Обикновени съдилища в Англия и Уелс

-

На територията на Англия и Уелс има множество специализирани съдилища, но тях ги разглеждахме в тази статия. Сега е ред на обикновените.

Върховен съд (Supreme Court)

Върховният съд е апелативен съд от последна инстанция в Обединеното кралство. В него се провеждат както наказателни, така и граждански дела, но наказателните дела от Шотландия не могат да бъдат обжалвани в този съд. Обикновено, разрешение за отнасяне на дело за обжалване пред Върховния съд се предоставя единствено ако то съдържа правни въпроси от обществено значение.

През 2009 година, новият Върховен съд на Обединеното кралство (Supreme Court of the United Kingdom) пое компетентността на Апелативната комисия на Камарата на лордовете (Appellate Committee of the House of Lords). Освен това, този съд поема функциите, възложени от Юридическата комисия на Тайния съвет Judicial Committee of the Privy Council) (това е най-висшият апелативен съд в няколко независими страни от Британската общност, отвъдморски територии на Обединеното кралство и територии, зависими от Британската корона).

Апелативен съд (Court of Appeal)

Aпелативният съд е разделен на две части – наказателна и гражданска. Заседава в Лондон.

  • Наказателна част (Criminal Division)

Taзи част се ръководи от главния съдия (Lord Chief Justice) и разглежда обжалвания срещу присъди на лица, признати за виновни и осъдени от Кралския съд (Crown Court). Наказателната част от апелативния съд има правата да отмени или потвърди присъда, да нареди провеждането на нов съдебен процес, да промени продължителността на определена присъда, но без да

college football picks week 15 2013http://totalfreeapp.com/mute/basketball-tip-off-music/espn college football gameday pickshttp://tamarockmasonry.com/index.php?soccer-tips-for-todays-gamesespn fantasy football college pick emhttp://www.nuwants.com/amasa/college-football-predictions-against-the-spread-week-2-2013college football predictions week 3totalfreeapp.com nba picks against the spread christmas dayweek 7 college football picks against the spread 2013college football week 13 picks predictionshttp://kippahklips.com/tesa/best-soccer-betting-odds-site/

я увеличава. Но, в случай че главният прокурор (attorney general) отнесе дело пред Апелативния съд, наказателната част има право да увеличи присъдата, ако я сметне за неоправдано снизходителна.

Съдът се занимава и с обжалвания по дела от военния съд.

Обикновено в наказателното отделение на Апелативния съд заседават трима съдии, но съдът излиза само с едно решение, което се взима със съгласие на мнозинството.

  • Гражданска част (Civil Division)

Ръководи се от председателя на Апелативния съд (Master of the Rolls) и разглежда обжалването на решения на Висшия съд (High Court), на окръжните съдилища в Англия и Уелс, както и на някои трибунали. Обикновено заседават трима съдии, които са в състав. Когато определят решението си, съдиите може да издават всякаква заповед, която по тяхна преценка е трябвало да бъде издадена в съда, от който е било отнесено делото. В някои случаи се определя провеждане на повторен процес.

В Апелативния съд рядко се извикват и разпитват свидетели. Там решенията се взимат на база документи, протоколи от предишни заседания и доводите на адвокатите, които представляват страните.

Висш съд (High Court)

Висшият съд е разположен в Лондон, но дела могат да се гледат и в други части на Англия и Уелс. Висшият съд може да разглежда почти всяко гражданско дело – въпреки че на практика той се занимава предимно с по-големите или по-сложните дела. Организацията на съда включва следните три отделения:

  • Отделение на кралската скамейка (Queen’s Bench Division)

Това е най-голямото отделените във висшия съд. Занимава се с широк кръг от граждански въпроси. Те могат да включват дела за обезщетение на вреди вследствие на нарушение на договор, закононарушение, клевета, търговски спорове и военноморски дела.

  • Канцлерското отделение (Chancery Division)

Това отделение се занимава само с имуществени въпроси, включително с разпореждане със собственост на починали лица, тълкуване на завещания, патенти и интелектуална собственост, несъстоятелност и спорове по отношение на дружества.

  • Семейното отделение (Family Division)

Занимава се с по-сложните бракоразводни дела и свързаните с тях финансови и семейни въпроси. Отделението разглежда и дела, които се отнасят до деца.

Административен съд (Administrative Court)

Работата на Административния съд е разнообразна, като включва главно административно-правна и надзорна компетентност по отношение на въпроси и други съдилища и трибунали в Англия и Уелс.

Надзорната компетентност, упражнявана основно чрез процедурата по съдебно преразглеждане, включва лица или органи, изпълняващи публично-правни функции. Целта на съдебното преразглеждане е да се гарантира надеждността и законосъобразността на взетите от тях решения, както и че те не превишават правомощията си.

Административният съд се занимава и със законови обжалвания и заявления.

От 2009 година в Бирмингам, Кардиф, Лийдс и Манчестър бяха открити регионални офиси на Административния съд. През 2010 година беше открит офис и в Бристол.

Дивизионни съдилища към Висшия съд (Divisional Courts)

Дивизионните съдилища разглеждат определени обжалвания от съдилища от по-ниска инстанция. Случаите се разглеждат от поне двама съдии към Висшия съд.

Окръжни съдилища (County Courts)

В окръжните съдилища се разглеждат голяма част от гражданските дела в Англия и Уелс. Става въпрос за граждански дела, които са с по-ниска степен на сложност и не са за Висшия съд. Повечето от делата, които се гледат в окръжните съдилища, се отнасят до събиране на дългове. Въпреки това, в окръжните съдилища се разглеждат и въпроси, отнасящи се до връщане на собственост върху имущество, искове за физически щети поради небрежност и несъстоятелност и др.

Окръжните съдилища разглеждат и семейни дела, включително разводи и др. въпроси, касаещи деца. Част от семейните дела са сложни и може да бъдат разглеждани от Висшия съд.

Кралски съд (Crown Court)

Кралският съд е национален съд, който заседава в различни центрове в Англия и Уелс. Занимава се с всички сериозни наказателни дела, получени от магистратските съдилища. Делата се гледат от съдия и съдебен състав от 12 души – представители на общността.

Кралският съд изпълнява ролята и на апелативен съд за дела, които се гледат от магистрати в магистратските съдилища.

Магистратски съдилища (Magistrates’ Courts)

Teзи съдилища се занимават главно с въпроси от наказателен характер и повечето наказателни дела се разглеждат в тях. По-сериозните престъпления се отнасят до Кралския съд. Понякога в магистратските съдилища се разглеждат и някои граждански дела.

Повечето от делата в магистратските съдилища се разглеждат от непрофесионални магистрати (известни още като мирови съдии (justices of the peace)). Непрофесионалните магистрати не притежават правна подготовка. Те обикновено заседават в състав от трима души и получават консултация по правните въпроси от съдебни секретари с правна квалификация. Делата с по-висока степен на сложност се разглеждат от представители на професионалната съдебна система, известни като окръжни съдии, които работят на пълно работно време.

Магистратските съдилища имат правомощия да налагат глоби и да задържат лица, за ограничен период от време, които са осъдени за престъпления, като някои от делата биват отнасяни пред Кралския съд за издаване на присъда.

  • Младежки съдилища

Определени магистратски съдилища са известни като „младежки съдилища“. Те се състоят от магистрати със специална подготовка и в тях се разглеждат само повдигнати обвинения и подадени заявления, касаещи деца и младежи. В повечето случаи това са лица на възраст под 18 години, които не са обвинени заедно с възрастни. Младежките съдилища заседават отделно от останалите съдилища и не са отворени за обществеността. Те се състоят от трима магистрати, включително един мъж и една жена или един окръжен съдия.

Полезни връзки: