Периоди за подаване на иск за компенсация

-

Когато искате да подадете иск за компенсация при нанесени телесни щети, трябва да го направите в определен срок от време.

За пълнолетните лица, навършили 18 години, срокът за подаване на иск е 3 години и започва да тече на датата, на която се е случил инцидента. За непълнолетните лица срокът отново е 3 години, но той започва да тече на датата, на която навършват 18 години.

Ако през 3-годишния срок не сте подали никакъв иск случаят ви ще се смята за приключен.

Добре е когато претърпите инцидент да подадете иск за компенсация възможно най-скоро, независимо от това, че срокът трае 3 години. Ако чакате прекалено дълго случаят ви има възможност да стане по-труден за разрешаване и дори може да не бъдете компенсирани. Трябва да имате в предвид и това, че вашият адвокат също ще се нуждае от определено време, за да събере доказателства по случая ви.

В някои по-особени случаи периодът за подаване на иск за обезщетение може да е по-кратък, като например когато сте претърпели инцидент на борда на самолет или кораб – тогава срокът е само 2 години от датата на инцидента.

Както вече обяснихме, определеният със закон краен срок за предявяване на иск за обезщетение е 3 години и след като той изтече случаят ви ще се счете за приключен, но всяко правило си има своите изключения. В някои случаи дори и да подадете въпросния иск след като е минал крайния, той може да бъде одобрен от съда.

Един от решаващите фактори, който може да направи вашия случай изключение е когато сте получили заболяване през периода, но сте разбрали за него едва след това. Такива случаи например са когато сте работили с токсични материали или химикали и в следствие на това се е развила тежка болест. Тогава срокът от 3 години се подновява и започва да тече от датата, на която са ви поставили диагнозата. В този срок имате право да подадете иск за компенсация когато поискате.

Ако болният не се излекува и почине в следствие на заболяването си, роднините могат да подадат иск за компенсация в срок до 3 години от датата на смъртта.

Когато решите да подавате иск, независимо от обстоятелствата ви, винаги е най-добре да се консултирате с адвокат.