Оставяне на деца сами в колата или вкъщи

-

В колата

По принцип няма нищо толкова безсърдечно в това да оставите детето да ви изчака в колата за минутка, докато прескочите да купите мляко или да пуснете писмо. Проблемът е, че подобна невинна ситуация винаги крие в себе си потенциален инцидент.

Съдебната статистика сочи, че най-често срещаните в този случай инциденти са: удар в спрелия автомобил или закачане с друга кола, минаваща наблизо; рязко повишаване на температурата в колата в резултат на нагретите повърхности, което може да доведе до припадък на детето; затискане на крайник или дори врат при игра с прозореца.

Редица тежки инциденти могат да станат буквално за секунди. Българските граждани, пребиваващи във Великобритания, е добре да знаят, че според английското право оставянето на само дете в кола се разглежда като дребно престъпление, но ако същото е завършило с някакъв инцидент и детето е пострадало, случаят вече се класифицира като тежко углавно престъпление. Наказанието за него може да стигне до затвор и отнемане на родителските права и на самото дете и пращането му в социален дом или поверяването му на друг човек.

Лесно е да се разбере защо един родител би предпочел да остави детето в превозното средство, вместо да го събуди или изведе навън в проливен дъжд, или в остър студ. Мотивите могат да бъдат обяснени, но последиците не могат да бъдат върнати назад, така че този фактор, уви, не смекчава наказанието, ако се случи нещо наистина лошо.

Вкъщи

По принцип няма постановена по закон възраст, позволяваща или забраняваща децата да бъдат оставяни сами вкъщи. Според Закона за деца и младежи (Children and Yong Person’s Act), родителите могат да бъдат подведени под съдебна отговорност и наказани, ако са оставили едно дете само в дома, след като не са елиминирали всички обстоятелства, които носят потенциална заплаха за живота и здравето му.

Факторът, който най-често се използва при определяне на тежестта на наказанието, е до колко физически и психически зряло е детето, което е било оставено само. Според тази гледна точка, в едни случаи е допустимо да се остави само дете, което е на 12 години и е достигнало определено ниво на зрелост, а не е допустимо да се остави дете на 13 години, което не е готово да се справи само с дадена ситуация.

Националната агенция за предотвратяване на жестокостта по отношение на децата NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) казва следното по този въпрос:

• Децата на 12 години в много редки случаи имат необходимото ниво на зрялост, за да бъдат оставяни сами вкъщи за по-продължителен период през деня.

•Децата под 16 години не бива да бъдат оставяни сами вкъщи през нощта.

• Бебетата и много малките деца не бива да бъдат оставяни под никакъв предлог сами дори за броени минути.

Ако се стигне до проблем със социалните служби или съда, доказването на следните действия могат да послужат във ваша полза:

– Оставили сте телефон за контакт и веднага сте отговорили на позвъняването от детето.

– Написали сте на лист имената на близки хора, на които да позвъни в случай, че не успее да се свърже с вас.

– Обяснили сте му подробно какво да не прави.

– Поставили сте извън обсега му опасни предмети – кибрити, ножове, лекарства и др.

– Казали сте му кога ще се върнете и сте спазили този час.

– Обучили сте го на елементарни правила за оказване на първа помощ.

Неспазването на едно от горните изисквания и последващ инцидент дават предпоставка да бъдете заведени под съдебна отговорност за проявена небрежност. Според английското законодателство небрежността се тълкува като непосрещане на основните нужди на детето, в случая – оставянето му в неподходяща обстановка. Небрежността се счита за сериозна форма на насилие срещу децата, защото може да доведе до трайни психически и физически последици при тяхното израстване.

Категория: