Откриване на банкова сметка

-

В днешнo време банковата сметка е задължителна за хората, които работят, защото повечето работодатели изплащат заплатите именно по банков път.

По закон, за да ви открият сметка, банките трябва да знаят и потвърдят самоличността ви. За целта трябва да представите документи за самоличност и такива, с които да докажете и адреса си.

Ако сте новопристигнали в Обединеното кралство или се връщате след дълго отсъствие, откриването на банкова сметка може да ви се стори трудна, дори непосилна задача.

Преди една банка да ви позволи да имате каквато и да било сметка, служителите трябва да се уверя, че сте този, за когото се представяте и че живеете на адреса, който обявявате. Най-важното нещо, за да си отворите банкова сметка е да представите поне по едно твърдо доказателство за самоличност и местоживеене. В зависимост от банката, може да се наложи да разполагате и с повече документи.

Банките знаят, че новопристигналите в страната нямат всички документи, затова за откриване на сметка обикновено ще приемат като доказателство за самоличността:

• Паспорт;

• Лична карта;

• Разрешение за пребиваване, издадено от Министерството на вътрешните работи по отношение на граждани на ЕС;

• Шофьорска книжка;

Доказването на адрес в Обединеното кралство може да се окаже по-трудно, но следните документи могат да бъдат приемливи:

• Договор за наем;

• Писмо от вашия работодател в Обединеното кралство, потвърждаващо вашия адрес;

• Фактура за платена сметка на ваше име (газ, вода, ток, кабелна телевизия, домашен телефон), която да не е по-стара от 3 месеца.

Банката може също да иска да покажете доказателство за предишния си адрес или постоянния в страната, от която идвате. Вашата лична карта или шофьорска книжка може да се приеме за тази цел. Банката може да ви помоли за писмено разрешение за получаване на справка за вас от банка или финансова институция в страната, от която пристигате.

Поради това, че изискванията на банките се различават, не е възможно да се каже какви точно документи ще ви изискат те за откриването на сметка. Най-добрият подход е да вземете със себе си колкото си може повече документи, за да сте подготвени предварително. Не забравяйте, че банките обикновено приемат само оригинални документи, а не копия.

Времето за откриването на вашата банкова сметка зависи от конкретната банка, но ако имате правилните документи и всичко премине гладко, ще я имате сравнително бързо. Попитайте на място в банката колко точно ще чакате.

Повечето британски банки имат специални отдели, които разглеждат необичайни приложения. Ако вашата кандидатура трябва да бъде отнесена към такъв отдел, вероятно ще мине повече време, докато ви направят сметка. Персоналът на банката ще ви обясни процедурата за кандидатстване и защо това е необходимо. Те също така ще ви кажат ориентировъчно време, което ще отнеме разглеждането на кандидатурата.

Изискванията на банките за това кой може да има сметка и от какъв тип да е тя се различават в отделните банки. Поради това е добре да се спрете на  повече от една банка и да проверите какво предлага всяка от тях.

Ако от банката ви уведомят, че можете да си отворите само банкова сметка без екстри (basic bank account), може би е добре да се спрете на нея, поне като за начало. Някои банки искат да се уверят, че клиентите им могат да управляват своята сметка правилно, преди да им предложат такава с кредитни преференции.

Когато планирате да отворите банкова сметка може да се окаже полезно да вземете със себе си и документи, които доказват, че по вашата сметка ще се превеждат редовно пари.

Ако си откриете сметка без екстри, след време можете да я промените към такава с повече екстри.

Ако сте живели и преди на територията на Обединеното кралство и сте имали британска банкова сметка, при ново кандидатстване от банката ще поискат от вас нови документи. Те не са загубили данните ви, но просто трябва да ги поддържат актуални. Ако се връщате във Великобритания след определен период, в който сте живели в чужбина, ще трябва да предоставите на банката всички необходими документи отново.

Полезно е да поговорите с управителя на клона на банката, която сте посетили, ако имате затруднения или въпроси свързани с откриването на сметка.

Категория: