Необходими квалификации за да станете учител

-

За да работите като учител преди всичко ще са ви необходими желание за работа с деца и хора като цяло, както и добра квалификация. Според това какъв учител искате да станете ще зависи и възрастта на децата и младежите, които ще обучавате.

Ако искате да сте учител в началното училище ще трябва да имате познания по всички предмети, но ако искате да обучавате юноши ще ви трябват повече знания по определени предмети. Във всички случаи ще трябва да имате QTS – Qualified Teaching Status, за да имате право да преподавате. Когато кандидатствате за работа в някое училище, не забравяйте да споменете и други умения, които притежавате (разбирате от музика, свирите на пиано, познания в информационните технологии и т.н.) освен придобитите квалификации, за да имате по-голям шанс за получаване на работата.

Предимства и недостатъци

Някои хора критикуват остро тази професия, докато за други тя е престижна, но е факт, че като всички други и тази има своите плюсове и минуси.

Предимства:

  • Имате предостатъчно време за почивка – 12 седмици в годината;
  • Сравнително кратък работен ден;
  • Винаги може да си намерите лесно работа.

Недостатъци:

  • Понякога може да сте под голям стрес;
  • Ще ви се наложи да работите и извънработно време за да  планирате уроци, родителски срещи и т.н.
  • Ще трябва да оправяте документи и да преглеждате бележници, тетрадки, контролни и др.

Необходими квалификации

Основните изисквания са да имате поне три GCSE по математика, английски език и един научен предмет, взети минимум с оценка “C”. Все пак това са основните неща и вероятно може да ви се наложи да имате още някои GCSE в зависимост от това какво точно искате да преподавате и в какъв курс или колеж искате да се запишете.

Необходимите ви A-Level трябва да са поне 2, взети с добри оценки, които отново зависят от това какво точно искате да преподавате и къде.

За да станете учител ще ви трябва и диплома за завършено висше образование, като в този случай имате 2 възможности:

  • Ако искате да преподавате веднага след това, трябва да изкарате научна степен „Bachelor of Education” или накратко BEd. За целта ще са ви необходими от 3 до 4 години обучение, като в него е включена и практическа част, така, че ще имате възможност да добиете и малко опит.
  • Вторият вариант ще ви бъде полезен, ако имате завършено висше образование по нещо, което сега сте решили, че искате да преподавате. В този случай трябва да изкарате курс наречен „Postgraduate Certification of Education” или PGCE. Този курс трае 1 година и е с цел да се научите как се преподава.

След като имате нужните квалификации за да преподавате, трябва да получите QTS и след това може да кандидатствате за работа, която е подходяща за нови учители (NQT – New Qualified Teachers). След като преподавате 1 година или 3 учебни срока вече може да работите навсякъде като учител.

В Обединеното кралство има над 440,000 учители.

Заплащане

Учителската заплата е между 25,000-30,000GBP годишно.

Категория: