Отговорностите на посредник за работа, опериращ в България и във Великобритания

-

В този случай като „измама“ може да се класифицират както подаването на обява за несъществуваща работа, така и изпращането на реална работа, която се оказва различна от обещаните й параметри, заплащането й не е същото и условията й са доста по-неизгодни.

Един скорошен репортаж по Нова телевизия:

Р.P. от Троян попада на изгодна оферта за работа в Англия. Предлага се работа във фирма за опаковка на макаронени изделия, плаща се по около 6 паунда на час. Жената подписва договор през декември. Р.Р. напуска работата си като продавачка, но и до днес не е заминала. За да тръгне, взима назаем 1200 лева, които сега връща. Само в Троян над 50 души плащат на фирма „Великобритания 2014” по 1200 лева всеки. Подписват и договори, според които трябва да заминат за Острова шест месеца след това. Никой обаче не е успял да си върне и част от парите, дадени на фирмата. Повечето от хората са взели парите или от банка, или от познати.

Една от основните причини за този вид измами е технически лесното изпращане на хора в чужбина (Великобритания) поради пълното отваряне на пазара им на труда за българите, което приспива бдителността на голяма част от хората.

Поводи да се усъмните в българската оферта към вас:

1. Ако ви изберат бързо и лесно за определена работа и на по-добре платена позиция (длъжност) в нея, без дори да се налага да минавате през интервю.

2. Във Великобритания е незаконно да се искат пари за посредническа услуга при намиране на работа. Всяко твърдение, че това са такси, изисквани от британския партньор-работодател, не е вярно.

3. Ако ви поискат лична информация като номер на социалната ви осигуровка, на банковата ви сметка или кредитната ви карта.

4. Описанието на изискванията на работодателя и на вашите конкретни задължения е направено много общо.

5. Имейлът за обратна връзка е личен.

6. Не са предявени изисквания за професионален трудов опит.

7. Необходимо е да се провери лицензът на фирмата и най-вече – регистрационния й номер в Националната агенция по заетостта, която всъщност се явява официалната страна, която ви изпраща на работа, ако Агенцията работи от България. Добре е да изискате и прочетете договора с чуждестранната компания за предлагане на позиции за чуждестранни работници. Излишно е да се споменава, че всяка компания, действаща в рамките на закона, трябва да има свое лого, уебсайт и проверяема контактна информация.

8. Ако компанията, която предлага работа, е британска, следва задължителната проверка на нейната достоверност и активност на сайта: www.companieshouse.gov.com

Какво да направите, ако станете жертва на измама на фирма от България?

Трябва да подадете веднага сигнал в Изпълнителната дирекция на „Главна инспекция по труда“ към Министерството на труда и социалната политика.

В България съществува и гореща телефонна линия за подаването на подобни сигнали и тя е: 070 017 670.

Трябва също така да сигнализирате за измамата и МВР. Ако смятате, че личните ви данни, които сте подали при кандидатстването ви ще бъдат използвани неправомерно, трябва да се обърнете към Комисията за защита на личните данни.

В случай, че са ви подвели за условията на работа и за нейното плащане и това е установено едва след пристигането ви на място, можете да се обърнете лично към Районната или Главната прокуратура за завеждане на дело срещу посредника. Такова дело може да се заведе и чрез адвокат. В настоящия момент, според последните статистики, тези дела в България са често прекратявани поради липсата на конкретни доказателства. Затова бъдете във всеки един момент с готова камера на телефона ви, когато прекрачите границата на Великобритания.

Не така стоят нещата, когато търсите работа чрез фирма във Великобритания

Британските компании, които посредничат за намирането на работа, имат следните права и задължения по закон:

1. Да ви дадат писмени правила за приемането ви като лице, търсещо работа, и условията, при които тя ще ви се предложи.

2. Да ви уведомят за условията, при които можете да напуснете работа.

3. Да ви уведомят за начина, по който ще ви се заплаща.

4. Да ви уведомят за начина на заплащането на вашата услуга.

5. Тук агенциите нямат право (за разлика от българските) да ви искат пари за намирането на работа за вас. Пари могат да се изискат единствено в случаите, когато те подготвят вашето CV и когато извършват някаква странична или чисто административна услуга.

6. Те нямат правото да ви откажат регистрация само защото не сте склонни да ползвате техни услуги, за които се заплаща.

7. Фирмата не може да променя предоставените от работодателя условия за работа и заплащане.

8. Не могат да ви забранят да се регистрирате в друга агенция само защото вече сте се регистрирали при тях.

9. Не могат да подписват договори от ваше име или да предоставят ваши лични данни на трето лице.

10. Не могат да ви изпратят да замествате лице, което в момента е в несъгласие (стачка) с условията на работа.

Ако сте в процес на преговори за работа с агенция, базирана във Великобритания, и са ви предложени платени услуги, вие имате правото да се откажете от тях в съответния период:

– 10 работни дни предизвестие за квартира,

– 5 работни дни предизвестие за транспорт или тренинг курс.

Ако служителят от агенцията се възпротиви, вие имате правото да се оплачете на неговия мениджър.

Ако сте лице под 18 години и кандидатствате за работа през британска агенция, тогава трябва да им предоставите писмено разрешение от родителите ви.

В случай, че сте недоволни от услугите на британската агенция, вие можете да се обърнете към Employment Agency Inspectorate (EAI) и да направите оплакване онлайн или на телефон 028 9025 7554.

Писмените оплаквания пък се изпращат на адрес:

Employment Agency Inspektorat (EAI)

Department for Employment and Learning

Employment Relations Policy and Legislation Branch

First Floor

Waterfront Plaza

8 Laganbank Road

Belfast

BT1 3BS

Ако сте недоволни от условията на агенцията за назначаване на работа, можете да направите оплакване до Department of Employment and Learning’s EAI.

Когато вече започнете работа и агенцията наруши по някакъв начин договора, по който работите, можете сам или чрез адвокат да се обърнете към съда.

В случай, че агенцията задържи полагащи ви се пари, можете да се обърнете към Industrial Tribunal.

Категория: