Настаняване в общинско жилище

-

Ако искате да кандидатствате за настаняване в общинско жилище, трябва да го направите в местната община.

След като сте го направили, най-вероятно ще сте в “waiting list” или списък с чакащи хора, като не е сигурно, че ще има жилище и за вас.

Може да кандидатствате, ако имате навършени 18 години (в някои случаи общините позволяват и на лица с навършени 16 години да кандидатстват). Дори и да не живеете в района, в който ще кандидатствате, нищо не ви пречи да опитате.

Списък с чакащи

Общините решават кого да настанят в общинско жилище по определена точкова система (points system) или по група (band system).

Точките, които ще съберете или групата, в която ще ви поставят зависят от критериите на общината, защото всяка има различни и им поставя различна тежест при преценката, но най-важните обикновено са:

 • Дали сте бездомни или не;
 • Дали живеете в мизерни условия;
 • Дали имате заболяване, което се влошава от лошите условия, в които живеете.

Ако е дошъл вашият ред в списъка с чакащите, от общината ще се свържат с вас и ще ви предложат жилище.

Избор на общинско жилище

В някои общини, когато ви предложат жилище, вие нямате право да го откажете, но в други имате право на избор. Когато ви одобрят за общинско жилище и ви сложат в списъка с чакащите, вие може да кажете в общината към кои жилища имате интерес, за да не ви предлагат други. Стъпките за това са следните:

 • Потърсете жилища във вестника, интернет или направо вижте какво ще ви предложат в общината;
 • Вижте дали отговаряте на изискванията за определеното жилище, някои например са само за семейни хора, други за инвалиди и т.н.;
 • Кандидатствайте за жилището и след това „наддавайте“ (наддаването не е с пари) за него. Може да „наддавате“ по телефона, онлайн или чрез съобщение.
 • Изчакайте решението на общината.

Получаване на оферта

Когато е дошъл вашият ред и от общината ви оферират с жилище, вие разполагате с малко време за да приемете или откажете. Ако откажете, може да ви оставят в листа с чакащи (или да наддавате за други жилища), но вероятно ще слезете надолу в списъка.

Ако продължавате да отказвате офертите, има голяма вероятност да ви извадят от списъка с чакащите за определен период от време, но ако вие не сте доволни от решението на общината, имате право да обжалвате.

Видове договори за наем за отпуснато жилище

Договорът за наем е документ, в който са упоменати правилата, които трябва да спазвате в общинското жилище.

Различните хора получават различни договори, които съответно им дават различни права и правила за спазване.

 • Встъпителен договор за наем (Introductory Tenancy) – това е договор, който се предлага на „нови“ хора, които до сега не са настанявани в общински жилища. Той е с времетраене от 12 месеца, като може да мислите на тях като за „пробен период“. След като изтече 1 година, вие автоматично ставате надежден наемател, освен в случаи когато:

–          общината е започнала процедура по вашето изгонване от жилището;

–          са удължили „пробния“ ви период с още 6 месеца.

Има някои ограничения, които трябва да спазвате, докато сте на встъпителен договор за наем, като например:

–          Не можете да правите големи подобрения и ремонти по жилището;

–          Нямате право да разменяте жилището си с друг човек, настанен в общинско жилище;

–          Не може да кандидатствате за закупуване на жилището.

 • Подсигурен договор за наем (Secured Tenancy) – този договор се предлага на надеждните наематели, като при него имате право да живеете в жилището до края на живота си или докато не нарушите правилата по договора. При този договор вие вече имате право:

–          да отдавате стаи от жилището под наем (но нямате право да отдавате цялото жилище);

–          да закупите жилището;

–          да размените жилището си с друг човек, настанен в общинско жилище (разбира се, с разрешение от общината);

–          да преотстъпите жилището си на някой друг;

–          да ремонтирате жилището (за някои ремонтни дейности ще ви трябва разрешение от общината).

 • Фиксиран гъвкав договор за наем (Flexible Tenancy) – гъвкавият договор ви позволява а обитавате жилището за фиксиран период от време, който обикновено е 5 години, но в някои случаи може да е от 2 до 5. В края на договора общината може да реши:

–          Да ви предложи друг договор за фиксиран период от време;

–          Да ви предложи подсигурен договор;

–          Да не подновява договора ви.

Ако от общината решат да не подновяват договора ви, трябва да ви обяснят защо са взели това решение и евентуално да ви се даде шанс да обясните как стоят нещата.

Като наемател на фиксиран договор вие имате право да:

–          отдавате стаи под наем (без право на отдаване на цялото жилище);

–          да закупите жилището;

–          да размените жилището си с друг общински наемател;

–          да прехвърлите жилището на някой друг.

 • Съвместен договор (Joint Tenancy) – при него отговорността за спазването на условията за ползване на общинското жилище се разпределя между съпрузите или хората, които съжителстват съвместно.

Прехвърляне на общинско жилище

Наемателите на подсигурен и фиксиран договор имат право да прехвърлят жилището на името на някой друг, в случай на смърт.

Някои договори, преди април 2012 година, позволяват прехвърлянето на жилището само един път, докато по-новите имат опция за прехвърляне повече от веднъж. За да сте сигурни в това, вижте договора си.

Ако искате да прехвърлите жилището си, отидете в общината и ги попитайте как да го направите, като в повечето случаи ще ви се даде формуляр, който да попълните и предадете.

Прекратяване на договор

Може да прекратите договора си в следните случаи:

 • Ако дадете предизвестите от 4 седмици на общината;
 • Ако от общината ви изгонят от жилището;
 • Ако се наложи да ви преместят в друго жилище (трябва да ви предложат и нов договор).

Дори подсигурените договори могат да бъдат прекратени в случаи като:

 • При преместване (но трябва да ви намерят друго жилище и отново да ви направят подсигурен договор);
 • Ако прехвърлите жилището на някой друг или размените жилището си с друг наемател на общинско жилище.

Прекратяването на съвместните договори е по-сложно, защото единият от съпрузите може да иска да остане в жилището. В такива случаи от общината могат да предложат следните варианти:

 • Да направят на оставащия човек нов договор;
 • Да не правят нов договор, ако искат да дадат жилището на друга двойка или семейство.

Ако някой от хората, които съжителстват почине, договора си остава в сила за другия, а при случай на развод или прекратяване на връзка, може случаят да бъде отнесен до съда, за да се определи кой ще остане в жилището.

Ремонти и поддръжка

От общината са длъжни да се уверят преди вашето настаняване, че:

 • Сградата на бъдещото ви жилище и самото жилище е в добро състояние;
 • Газовата и ел. инсталациите са наред;
 • Споделените части от сградата или жилището са в добро състояние.

Общината ще ви каже за какви ремонти могат да ви осигурят поддръжка и какви ремонтни дейности ще трябва да си извършите вие за ваша сметка.

Ако се налага да се свърши някаква ремонтна дейност, трябва да получите няколко седмици предизвестие за това.

При големи ремонти на жилището ви или в сградата, в която се намира то, ще ви се наложи да го напуснете, но от общината трябва да ви преместят в друго общинско жилище. Дори може да получите определена сума от тях, за разходи по преместване и за неудобството, което са ви причинили.

Ако искате да ремонтирате жилището, трябва да се попитате в общината дали имате право на това.

Наемателите на встъпителен договор нямат право на ремонти, освен на декориране на интериора на жилището по техен вкус.

Подсигурените наематели имат право да извършват повечето ремонтни дейности, но за някои по-специфични може да се наложи първо да поискат разрешение от общината.

При случаи на измами и нарушения

Ако бъдете хванати в измама, много вероятно е да изгубите договора си за наем и правото си на настаняване в общинско жилище. Според сериозността на нарушението, може случаят ви да стигне дори до съда и да лежите в затвора.

Някои случаи, които се считат за измама:

 • Когато не казвате истината при кандидатстване за общинско жилище (например, ако твърдите, че имате деца, а всъщност нямате);
 • Когато отдавате под наем жилището, без да имате право на това;
 • Когато живеете в жилището след смъртта на наемателя, без то да е прехвърлено на ваше име.

От общината могат да ви направят внезапна проверка, без да ви предупредят, за да видят дали не сте излъгали за нещо.

Ако забележите случай на измама, може да сигнализиране на телефона на вашата местна община, като анонимността ви е гарантирана.

Закупуване на общинско жилище

Вие имате право да закупите жилището отпуснато ви от общината в следните случаи:

 • Ако то е единственото, с което разполагате и в което живеете;
 • Ако жилището е самостоятелно;
 • Ако вие сте подсигурен наемател.
Категория: