НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СЛЕД БРЕКСИТ (BREXIT)

-

Лондон обяви правилата, по които българите и останалите граждани на Евросъюза ще живеят на Острова след Брексит (Brexit).

Същите права на работа, образование и достъп до социални помощи и услуги ще получат европейците, които са живели във Великобритания поне 5 години. Към тези хора има и още едно изискване: да не са извършвали тежки престъпления.

Процедурата по получаването на този статут ще се извършва онлайн. 1500 служители ще бъдат ангажирани с нея.

Ето и подробностите:

Ако сте гражданин на Европейския съюз (ЕС), живеещ в Обединеното кралство и ако имате желание да продължите да живее тук и след юни 2021, вие и семейството ви можете  да кандидатствате за документ на “уседнал статут“ (Settled status).

Няма да ви се налага да кандидатствате за такъв, ако сте ирландски гражданин или имате неограничено разрешение да останете в страната, но членовете на вашето семейство, които не са граждани на Обединеното кралство или Ирландия, ще трябва да го направят.

Онлайн системата за кандидатстване ще бъде отворена напълно до март 2019.

Крайният срок е 30 юни 2021 г. Вие можете да кандидатствате и след тази дата, ако се присъединявате към член от семейството си в Обединеното кралство.

В момента, правата на гражданите на Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария все още се договарят.

Получаването на “уседнал статут“ (Settled status)   ви дава възможност  да продължите да живеете и работите в Обединеното кралство за толкова дълго, колкото пожелаете.

Това  означава, имате право на:

 • обществени услуги като здравеопазване и училища,
 • обществени фондове и пенсии,
 • британско гражданство, ако отговаряте на изискванията.

Кой отговаря на условията за кандидатстване?

За да отговаряте на условията за кандидатстване за документ за “уседнал статут“ (Settled status), вие  трябва да:

 • сте гражданин на ЕС, или член на семейството на гражданин на ЕС,
 • да сте живяли в Обединеното кралство в продължение на 5 години („непрекъснато пребиваване“),
 • да сте започнали пребиваване в Обединеното кралство до 31 декември 2020 г.

Ако сте живели във Великобритания за по-малко от 5 години, по принцип ще отговаряте на предварителните условия за “уседнал статут“ (Settled status).

Ако не сте гражданин на ЕС, трябва да покажете връзката си с гражданин на ЕС, пребиваващ в страната.

Терминът „Непрекъснато пребиваване“

Непрекъснато пребиваване означава, че сте били в Обединеното кралство за най-малко 6 месеца във всяка от тези 5 години, с изключение на:

 • един период до 12 месеца по уважителни причини (например за работа или обучение),
 • задължителна военна служба.

Ако нямате  5 години постоянно пребиваване при кандидатствате ще получите документ за  „временно уседнал статут“ (Presettled status). Получаването на такъв документ  за вас  означава, че можете да отседнете във Великобритания за още 5 години от датата на получаването му.

Можете да живеете и работите в страната и ще имате достъп до обществените фондове и услуги на същата основа, както и до сега. След като навършите 5 години на постоянно пребиваване, можете отново да кандидатствате за “уседнал статут“ (Settled status)  .

“Уседнал статут“ (Settled status) за вашите деца

Необходимо е да подадете молба от името на вашето дете/деца, за да може то/те да получат документ за  “уседнал статут“ (Settled status), освен в случаите, в които детето е с британско гражданство.

Ако вие отговаряте на условията за кандидатстване, всичките ви  деца на възраст под 21 години също ще отговарят на условията, дори ако са пристигнали в Обединеното кралство след 31 декември 2020 г.

Ако детето ви се роди във Великобритания,  то ще получи автоматично британско гражданство.

В такъв случай не е нужно да кандидатствате за “уседнал статут“ (Settled status) от негово име.

Ако пребивавате извън страната  и сте член на семейството на гражданин на ЕС, живеещ във Великобритания

Ако до  31 декември 2020 г. пребивавате извън Великобритания, но  имате намерение да се присъедините към вашето семейство, след тази дата отново ще имате право да кандидатствате за уседнал статут при следните условия:

 • при положение, че можете да докажете съществуването на връзката си,
 • при положение, че сте  близък член на семейството, например съпруг/а, партньор, дете на издръжка на родителите или внук или зависим родител – баба или дядо.

Важна информация за кандидатстващите за “уседнал статут“ (Settled status):

 • Онлайн системата ще  заработи напълно до март 2019.
 • Крайният срок за кандидатстване ще бъде 30 юни 2021.
 • При положение, че сте член на семейството на гражданин от ЕС, пребиваващ във Великобритания и имате намерение да се присъедините към него, можете да кандидатствате и след тази дата.
 • Формулярът  за кандидатстване ще бъде на разположение онлайн.

Вие ще можете да получите помощ за попълването на молбата по телефона или лично, ако попълвате молбата онлайн.

Какво ще ви бъде необходимо за кандидатстването?

 • Документ за самоличност – валиден паспорт или национална лична карта,
 • Документ, доказващ местожителство, освен ако не разполагате с валиден документ за постоянно пребиваване или валидно разрешение за неограничено пребиваване,
 • Документ, доказващ вашите отношения с член на семейството, гражданин на ЕС, живеещ в Обединеното кралство, ако сте с произход от страна извън ЕС.

Ако сте гражданин на страна извън ЕС, можете да използвате валиден паспорт или биометричена карта за пребиваване.

Когато кандидатствате, ще можете също:

 • да сканирате своя документ за самоличност, с помощта на мобилния си телефон или таблет,
 • да изпратите своя документ по пощата,
 • ще трябва да прикачите актуална цифрова снимка на лицето си.

Доказателство за пребиваване

Можете да дадете на Министерство на вътрешните реботи (Home Office) разрешение за проверка  в Данъчната служба (HMRC) на данни, които могат да покажат, колко дълго сте живели в Обединеното кралство.

Може да ви се наложи да предоставите доказателство за вашето пребиваване, като например:

 • Форма P60,
 • банкови извлечения,
 • сметки за комунални услуги.

Можете да прикачите сканирани копия на тези документи чрез онлайн системата.

Няма да е необходимо да представяте доказателства за цялото си пребиваване в страната, а само за периода, който доказва, че имате право на „уседнал или преуседнал статут“ (Settled  or Presettled status).

Ако имате наказателни присъди

Ако сте навършили 18 години, ще трябва да представите свидетелство за съдимост.

Ще бъдете проверени и в базата за престъпността във Великобритания.

Имате шанс да  получите документ за „уседнал и временно уседнал статут“ (Settled  or Presettled status),  дори ако имате присъди.

Институциите ще преценяват за всеки случай поотделно.

Такси

Таксата за кандидастване (след одобрение от Парламента) ще бъде:

 • £65 ако сте над 16 г.,
 • £32,50 Ако сте под 16 г.

Ще бъдете освободени от такса, при положение че:

 • имате валиден документ за постоянно пребиваване,
 • кандидатствате за преминаване от „временно уседнал“ към “уседнал статут“ (Settled status),
 • сте дете под грижите на местните власти,
 • ако сте допуснали грешка във вашата молба.

Служител на Министерство на вътрешните работи (Home Office),  ще се свърже с вас, преди да вземе решение по заявлението ви, за да можете да коригирате грешката. Също така ще бъдете уведомени ако е необходимо да предоставите повече доказателства, преди службите да дадат окончателно разрешение за пребиваване.

След като кандидатствате

Ако кандидатурата ви е успешна, ще можете да получите документ за “уседнал статут“ (Settled status)   чрез онлайн услуга.

Няма да загубите вашия “уседнал статут“ (Settled status), освен ако не напуснете Обединеното кралство за период от повече от 5 години.

Ако молбата ви  е неуспешна, можете кандидатствате отново до 30 юни 2021 г.

Ако сте кандидатствали след 30 март 2019 г., можете да обжалвате решението.

Ние от  HELP 4 BULGARIANS предлагаме помощ при подаването на документи за „уседнал и преуседнал статут“. За връзка с нас, звънете на 077 8606 7076 или пишете на имейл [email protected].

За допълнителна информация, посещавайте и нашия уеб-сайт: http://help4bg.co.uk/

Категории: