Пазенето на загубени, намерени и непотърсени продукти

-

Пазенето на загубени, намерени и непотърсени продукти

Ако искате да разберете дали можете да задържите дадена вещ,  която сте намерил(а), трябва първо да проверите дали тя е:
• безстопанствена или изоставена;
• открадната;
• изгубена;
• ценност;
• вещ, намерена в морето или на брега.

 Безстопанствени или изоставени вещи
Даден човек може да остави принадлежащите му вещи на някой друг и да се окаже, че ги е изоставил. Пример за това е скеле и друго оборудване, изоставени от строителите, безстопанствени вещи, оставени от наемател или поръчани и получени стоки, които в последствие са отказани или не платени.
Ако имате безстопанствени или изоставени стоки, вие сте длъжен(длъжна) да се грижите за тях. Може да сте отговорен(отговорна) за всяка причинена вреда, докато вещите са при вас.
Ако притежавате нечии други вещи, можете да ги продадете или да се отървете от тях по друг начин ако останат безстопанствени, при условие че сте положил(а) достатъчно усилия да накарате собственика им да си ги прибере. Ако желаете да продадете вещите, трябва да положите достатъчно усилия да издирите собственика, ако координатите му не са известни. Получените от продажбата пари трябва да бъдат върнати на първоначалния собственик или, ако това не е възможно, да отворите банкова сметка. Собственика ще загуби права върху сумата след 6 години.

Откраднати вещи
Когато има откраднати вещи, все пак първоначалния собственик има законното право да ги притежава. Когато са намерени откраднати вещи, съда може да издаде заповед за връщането им, или да бъде направено компенсационно изплащане на собственика в размер на стойността на вещите.
Ако притежавате откраднати вещи, дори и да сте платил(а) разумна цена за тях и да не знаете, че са откраднати, общото правило е, че вие не придобивате право на собственост върху тях. Ако откриете, че вещите са били откраднати, трябва да информирате собственика и да му позволите да си ги вземе. Ако купите нещо, за което в последствие разберете, че е било откраднато, можете да претендирате за компенсация от продавача.

Изгубени вещи
Ако намерете изгубени вещи, можете да ги задържите при условие че:
• не сте намерил(а) вещите по нечестен начин или при правонарушение;
• не сте намерил(а) в собственост, принадлежаща на работодателя ви;
• всъщност стоките са изгубени, а не безстопанствени или изоставени, откраднати или ценности;
• положил(а) сте достатъчно усилия да откриете собственика – например, докладвал(а) сте ги в полицията и е изминало достатъчно дълго време;
• вещите са намерени в сграда или земя, върху които собственика не упражнява достатъчно контрол – например, в терминала на аерогара, общодостъпна част от магазин, или на в курорт. (Понякога собственика на земята има по-голямо право да задържи вещите от колкото този, който ги е открил).

Вещи, предадени на полицията
Обикновената полицейска практика е, че този, който е намерил вещите може да ги задържи, ако никой не си ги потърси в рамките на 6 седмици. Обаче, полицията може да поискат повече време ако съществуват специфични обстоятелства и искат да проведат разследване – например, ако подозират, че вещите са откраднати или смятат, че собственика може да бъде открит. След като полицията върне имуществото на този, който го е намерил, първоначалния собственик обикновено не може да претендира за него.

Ценности
Ценностите са собственост на Короната. Всеки, който намери дадена ценност трябва да я докладва на областния следовател в рамките на 14-дневен срок (или от дена, в който сте сметнал(а), че става въпрос за ценност). Някой, който е намерил ценност и не я докладва, е извършител на престъпление. Следователят може да проведе разследване, за да докаже дали даден предмет е ценност и, ако е така, кой е този, който го е открил. Този процес може да отнеме няколко месеца.
Обикновено даден предмет е ценност ако е на най-малко 300 години и е направен от злато или сребро.
Когато даден предмет е докладван за ценност, с него се процедира по един от следните начини:
• ако не се изисква от даден музей, се връща на човека, който го е открил, който в последствие може да го продаде (този, който го е открил, трябва да има разрешение за пребиваване на мястото, където е открита ценността); или
• ако намерената вещ, или част от нея, е задържана в музей, на този, който е намерил вещта, се изплаща парична сума в размер на пазарната стойност на задържаната част.
За този, който е намерил вещта, е предимство да докладва откритието си колкото си може по-скоро. Той или ще получи обратно вещта, или награда в размер на пазарната стойност на вещта. Обикновено, наградата трябва да бъде дадена в рамките на 12 месеца от момента, в който намерената вещ е предадена. Ако намерената вещ не се изисква от даден музей, тя ще бъде върната на този, който я е намерил в рамките на 6-месечен период.

Вещи, намерени в морето или на брега
Имущество, намерено в морето или на морския бряг, може да е от кораб, така че технически може да се нарече „останка“. Всички останки трябва да бъдат докладвани в Receiver of Wreck. Това може да стане като свалите съответния формуляр от www.mcga.gov, или като се обадите на 02380 329474.

Криминални престъпления и продажба на продукти    

Престъпление е за търговеца да:
• дискриминира поради пол, раса или физическо увреждане, когато продава стоки;
• направи писмено изявление, че вие нямате законни права;
• сложи фалшиво описание на стоките;
• пренебрегне законите за безопасността;
• опита да ви вземе пари за изпратени стоки, които вие не сте поръчвал(а);
• продава по-малки размери или по-малки количества;
• дава подвеждаща цена, независимо дали писмено или устно.
Това са само някои от престъпленията, свързани с продажбата на стоки. Ако смятате, че даден търговец е извършили престъпление, трябва колкото си може по-бързо да докладвате случая на местния Trading Standarts Department (подробности могат да бъдат открити на www.tradingstandards.gov.uk).

Категория: