Образование / Купуване или наемане на земя или имущество /

-

Образование
Дадено училище, институция за последващо обучение, висше образование, образование за възрастни или обществено образование е незаконно да дискриминира ученици с физическо увреждане (както сегашни, така и бъдещи ученици).

Купуване или наемане на земя или имущество
Важно е да се знае, че правото на един човек с физическо увреждане да бъде защитен от дискриминация е допълнение към други негови права, например, правото му на наемател.
Незаконно е за някой, който продава, управлява или отдава под наем земя или имущество да дискриминира хората с физическо увреждане. Дискриминацията включва:
• отказ за продажба или отдаване под наем на имущество, или предложение за продажба или наем при неизгодни условия на хората с физическо увреждане;
• по-неблагоприятно отношение към човек с физическо увреждане от списъка на чакащите жилищно настаняване или от регистъра;
• неоснователно препречване на наемателя да използва удобствата, или отказ за тяхната употреба, като в същото време landlord (хазяинът) позволява на останалите наематели да ги използват;
• изгонване на наемател с физическо увреждане поради причина, свързана с неговото увреждане, или притеснение поради същата причина.
Landlord, които дават жилища под наем в собствения си дом, не се покриват от изискванията на DDA.
DDA не задължава хората, които продават или отдават под наем жилища на хора с физически увреждания, да правят физически приспособления, за да ги направят по-достъпни. Все пак, техните услуги трябва да са достъпни. Това може да означава, например, че даден агент по недвижимите имоти трябва да приспособи службата си, за да я направи по-достъпна.

Категория: