Опасният английски офис: Деликатната граница на шегата, хумора и страничния коментар

-

Малко области от нашия живот са така стресиращи както нашата работа. А хуморът и смехът в офиса намаляват стреса, сближават служителите и поотпускат атмосферата през деня. Същите тези хумор и смях обаче могат и да разединяват хората, да създават напрежение между тях и дори да вкарат в офиса адвокатите. А появят ли се веднъж адвокатите, това означава само едно – безвъзвратно и трайно разваляне на работната среда.

Кои са тези теми в английския офис, по адрес на които е добре да избягваме каквито и да е било шеги?

Това са темите за възрастта, сексуалната ориентация, теглото, акцента, личната хигиена и личното поведение в офиса (например близостта с един или друг човек там).

Скорошна статистика показва, че няма съществени различия между мъжете и жените относно възприятията им за обидни шеги с тази разлика, че жените смятат за по-обидни шегите по отношение на външността им – тегло, белези, прически и т.н.

Почти всяка английска компания има своя вътрешна регулация за границата на шегата в работно време. Често пъти неуместната шега може да се окаже предмет на разследване, завеждане на дело и дори повод за отстраняване, като в по-честите случаи тя носи след себе си солидни парични обезщетения и гарантирана лоша работна характеристика.

Завеждайки своя иск, обиденият служител може да го отнесе както към конкретно лице, така и срещу самата компания. Т.нар. “Equality Act 2010” третира подробно ситуациите, когато има предявен иск срещу вас за обидна шега или в случаите, когато сте жертва на подобно поведение.

И така, кога шегата, според тукашните разбирания, преминава в обида?

Законът гласи, че обиден елемент на дадена шега се явяват подигравката и забележката в нея. Според въпросния Equality Act иск за обида може да бъде отправен както срещу лице, което директно ви е обидило, така и срещу лице, което е разговаряло с колега, но е коментирало с присмех проблем, който ви засяга, или даден факт от вашия начин на живот.

Затова, преди да решите да се пошегувате в работна среда, помислете за следното:

– какъв е смисълът, който влагате в тази шега, и казва ли тя нещо, което иначе не бихте казали в прав текст;

– познавате ли добре хората, които ви слушат, както и лицето, с което се шегувате;

– сериозността на темата, за която се шегувате. Особено чувствителни и рискови теми са тези, свързани с даден физически недостатък, теглото и т.н.;

– политиката – въпреки че тя е обект на много коментари, винаги съществува вероятността ваш колега, член на група или с дадена политическа принадлежност да възприеме шегата ви като пряко насочена срещу него;

– доколко шегата ви е ясна и недвусмислена – при най-малкото колебание относно това дали тя няма да се изтълкува двусмислено, по-добре я оставете настрана.

Категории: