Новите правомощия на Данъчния офис (HMRC) ще позволят на данъчните да обследват  банковата ви сметка

-

Данъчните скоро ще бъдат в състояние да взимат пари от банковата ви сметка, ако имате неплатени данъци

Правителството обяви някои предложения за промени в правомощията на Данъчния офис (HMRC), когато става дума за събиране на неплатени данъци. В светлината на тези промени би било полезно първо да се изяснят предложените промени и настоящите правомощия на Данъчния офис (HMRC).

Какви са предложените промени в правомощията на Данъчния офис (HMRC)?

 • Новите правомощия на Данъчния офис (HMRC) биха му позволили да взема неплатен данък директно от банкова сметка на физическо лице (и респективно от споделени сметки),
 • Парите могат да бъдат взети едва след като четири иска за данък са били игнорирани,
 • Сумата на дължимият данък трябва да бъде над 1000 паунда,
 • След заплащане на дължимия данък трябва да остане сума от 5000 паунда във всички банкови сметки на клиента.

Какви текущи действия може да предприеме Данъчният офис (HMRC)  за събиране на неплатен данък?

Телефон

 • След като писмените съобщения бъдат пренебрегнати, управлението на мажоритарния дълг се извършва по телефона,
 • Директният разговор с клиентите, често води до незабавно плащане или до споразумение за изплащане на дължимия данък за договорен период.

Административни обаждания

Това са обаждания, направени на домашния адрес на клиента, на работното място и др.

 • Може да се проведе за потвърждаване на адреса на клиента, местоработата и др.
 • Искане за плащане ще бъде направено, но представителят на Данъчната служба (HMRC) няма правомощия да изпълнява плащанията,
 • Да съберете липсващите връщания,
 • Получаване на цялостена картина за позицията на клиента,
 • Предоставяне на предупреждение за действия по прилагане,
 • Предлагане на съвети или връчване на юридически документи.

Срещи

Понякога служебното лице може да организира  официална среща с данъкоплатеца  лице в лице, за да се разрешат нерешени данъчни въпроси от рода на:

 • Помощ при попълване на данъчни декларации,
 • Установяване на правилната дължима сума,
 • Дискутиране на план за изплащане на дълга.

Действия по принудително изпълнение

Това е краен вариант за събиране на данък, след като всички други пътища са били изчерпани и ще бъде приложен само ако клиентът:

 • Не успява да сключи споразумение за плащане на дължимия данък,
 • Не отговори на искане за плащане,
 • Не успява да подаде липсващите данъчни декларации.

За действия по принудително изпълнение се смята:

 • Законово изземане на стоки и продажбата им на публичен търг,
 • Обобщено съдебно производство в административния съд,
 • Задействане на процедура в местния съд.

Данъчният служител на място трябва да:

 • Действа в рамките на закона,
 • Навлиза в частна собственост без съдебна заповед,
 • Да не премества стоки, които се използват като „инструменти на търговията“;
 • Не изземва домакински уреди (например пералня) или стоки, притежавани съвместно с друго лице.

Какви действия е добре да предприемете?

 • Уверете се, че плащате данъка си навреме,
 • Ако не сте в състояние да платите данъка си до датата на падежа, уведомете Данъчния офис (HRMC), колкото е възможно по-скоро,
 • Опитайте се да изпълнявате плана за погасяване,
 • Информирайте HRMC за всякакви промени в обстоятелствата около вас, които биха могли да повлияят върху способността ви да плащате дължимия данък,
 • Не пренебрегвайте проблема, той няма да изчезне.
Категория: