Облагане с данъци и регистрация на автомобили – Великобритания

-

ВРЕМЕНЕН ПРЕСТОЙ

Когато пребивавате постоянно в дадена страна членка, но прекарвате в друга страна от ЕС по-малко от 6 месеца, не се налага да регистрирате колата си или да плащате каквито и да е данъци за регистрация там — тя ще остане регистрирана във вашата страна на пребиваване. Все пак, може да поискат от вас да заплатите други данъци, свързани с използването на вашия автомобил в съответната страна (пътни данъци).

Ако прекарвате в друга страна от ЕС по-малко от 6 месеца и не сте регистрирали колата си там, нямате право да я отдавате под наем или да я заемате на постоянно пребиваващо в тази страна лице. Такова лице може да управлява вашия автомобил само ако и вие сте в него.

Можете обаче да заемате колата си на приятели или членове на вашето семейство, които ви посещават, ако те не са постоянно пребиваващи в тази страна.

Ако планирате да прекарате в друга страна повече от 6 месеца, по принцип тя би трябвало да стане ваша страна на пребиваване и трябва да регистрирате колата си там, без да отлагате.

ПРЕМЕСТВАНЕ В ЧУЖБИНА

Ако се премествате в друга страна от ЕС и възнамерявате да останете там за повече от 6 месеца, и вземате колата си, ще трябва да я регистрирате и да плащате съответните данъци и такси в тази страна.

Трябва да регистрирате колата си възможно най-скоро и при всички случаи не по-късно от 6 месеца след датата на пристигане в страната. Също така трябва да проверите какви са документите и формалностите, необходими за регистрацията на вашия автомобил.

В някои страни може да имате право на освобождаване от такси за регистрацията на вашия автомобил, когато се премествате от друга страна от ЕС, ако сте спазили съответните условия и срокове. Преди да се преместите в новата си страна на пребиваване, вижте националните правила, приложими там.

РЕГИСТРИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ И ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Правила за регистрация

Като гражданин на ЕС, който се мести да живее в Обединеното кралство, трябва да регистрирате колата си, ако сте собственик на превозното средство.

Време за пререгистрация на превозно средство

Ако промените страната си на пребиваване и се преместите в Обединеното кралство, имате 6 месеца, за да пререгистрирате превозно средство, регистрирано преди това в друга страна от ЕС – считано от датата на пристигането ви в Обединеното кралство.

Научете как да пререгистрирате превозно средство, регистрирано преди това в друга страна от ЕС по-долу.

Временни регистрационни номера

Ако купувате автомобил в чужбина, транзитните регистрационни номера, издадени в друга страна от ЕС, ще бъдат признати в Обединеното кралство.

Изключения от задължението за регистрация на превозно средство

Като гражданин на ЕС, който се премества в Обединеното кралство, можете да използвате автомобила си тук, докато той все още е регистриран в страната от която идвате.

Можете да го използвате до 6 месеца при определени условия или докато станете постоянно пребиваващ, след което превозното средство трябва да бъде пререгистрирано в Обединеното кралство.

  • Учащи

Ако сте студент в Обединеното кралство и сте от друга страна от ЕС, вие:

– не е нужно да регистрирате колата си тук за вашия период на обучение. Това важи и ако колата е собственост на вашите родители, които не пребивават в Обединеното кралство

– не трябва да плащате регистрационни и / или пътни данъци върху превозното средство в Обединеното кралство

– не е нужно да купувате допълнителна застраховка на автомобила за вашия период на обучение тук, но това може да зависи и от покритието, което притежавате

  • Пенсионери, собственици на второ жилище, трансгранични пътуващи, самостоятелно заети лица, пътуващи в чужбина (фирмени автомобили)

Като граждани на ЕС с втори дом в Обединеното кралство (който ползвате не повече от 6 месеца в годината) не е необходимо да регистрирате вашето превозно средство тук.

Данък за колата

Като гражданин на ЕС, ако искате да регистрирате и използвате колата си в Обединеното кралство, трябва да плащате данък върху превозното средство от датата на регистрацията.

ПРЕРЕГИСТРИРАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, РЕГИСТРИРАНО ПРЕДИ ТОВА В ДРУГА СТРАНА ОТ ЕС

Нови и употребявани автомобили

  • Нови превозни средства

Обикновено търговецът ще регистрира чисто новия автомобил, който купувате. Ако го направи, ще получите сертификат за регистрация V5C в рамките на 6 седмици. Свържете се с DVLA, ако не получите такъв.

Ако търговецът не направи това, можете да регистрирате автомобила сами.

  • Употребявани превозни средства

Употребяваното превозно средство подлежи на облагане с данъци, преди да го използвате на пътя.

Начинът, по който се регистрира употребявано превозно средство на името на нов собственик, зависи от това дали има сертификат за регистрация V5C.

Превозното средство има сертификат за регистрация (V5C)

Продавачът може да регистрира автомобила на ваше име онлайн или по пощата.

  • При регистриране онлайн, продавачът ще трябва да:

регистрира превозното средство на ваше име онлайн

– попълни секция 10 (‘new keeper supplement’) и да ви я предостави – този раздел е известен също като V5C / 2

– унищожи V5C

DVLA ще актуализира документацията на превозното средство незабавно и ще ви изпрати нов сертификат V5C в рамките на 3 до 5 дни.

  • При регистриране по пощата, продавачът ще трябва да:

– попълни секция 6 на V5C („нов собственик или ново име / нова информация за адреса“)

– подпише декларацията в секция 8 (вие също трябва да направите това)

– попълни секция 10 и да ви я предостави – този раздел е известен също като V5C / 2

– да изпрати сертификата V5C до DVLA

От DVLA трябва да ви изпратят нов V5C в рамките на 2 до 4 седмици от получаването на стария сертификат V5C от продавача.

Ако не го получите в рамките на 4 седмици:

– попълнете формуляр V62 – „Заявление за сертификат за регистрация на превозно средство“

– изпратете го на DVLA с V5C / 2, даден от продавача – ако не изпратите V5C / 2, ще трябва да платите такса

Можете да изтеглите формуляр V62 от тук или да го вземете от всеки пощенски клон.

Свържете се с DVLA, ако не получите нищо 6 седмици след изпращането на формуляр V62.

Превозното средство няма сертификат за регистрация

DVLA съветва да не трябва да купувате превозно средство, което няма сертификат за регистрация (V5C).

Регистрирайте превозното средство на ваше име, като използвате формуляр V62 „Заявление за сертификат за регистрация на превозно средство“. Ще трябва да платите такса.

Свържете се с DVLA, ако не получите нищо 6 седмици след изпращането на формуляр V62.

Проверка на новия сертификат за регистрация

Когато получите сертификата си за регистрация, ваша отговорност е да проверите дали всички данни са верни. Ако нещо е неправилно, направете промените в сертификата и го изпратете обратно в DVLA.

DVLA
Swansea
SA99 1BA

Ще получите сертификата с правилните данни в рамките на 4 седмици.

Категории: