Оспорване на завещание / Търсене на копия от завещанието

-

Оспорване на завещание

Някой може да реши да оспорва дадено завещание, защото:
• Вярва, че завещанието е невалидно; или
• Вярва, че не е бил справедливо възнаграден в завещанието.
Съществуват строго определени срокове за оспорване на завещание. Ако искате да оспорвате дадено завещание, трябва да потърсите правен съвет колкото си може по-скоро.
Ако човекът, който е направил завещанието, се самоубие, завещанието все още е валидно.

Търсене на копия от завещанието

Молба по пощата
Ако изпращате писмена молба за копие от завещанието по пощата, трябва да осигурите собственото име (имена), фамилното име, дата на смъртта и последното известно местожителство на умрелия в York Probate Sub-Registry (01904 666777). Те ще препратят молбата до probate registry, които съхраняват завещанието и могат да дадат право на легализация, и които на свой ред ще изпратят необходимите копия директно на индивида. Тази услуга се заплаща.

Лични молби
Можете да направите самостоятелно безплатно проучване като отидете в Principal Registry of the Family Division. Ако искате да прегледате завещанието или вземете копие, се заплаща такса.

Местна молба
Ако знаете в кой probate registry се занимават със завещанието, е възможно да проучите документите в този District Probate Registry. Копия могат да бъдат получени от York Probate Sub-Registry или от Principal Registry of the Family Division. Тази процедура се заплаща.