Оценка за гледач

-

Гледач е някой, обикновено роднина или приятел, който поема отговорността да се грижи за човек в неравностойно положение, болен или възрастен човек, и който не предоставя услугите си като част от професионално задължение, или като доброволец от някоя безвъзмездна организация. Някои гледачи се грижат по няколко часа седмично, други – по 24 часа дневно, всеки ден. Не е необходимо гледачът да живее с човека, за когото се грижи.
Ако сте гледач, имате право да поискате и вашите потребности да бъдат оценени, когато се прави оценка за човека, за когото се грижите. Можете да поискате оценка дори и ако човекът, за когото се грижите има право на оценка, но не я иска. Някои гледачи на недъгави деца могат също да получат оценка.
Местните власти могат да осигурят директни услуги за гледачите и да ви предложат директно заплащане на собствените ви нужди. Обаче, резултатите от оценката на гледача трябва да се вземат под внимание след като местните власти решат какви обществени услуги ще получи човекът, който получава грижите.

Категория: