Откриването на банкова сметка в Англия докато сте още в България вече е гарантирано ваше право

-

На 18-ти септември влезе в сила нова европейска директива за разплащателните сметки (EU Payment Accounts Directive). Според нея, на жител на Европейския съюз не може да бъде отказана банкова сметка в една страна-членка, дори той живее в друга страна-членка.

Това на практика означава, че от Великобритания можете да си отворите банкова сметка в България или в която и да било друга страна-членка на Евросъюза и обратно.

До момента, Natwest, Barclays и RBS във Великобритания са потвърдили, че ще спазят изискванията на директивата, въпреки че от 18-ти септември всички британски банки трябваше да я спазват. Постепенно обаче тя ще бъде наложена от правителството.

Директивата ще важи въпреки Брексит, тъй като премиерът Тереза Мей ще внесе законопроект, с който в деня след излизането от Европейския съюз, цялото европейско законодателство ще стане част от британското законодателство.

Условията на Директивата за разплащателните сметки относно отварянето на банкова сметка в друга държава-членка на Европейския съюз

Основното правило на директивата е, че банките в дадена страна-членка на Евросъюза (примерно, страната на име А) нямат право да проявяват дискриминационно отношение спрямо гражданите на блока, живеещи в други държави-членки, що се отнася до отварянето на разплащателни сметки, като изискват от тях да са жители на А, преди да могат да си отворят сметка.

Под разплащателна сметка в директивата се разбира сметка, която ви позволява да:

– внасяте и теглите пари в банката или на банкомат, като банкоматът може да бъде в която и да било страна на ЕС, а парите могат да бъдат получавани във валутата, в която е отворена сметката или в местната валута в страната, в която се намира банкоматът;

– имате дебитна карта;

– правите транзакции, включително и онлайн транзакции с дебитната карта;

– плащате с директен дебит.

Онлайн банкирането не е задължителен елемент на подобна разплащателна сметка, но обикновено върви в пакет с останалите опции.

Разплащателната сметка не може да бъде спестовна сметка и при нея нямате право на овърдрафт.

За отварянето на подобна разплащателна сметка се изисква единствено да сте жител на Европейския съюз.

Банката, в която си отваряте банкова сметка, няма право да ви я откаже, ако отговаряте на горното условие. Според директивата, тя трябва да отвори банковата ви сметка до 10 работни дни от получаването на кандидатурата ви.

Банкова сметка може да ви бъде отказана, единствено ако банката има съмнения за пране на пари или криминална дейност, която извършвате или сте извършвали преди. Ако сметката ви бъде отказана поради тези две причини, банката е длъжна да даде обяснение и да ви посочи стъпките за обжалване на решението й.

Пълният текст на директивата на български език можете да намерите тук.

Отваряне на британска банкова сметка от България

Новата директива може да бъде от полза за българите, които имат намерение да идват във Великобритания. Благодарение на нея, те вече имат право да си отворят британска банкова сметка от България още преди да заминат.

На практика, ако тази дейност бъде извършена предварително от България, те си спестяват трудностите при отваряне на първа банкова сметка като жители на Великобритания, за което се изисква доказателство за адрес. Придобиването на доказателство за адрес във Великобритания отнема минимум 3 седмици.

За момента единствено Natwest е обявила опциите си за подобна банкова сметка за граждани на Европейския съюз, които не са жители на Великобритания. Повече за опциите можете да откриете на сайта на Natwest тук.

За отварянето на британска банкова сметка от България се изискват:

– попълнен формуляр, който можете да намерите тук;

– заверено копие на документ за самоличност (паспорт, лична карта или шофьорска книжка);

– заверено копие на доказателство за адрес в ЕС или в случая – България (битова сметка, банкови извлечения за последните 3 месеца от българска банка или шофьорска книжка, ако не е била използвана за доказване на самоличността).

Най-добре е като доказателство за адрес да се използва шофьорска книжка, ако имате такава, тъй като останалите документи трябва да бъдат преведени от заклет преводач в България, което допълнително усложнява процеса.

Заверката на копията може да стане от нотариус или банка в България.

За момента всички документи се изпращат по пощата, но от Natwest и Barclays потвърдиха, че в скоро време кандидатстването ще става и онлайн.

Отваряне на банкова сметка от Великобритания в друга държава-членка на Европейския съюз

Предвид Брексит, ако искате да имате резервна банкова сметка в друга държава-членка на Европейския съюз, вече ще можете да го направите от Великобритания, в държава и банка по избор, благодарение на новата директива.

Това ще ви позволи и да градите кредитна история в друга държава-членка на блока и да избегнете загубите от ниския паунд, ако получавате плащания в евро.

Категория: