Националност и Имиграция

-

Великобритания е нация, съставена от имигранти. От Римското, Саксонското и Викингското нашествие, протестантските бегълци от Франция и околните държави, африканците доведени чрез търговията с роби и вълната от евреи през годините, до Ирландците, бягащи от бедноста и глада, постъпващото население винаги е имало голям принос за живота на държавата. На последък, британски граждани от Общността, поканени да се върнат във Великобритания след Втората Световна Война и не отдавнашните преселници от Източна Европа и Африка, бягайки от преследванията в техните собствени държави, продължават тази история на имиграцията. 23% от английските доктори са родени отвъд океана, 2/3 от самостоятелните магазини са собственост на хора от етническите малцинства. Английската култура и спортен живот много се обогатиха и от разнообразието на културните влияния. Политическият живот също беше променен от опита на Olaudah Equiano, който, като свободен човек във Великобритания, се е борил срещу търговията с роби, която го е довела от Западна Африка; Diane Abbot, която е първата черна жена член на парламента през 1987г. Новодошлите често са били посрещани враждебно, независимо от причината за тяхното пристигане, и в последните години са се сблъсквали с все по-стриктен имигрантски контрол.
Имигрантският закон включва информация относно това как и защо хората от други държави получават разрешение и колко дълго могат да останат във Великобритания. Също така, включва какво им е разрешено да правят през техния престой – дали ще работят, дали техните близки могат да се присъединят по-късно и дали могат да се ползват от услугите на NHS.
Имигрантският закон е по-сложен, защото се припокрива до някъде с националния – това е закон за това кой е и кой не е английски гражданин, и правата на различните видове английски граждани. Точно поради тази причина би било грешно да се дават някакви генерални напътствия относно този закон.

Имигрантски контрол и националности
В общи линии, системата на имигрантски контрол във Великобритания констатира две отделни групи хора:
• такива, които „имат право на пребиваване” във Великобритания и, които могат живеят, работят и влизат и излизат от държавата когато си поискат;
• такива, които се нуждаят от разрешение да влязат и да останат в държавата. Термина за този вид разрешение е ’позволение’ и хората, които нямат автоматично право да останат в държавата често са определяни като хора, на които ’им трябва позволение’, за да дойдат и останат във Великобритания. Има определена група от хора които не могат лесно да бъдат причислени към тези две групи и, които нито трябва да имат позволение да ’влязат и останат’, нито ’имат право на пребиваване’. Включени в тази група са хората които са превилегировани от Европейските права за свободно движение.
На хората, на които им трябва разрешение да влязат във Великобритания, имигрантските правила (които са закон) поставят различни условия при които те се допускат. `Посетители’ , ‘съпруг(а)’ , ‘детегледач(ка)’ и ‘студент’ са всички примери за имигрантски категории. Във всяка категория изискаванията са различни и трябва да бъдат изпълнени преди да се даде разрешение за влизане и пребиваване – например, студентите трябва да покажат че ще следват пълната програма. Повечето от категориите са при условие че хората които идват във Великобритания ще се самоиздържат без да разчитат на държавни помощи. Имиграционните правила също така определят колко дълъг ще бъде престоя. Разрешението може да бъде или ‘ограничено’ или ‘неопределено’. Ограничено разрешение е за тези, които идват за ‘временни’ цели, например, студенти. Другите категории кандидати са приемливи за ‘неопределено’ разрешение с възможност за кандидатстване за гражданство.
Хората в повечето ‘временни’ категории, като посетители, трябва да покажат че нямат намерение да остават след като им изтече определеното време.
Държавният закон е отделен клон в правната система, със собствени правила във Великобритания, но въпросите относно емиграция и народности са свързани с имигрантския закон, защото народността е важна в решението относно това с какви имигрантски права ще се ползва личоста от съответната държава. Също така, е важно да се помни че има различни ‘видове’ гражданство в английското законодателство и не всички имат ‘право на местопребиваване’, което им позволява свободно да влизат и излизат от Великобритания.
По принцип, на хората, на които се изисква разрешение да влязат във Великобритания им е необходима входна виза. Има подробни правила относно това как да се кандидатства за такава виза във всяка една категория кандидати идващи във Великобритания. На някои групи, като бегълци и хора търсещи убежище, не им трябва входна виза, но за повечето тя е необходима.
Имигрантският закон е много стриктен и последиците за тези, които не го спазват могат да бъдат много сериозни. Те включват депортиране. Важно е да се консултирате със специалист, ако има неясности по отношение на семейство и приятели.
В посочените обстоятелства е препоръчително да се потърси помощта на специалист:
• желаете да останете във Великобритания за по-дълго време от колкото първоначално сте мислили;
• искате разрешение да правите нещо, което сте нямали право да правите преди това, като разрешение за работа;
• желаете да доведете роднини в страната, като жена ви и децата ви;
• заплашен(а) сте с депортиране от Великобритания;
• задържан(а) сте от имиграционните власти;
• искате паспорт, но не знаете дали имате право на английски или друг вид паспорт;
• искате да подадете документи за английски гражданин;
• живеете във Великобритания, а искате да пътувате в чужбина, но не сте сигурен(сигурна) дали ще ви бъде позволено да се върнете;
• не сте сигурен(сигурна) дали имате право да използвате държавни услуги или да претендирате за помощи;
• не сте сигурен(сигурна) дали имате право да гласувате;
• на приятел или роднина му е отказано разрешение за влизане във Великобритания на летище или пристанище.

Кой може да помогне?
Регистрация на имиграционни консултанти
Всички имиграционни консултанти трябва да бъдат регистрирани в Office of Immigration Services Commissioner (OISC: 0845 000 0046; www.oisc.org.uk), или консултанта трябва да е организация като Citizens Advice Bureaux, която е освободена от регистрация. Всеки, който дава имиграционен съвет и е нито регистриран, нито освободен от регистрация, ще бъде извършител на криминално престъпление. Всяка регистрирана или освободена от регистрация консултантска агенция трябва да предостави сертификат, издаден от OISC, за да покаже, че отговаря на OISC стандартите.
Списък с всички регистрирани и освободени от регистрация консултанти и консултантски организации, може да бъде намерен в уебсайта на OISC, който съдържа и информация относно това как да съставите жалба срещу имиграционен консултант. OISC не се занимават със запитвания относно имиграционни проблеми.
Immigration Advisory Service (IAS: 020 7967 1200; 020 7378 9191 – спешна линия; www.iasuk.org) ръководи множество регионални служби – подробности можете на намерите в техния уебсайт.
Refugee Legal Centre (020 7780 3220 – консултантска линия; 0800 592 398 – консултантска линия при задържане от властите; www.refugee-legal-centre.org.uk) може да даде съвет и помощ на хората, нуждаещи се от приют, и бежанците. Това включва помощ при съставянето на молби, консултации по временни разрешения за пребиваване, отказ на приют, събиране на семейството и представляване на жалби в съда. Срещи могат да бъдат насрочени чрез обаждане на основната консултантска линия.

Искам да сключа брак с приятелката си от Ямайка. Тя е във Великобритания с 3-годишна студентска виза. Трябва ли да направим нещо специфично относно статута й в тази държава?
Ако сключите брак, вашата жена трябва да поиска разрешение за пребиваване във Великобритания като ваша съпруга. Има стриктни изисквания, които тя трябва да изпълни, за да удовлетвори имиграционните власти – че бракът ви е действителен и, че трябва да й бъде дадено разрешение за пребиваване. Освен това, тя трябва да покаже, че не е възнамерявала за измами властите при влизането си в страната като студент и, че, като двойка, ще можете да се издържате без помощта на държавата. Ако тя не получи разрешение за пребиваване като ваша съпруга, ще й бъде дадено разрешение за пребиваване в продължение на 2 години. До края на 2-годишния период тя може да подаде документи за постоянно жителство.
Не забравяйте, че английския имиграционен закон е сложен и едно погрешна стъпка има сериозни последствия, така че винаги е препоръчително да се консултирате със специализиран консултант.

Refugee Council (020 7346 6777 – консултантска линия; Уелс: 029 2048 9800; www.refugeecouncil.org.uk) в Англия и Уелс предлага съвет и подкрепа за всички бежанци и хора, нуждаещи се от приют. Като част от това се предлага и услуга за съвет и подкрепа на новопристигнали бежанци и хора, нуждаещи се от приют относно социалните помощи, жилище, имиграция и образование. Не е необходимо записване, но хората, които пристигнат първи се обслужват първи. Refugee Council предлага и образователен и професионален опит.
UK Lesbian and Gay Immigration Group (UKLGIG: 020 7734 3705 – линия за помощ; www.uklgig.org.uk) е национална организация за лобиране и прокламиране на равенство за лезбийките и гейовете. UKLGIG е поддържаща и кампанийна група за лезбийки и гейове с имиграционни проблеми, с които те нямаше да се сблъскат ако бяха хетеросексуални. Групата работи, за да промени имиграционните правила и да се увери, че дискриминацията е премахната. Освен това, организира обмен на информация, осигурява поддържаща мрежа и консултанти, и подкрепя молби до Home Office (Министерството на вътрешните работи).
UKCOSA (020 7288 4330 – само администрация; www.ukcosa.org.uk) прокламира от името на чуждестранните студенти и произвежда множество полезни брошури относно студентските проблеми. Индивидуалните чуждестранни студенти, търсещи съвет, трябва да се консултират с тяхната местна NUS служба (с която можете да се свържете чрез главното управление на NUS). При спешни случаи, можете да се обадите на UKCOSA чрез обществената линия (020 7109 9922).

Аз съм нигерийски посетител и бих искал да остана във Великобритания, за да придобия образователно квалификационна степен. Ще ми бъде ли позволено?
Когато пристигнете във Великобритания като посетител от Нигерия, на вас ви е било позволено да влезете в страната, при условие че се върнете в Нигерия след изтичането на визата ви. Така че, по силата на имиграционните правила, на вас няма да ви бъде позволено да останете, за да се образовате. Ако желаете да станете студент, ще трябва да напуснете Великобритания и отново да подадете документи, за да се върнете като студент. Ако останете във Великобритания след изтичането на визата ви, вие ще нарушите условията по вашето пребиваване. Това е сериозно нарушение, за което ще бъдете съден и депортиран.

Joint Council for the Welfare оf Immigrants (JCWI: 020 7251 8708; www.jcwi.org.uk) е независима доброволна организация, финансирана от благотворителни дружества и фондове. Тя прокламира за промяна на имиграционния закон – и самостоятелно, и заедно с нейни организации. Осигурява съвет и обучение за други консултантски агенции. Не се занимава с конкретни случаи.
Няколко адвокати на частна практика, които специализират в имиграционната дейност, обикновено се намират в по-големите градски райони. За да разберете дали има подобни адвокати на частна практика във вашия регион, можете да се свържете с Immigration Law Practitioners’ Association (020 7251 8383).
Уебсатът на Community Legal Service (CLS: www.CLsdirect.org.uk) съдържа указател с координатите на адвокати, консултантски агенции и местни източници за специализиран съвет. Информацията е на английски, уелски, урду, бенгалски, Cantonese, Punjabi и Gujarati. Можете да се допитате до CLS указател за английските и уелски региони във вашата местна библиотека, или да се обадите на CLS линията (0845 608 1122).
Много местни организации осигуряват имиграционен и национален съвет, например, правни центрове или council за расово равенство, но запомнете, че качеството на консултацията от различните организации може да се различава.
В правните центрове почети винаги има служител, който специализира в областта на имиграцията. Обикновено, правните центрове стриктно обхващат определени области, така че е важно да проверите дали даден правен център в региона ще успее да поеме даден случай. Понякога в техния обхват се включват хора, които или живеят, или работят в региона. Ако правния център може да предложи съвет и представляване по имиграционно дело, то това ще бъде безплатно. За повече информация се свържете с Law Centres’ Federation (020 7387 8570; www.lawcentres.org.uk).

В писмото си моята леля пише, че нещата са станали доста застрашителни за членовете на политическата партия Movement for Democratic Change в Зимбабве. Тя започва да се страхува да напуска дома си. Тя се чуди дали би могла да дойде във Великобритания за известно време, докато нещата се успокоят.
Великобритания е участваща страна по United Nations Convention относно бежанците, което означава, че тя е длъжна да предложи убежище на хората, за които има риск от преследване в страната им. Процесът на подаване на документи за приют във Великобритания е изключително сложен, така че трябва да потърсите специализиран съвет, за да разберете дали леля ви ще бъде подходяща за подобно убежище към сегашния момент. Само малък процент от молбите за убежище се приемат, така че трябва да помислите дали леля ви може да влезе в страната по друга линия. Тя може, например, да има роднински връзки с Великобритания, което може да й даде право да пребивава тук, докато нещата в Зимбабве се разрешат.