На какви помощи и обезщетения имате право при болест или инвалидност?

-

Това дали имате право на определени помощи зависи  от това дали сте наети или самостоятелно заети лица. В първия случай може да имате право на някое от описаните по-долу обезщетения и/или помощи, а ако сте самостоятелно наети лица не може да претендирате за Statutory Sick Pay. Вместо това може да имате право на Personal Independence Payment или Employment and Support Allowance.

Ако сте болен или неработоспособен поради инвалидност, има определени помощи и данъчни облекчения, за които може да кандидатствате.

  • Ако сте на възраст между 16-64 и имате дългосрочна здравословно заболяване или увреждане, което засяга способността ви да живеете самостоятелно, може да имате право да претендирате за Personal Independence Payment:
  • Ако сте на възраст под 16 г. и имате здравословен проблем или увреждане, за което се изискват допълнителни грижи и имате специални нужди, можете да претендирате за Disability Living Allowance
  • Ако сте на 65 или повече години и имате нужда от грижи, може да имате право на Attendance Allowance
  • Ако сте неспособен да работите, може да имате право на Statutory Sick Pay или Employment and Support Allowance
  • Ако работите, може да имате право на Working Tax Credit
  • Ако сте пострадали по време на работа или имате заболяване, причинено от работа, може да имате право на обезщетение
  • Ако сте пострадали по време на военна служба в Armed Forces, може да имате право на обезщетение
  • Ако се грижите за инвалид, може да имате право на Carer’s Allowance

Не забравяйте, че може да имате право и на други помощи в зависимост от обстоятелствата. Може да имате право на помощи за хора с ниски доходи (Housing Benefit) или помощи за това, че имате деца. Може да имате право да претендирате за Council Tax Reduction, за да си помогнете с плащането на данъци.

Дори и да не можете да кандидатствате за помощи, вие все пак може да имате право да получите национално осигурителен кредит (national insurance credits) ако не сте в състояние да работите или се грижите болен.

Ако сте инвалид, може да имате право да друга помощ освен обезщетения и данъчни кредити.

Например, вие може да получите по-евтино ползване на обществения транспорт, отстъпки за паркинги и практическа помощ с грижа от местната община. Можете също така да имате право да не бъдете дискриминирани на работното място или при получаване на стоки или услуги.

Категории: