушение с този код ще ви даде от 4 до 9 наказателни точки.

Водачи с отнета шофьорска книжка– BA10, BA30

И тези нарушения ще останат в свидетелството ви за управление на МПС за период от 4 години, ако се провините. Кодът BA10 се използва за водачи, чиято книжка е отнета от съда, но все пак шофират. Това нарушение ще ви добави още 6 наказателни точки. Подобен е и код ВА30, който е за водачи, които са хванати в опит да шофират, въпреки, че свидетелството им е отнето от съда.

Небрежно шофиране – CD10, CD20, CD30

Кодовете от тази категория са за небрежно шофиране и при всеки един от тях водачът може да получи от 3 до 9 наказателни точки.

Нарушения, свързани с техническото състояние на превозното средство – CU10, CU20, CU30, CU40, CU50, CU80

Ако шофирате технически неизправно превозно средство, при проверка вероятно ще получите нарушение с код CU. При тези кодове наказанието е добавяне на 3 точки.

Опасно шофиране – DD10, DD40, DD60, DD80, DD90

При кодовете за опасно шофиране може да получите от 3 до 11 наказателни точки, според това какво точно и колко сериозно е нарушението ви.

Шофиране под влияние на алкохол или наркотици – DR10, DR30

Кодове DR10 и DR30 трябва да останат вписани в шофьорската книжка в продължение на 11 години, считано от датата на нарушението. Това са сериозни нарушения и ще ви донесат между 3 и 11 точки, а ако отказвате да дадете кръвна проба се отчита с код DR61 и ще ви коства допълнителни 10  наказателни точки.

За останалите видове нарушения, техните кодове и наказателните точки, които носи всяко едно от тях можете да се информирате на този сайт.

Вписаните нарушения трябва да останат в шофьорската книжка в продължение на най-малко 4 години и най-много до 11 години, считано от датата на присъдата или датата на нарушението. Ако нарушението е за безразсъдно или опасно шофиране, като кодове DD40, DD60 и DD80, това ще доведе до отнемане на шофьорските права на водача.

Ако сте шофьор от скоро, вашата книжка ще бъде отнета в случай, че натрупате 6 или повече наказателни точки в рамките на 2 години от получаването на шофьорска книжка.

При временните свидетелства за управление на МПС също се натрупват наказателни точки в случай на провинение. Когато водачът получи своята редовна шофьорска книжка, тези точки се прехвърлят на нея.  Въпреки това, тя ще бъде отнета, ако водачът получи допълнителни наказателни точки, общо 6 или повече в рамките на 2 години от получаването на редовна книжка.

Ако книжката е отнемана в рамките на 2 години от получаването й, водачът трябва да плати за нов временен лиценз и да премине обучението си отново – както теоретично, така и практически, след което да се яви на изпит.

Правилата се прилагат по същия начин и ако водачът замени своята чуждестранна шофьорска книжка за британска и след това премине допълнителен тест за шофиране във Великобритания.

Ако получите съобщение, че в шофьорската ви книжка трябва да бъде вписано дадено нарушение, вие ще трябва да я предадете или на полицията или в съда, ако трябва да се явите там. Ако след това шофьорската ви книжка не ви бъде върната по дадена причина, ще трябва да се свържете с институцията, на която сте я дали, за да проверите какво става. Възможно е вашата книжка да е изпратена до DVLA, за да бъде актуализирана. В такъв случай ще ви бъде върната в рамките на 3 седмици.

За да премахнете изтекли нарушения от шофьорската си книжка, ще трябва да подадете заявление по пощата за обновяването й. За да получите актуализирано свидетелство за управление на автомобил или мотор, трябва да попълните формуляр D1. С този формуляр може да се сдобиете чрез DVLA или да го намерите в повечето пощенски клонове.

За лиценз за камион или автобус, се попълва формуляр D2, който също се предоставя от DVLA или се намира в пощите.

Освен попълнен формуляр, вие ще трябва да приложите своята шофьорска книжка и чек или пощенски запис за 20 паунда, но в никакъв случай не изпращайте пари в брой.

Ако сте променили името си, вие също така ще трябва да предоставите оригинален документ за самоличност, потвърждаващ това.

Всички необходими документи трябва да бъдат изпратени до:

DVLA

Swansea

SA99 1BU

Ще получите своята обновена книжка в рамките на 3 седмици. Ако не си я получите в този срок, може да се свържете с DVLA, за да проверите защо има забавяне.

Ако искате да информация, свързана с вашето свидетелство за управление на превозно средство, можете да се свържете с DVLA и по телефона на номер 0300 790 6801.

Ако имате вписано нарушение, за което смятате, че не сте виновни, може да го обжалвате в съда.