Новото около държавната пенсия

-

Държавната пенсия във Великобритания претърпя големи промени в последно време.  Целта на правителството бе да направи пенсията по-справедлива за всички, а процесът – по-лесен за разбиране, въпреки че никак не е елементарен. За повечето хора обаче темата си остава сложна, а мнозина загубиха при промените през изминалата година.

В тази статия ще ви помогнем да разберете всичко за новия начин, по който се определя държавната пенсия с фиксирана ставка, в сила от 6 април 2016 година.

Каква е разликата между старата и новата държавна пенсия?

Новата държавна пенсия влезе в сила от 6 април 2016 г. Тя важи за всички, които достигат пенсионна възраст след тази дата.На практика, милиони пенсионери ще получават пенсиите си по старата система и остават незасегнати.

Едно от измененията е, че вече няма “пенсия за женени двойки” . Предишната система признаваше историческия факт, че често единият от двамата в семейството не е работил и позволяваше на неработилия да получава 65 паунда седмично на основание на осигуровките на съпруга или партньора си. При новата система вече всяка пенсия се определя само на основание на лични осигурителни вноски, без да се има предвид съпруг или някой друг.

Старата държавна пенсия

Как се изчисляваше:

От две части – основна пенсия + допълнителна пенсия

Максимална седмична сума:

122.30 паунда (+ средно 40 паунда допълнително)

Години на осигуряване за максимален размер на пенсия – 30

Години на осигуряване за минимална пенсия – без значение

Новата държавна пенсия

Как се изчислява:

Една част фиксирана сума + всяко защитено плащане

Максимална седмична сума:

159.55 паунда + допълнително защитено плащане

Години на осигуряване за максимален размер на пенсия – 35

Години на осигуряване за минимална пенсия – 10

Кога ще ми се изплаща новата пенсия?

Както и при старата система, новата държавна пенсия ще се получава след навършване на официалната пенсионната възраст, определяна от правителството. Каква ще е тази възраст, зависи от годината на раждане и от пола, в момента много жени започват да получават пенсия на 63 години, а мъжете на 65. За да се спестят държавни пари, официалната пенсионна възраст се вдига постепенно. До 2020 година тя ще стане 66 години за двата пола, а до 2030 година най-вероятно ще достигне 68 години.

Министерството на труда и пенсиите обяви планове за промяна в пенсионната възраст, която ще засегне милиони хора малко над 40 години. Тази промяна идва със 7 години по-скоро, отколкото беше планирано – между 2037 и 2039 година, вместо между 2044 и 2046 година. Тя ще засегне всеки, роден между 6 април 1970 и 5 април 1978 година и ще вдигне пенсионната възраст до 68 години.

Всяка подобна промяна се гласува в парламента, преди да влезе в сила и конкретно тази ще премине още едно разглеждане преди това, за да се види дали Правителството има последните цифри за очакваната продължителност на живот.

При допълнителна информация, ще публикуваме продължения на този материал.

Увеличаването на възрастта за пенсия при жените предизвика много противоречиви дебати. Организацията „Жени срещу неравенството за държавна пенсия“ се бори срещу промените в пенсионната възраст при жените. Според представителите й, скоростта, с която се променя възрастта при жените е прекалено бърза и милиони жени не успяват да се подготвят за нея. Те обвиняват правителството, че не успяло да стигне до всички граждани с тази новина, било то по пощата, онлайн или чрез реклама. Британското правителство обаче засега отказва да промени скоростта на повишаване на пенсионната възраст или да направи някакви отстъпки.

Пенсионната възраст за мъже и жени

Мъже родени преди 6 декември 1953 година:

Официална възраст за пенсиониране – 65 години

Родени на и след 6 декември 1953 година:

Официална възраст за пенсиониране – 66 години между декември 2018 и април 2020 година

Жени родени преди 6 април 1950 година:

Официална пенсионна възраст – 60 години

Жени родени на или след 6 април 1950 година:

Официална пенсионна възраст – 66 години между април 2010 и април 2020 година

За да разберете каква е точната пенсионна възраст за вас, можете да използвате правителствения пенсионен калкулатор, който може да бъде намерен на адрес: www.gov.uk/state-pension-age.

Как да подадем документи за пенсия

Може и да ви се струва логично пенсията автоматично да започне да идва, когато навършите пенсионна възраст, но всъщност не е така – ще трябва сами да подадете документи за нея.

Четири месеца преди навършване на пенсионната възраст ще получите писмо от Пенсионната служба, в което ще бъде указано какво трябва да направите. Ако нямате писмо, а ви остават три месеца до навършване на пенсионната възраст, можете да се свържете със службата по телефона и ще ви обяснят какво да направите.

Има три начина за подаване на документи за държавна пенсия – онлайн, като формулярът се попълва на компютъра, по телефона чрез обаждане на номер 0800 731 7898, и чрез изтегляне и принтиране на формуляра от правителствения сайт Gov.uk, която след това се попълва и изпраща в местния пенсионен център.

В какъв размер ще е моята държавна пенсия?

Каква сума ще получите при пенсионирането си, ще зависи от това, колко години сте се осигурявали. Тези години се трупат през целия живот и колко точно ще са, зависи от това, колко сте работили. Те се трупат и с осигурителни кредити, които се дават за време прекарано в отглеждане на деца, ако сте били болни или с инвалидност, за прекарано в редовно обучение време и т.н.

За да вземете държавна пенсия като цяло

Според новите правила от 6 април 2016 година, ще ви трябват поне 10 години осигуряване, за да получите някакви суми. Ако достигнете точно толкова години, ще получите 10/35 от общата ставка (в момента £159.55), или около 46 паунда на седмица.

Тези години на осигуряване могат да бъдат и от преди 6 април 2016 година и не е задължително да са поредни, а сумарно.

Ако обаче нямате минимума от 10 години осигуряване, няма да получите нищо, въпреки че сте навършили пенсионната възраст (макар че може да имате възможност за социална помощ, наречена “пенсионен кредит”).

По старата система нямаше минимален праг на години на осигуряване и можеше да получите малка пенсия, дори и само с четири или пет години.

За да получите пълните 159.55 паунда пенсия на седмица

Трябва да имате 35 години осигуряване за максималната фиксирана ставка (която ще се увеличава всяка година с 2.5%, според инфлацията или според средното увеличение на заплатите – което е по-високо). Всички години с осигуряване се зачитат – както преди, така и след 6 април 2016

Някои хора може да получат и повече

Според старите пенсионни правила, работниците можеше да трупат и допълнителна държавна пенсия, като добавка върху основната.Въпреки че новите правила премахнаха допълнителната пенсия, правителството разреши на много работещи над 40, 50 и 60 години да запазят натрупаното. Това е част от обещанието на правителството, че хората, които са работили, за да изградят допълнителна пенсия по старите правила, няма да бъдат ощетени с новата промяна.

Изчисленията за тази по-голяма пенсия са доста сложни и зависят от т.н. “стартова сума”. Това, на практика, е сравнение между сумата, която сте щели да получавате по старата система –  и какво ще получавате по новата. Накратко – ще получавате по-високото от двете.

Да речем, че сте “изработили” допълнителни 65 паунда на седмица като допълнителна държавна пенсия – и по старата система при пенсиониране сте щели да взимате 184.30 паунда на седмица. Това е доста над фиксираните 159.55 паунда по новата система, но новите правила ви разрешават да  запазите своите допълнителни 24.75 паунда на седмица. Тази допълнителна сума е вашето “защитено плащане” и ще бъде включено във вашата държавна пенсия.

За да получите сума, някъде по средата

Ще получавате като пенсия сума, еквивалентна на годините на осигуряване, които сте натрупали. Така че средно положение от около 23 години ще ви даде две трети от фиксираната ставка от 159.55 паунда на седмица или около 106 паунда. За по-точен ориентир каква пенсия ще получите, умножете годините си на осигуряване по 4.55 паунда.

Какво са години на осигуряване и как да разбера колко имам?

Има и неприятна изненада за много хора, които смятат, че имат годините на осигуряване. Не всички години на осигуряване се считат за “пълни”, което означава че накрая може да се окаже, че имате доста по-малко, отколкото предполагате.

За да натрупате една година на осигуряване, е необходимо да печелите определен минимум пари за период от една данъчна година (от 6 април до 5 април) и да плащате осигуровките си.

За 2017-2018 година минимумът е:

113 паунда на седмица, 490 паунда на месец или 5876 паунда на година за служители

115.90 паунда на седмица, 502 паунда на месец или 6025 паунда на година за самонаети лица

През изминалите години минимумът бе по-нисък. Но винаги е бил сходен и свързан със средните заплати. Затова и хората, които са получавали най-ниското заплащане, може да имат и по-малко години на осигуряване, отколкото очакват.

Ако сте работили на пълен работен ден, дори на минимално заплащане, или само няколко дни в седмицата през цялата година, вероятно тази осигурителна година ви се зачита.

Има ли значение, ако нямам работа?

Ако не можете да работите, например заради дългосрочно заболяване или се грижите за някого, може да имате право на осигурителни кредити. С някои помощи, като например детски надбавки за деца под 12 години, помощ за безработни и т.н., ще получите тези кредити автоматично.

Има обаче някои случаи, в които кредитите не се получават автоматично и ще трябва да подадете документи, за да ги получите. Например ако се грижите за някого поне 20 часа седмично, можете да подадете документи и да поискате осигурителни кредити за това.

Можете да проверите дали ви се полагат кредити, но ще трябва да изчакате данъчната година да свърши, за да кандидатствате за осигурителни кредити за предходните 12 месеца.

Къде мога да проверя колко осигурителни години имам?

Агенция „Приходи и митници“ (HMRC) редовно съобщава писмено на хората, когато се появи дупка в осигуряването им, затова ако сте получавали такова писмо, вероятно е и вие да имате пропуски в годините. Първо проверете дали наистина сте работили през тези години. Ако нямате подобно писмо, но искате да проверите, можете да го направите на правителствения уебсайт или да се обадите на номер 0300 200 3500. Попитайте за кои години има данни, че сте плащали осигуровки.

Осигуряването и кредитите по старите пенсионни правила също се броят към новите, така че не започвате да трупате всичко отначало.

Защо участието в пенсионна програма намалява някои пенсии?

Изчислено е, че по-малко от половината пенсиониращи се по новата пенсионна система ще получават пълния размер на фиксираната сума през първите пет години.

Това основно се дължи на броя хора, които са избрали да внасят по-малко осигуровки в държавната хазна, отказвайки се доброволно да получават възможната тогава допълнителна държавна пенсия, а разликата от осигуровките са внасяли във фирмени пенсионни програми в обществения или частния сектор – или работодателят им е внасял такива осигуровки.

При сегашната система, за да се получава пълна пенсия от 159.55 паунда на седмица, е необходимо е да са плащани пълни осигуровки в продължение на 35, а участвалите в такава програма няма да получават пълната сума, въпреки че имат 35 осигурителни години, защото осигуровките им не са плащани изцяло. И въпреки че доста хора ще получат частно повишение на пенсията, то може да е доста по-малко от държавното, от което са се отказали – това зависи от пенсионната програма на фирмата и ефективността на инвестициите.

Как мога да увелича държавната си пенсия?

Както по старите, така и по новите пенсионни правила има начини да увеличите пенсията, която ще получавате. Обмислете ги внимателно и решете дали ще го направите.

Отложете получаването на пенсия

Можете да отложите получаването на основната ви държавна пенсия.

Това може да е особено полезно, ако все още работите, въпреки че сте навършили пенсионна възраст. Подобен ход би довел до получаване на по-висока пенсия, когато вече не искате да работите. Можете да отложите получаването на пенсия, дори и да сте започнали да я получавате, но внимавайте, защото можете да го направите само веднъж.

Колко мога да получа?

Според правителството, за всеки девет седмици, през които отлагате взимането на пенсия, тя ще се повишава с 1%. Така ако отложите получаването на пенсията си с 12 месеца, ще получите с 5.8% по-висока пенсия. Можете да отлагате и за повече.

Допълнителната сума след това се прибавя към пенсията ви и се изплаща заедно с нея.

Например, ако отложите с една година получаването на 159.55 паунда пенсия, след това ще получавате с 468 паунда повече на година.

Подробен пример:

На Бернард му се полага годишна пенсия от 7000 паунда (например получава пълната фиксирана ставка, плюс малка допълнителна пенсия). Той ще достигне пенсионната възраст след 6 април 2016 година. Преценява, че може да отложи пенсионирането си с една година. Така той получава повишение от 5.8%, което означава, че след това годишната му пенсия ще бъде 7406 паунда (или с 7.80 паунда повече на седмица).

Купете си допълнителни пенсионни години

Ако имате спестявания и можете да си позволите да похарчите от тях, можете да замените недостигащите ви години осигуряване срещу пари – с до 741 паунда за всяка пропусната година. Това обаче може да доведе до голямо увеличение на основната ви пенсия при пенсиониране. Накратко, плащате си сега, за да получавате по-висока пенсия по-късно.

Ако предположим, че ще живеете достатъчно дълго, дори и да си купите допълнителни години, след това инвестицията ще се оправдае и ще вземете хиляди паунди повече.

Основното тук е дали си заслужава и това се решава от годините на осигуряване, които имате.

Агенция „Приходи и митници“  е длъжна да изпраща известия на хората с пропуски в осигуряването, а освен това разработва уебсайт, където сами ще можете да проверите това. Ако не сте получавали такова известие или не можете да го намерите, не се тревожете.

Можете да проверите дали имате пропуски в осигуряването като поискате извлечение за държавна пенсия или се обадите на телефон 0845 3000 168.

Проверете дали не ви се полага пенсионен кредит, преди да платите.

Преди да си купите допълнителни години осигуряване за пълна държавна пенсия, проверите дали не ви се полага социалната помощ, наречена “пенсионен кредит”.

Това е помощ за възрастни хора с ниски доходи, които не достигат до пълния размер на държавната пенсия от 159.55 паунда на седмица и е основана на вашите приходи, както и на всичките ви останали финанси. Те ще бъдат разгледани – включително и спестяванията ви, жилищата, които притежавате и др.п., и ако нямате достатъчно средства, може да ви бъде отпусната тази помощ, за да достигнете пълната пенсия от 159.55 паунда на седмица.

Ако ви се полага пенсионен кредит, отделно от него може да се получават и други помощи, като помощ за наема, намаляване на общинския данък и др.п.

Категория: