Период на размисъл и правото да се откажеш

-

Може да имате законно право на „период на изчакване“. Това е правото на анулиране в рамките на определен период от време, който обикновено е твърде кратък. Ако направите анулиране в рамките на споразумения период, няма да е необходимо да плащате.
Ако, по време на споразумението за покупка, не се намирате в бизнес сградата на търговеца, вие имате право на анулиране.
Ако сте закупил(а) стоки от търговец, с когото сте нямал(а) пряк контакт – например, по телефона или чрез internet (т.нар. дистанционна продажба) – вие имате право – имате право на 7- дневен период на изчакване, в рамките на когото можете да анулирате споразумението.
Ако закупите стоки от търговец, с когото сте имал(а) пряк контакт, но сте се намирали далече от бизнес сградата (или продажба на входната врата), вие имате автоматично право на 7-дневен период на изчакване, в рамките на когото можете да анулирате споразумението.
Ако подпишете кредитно споразумение в дома си за стоки над £35, след като сте водил(а) директен разговор с продавача, имате право на 5-дневен период на изчакване. След подписването на споразумението, трябва да ви бъде дадено копие от кредитното споразумение, което ясно описва правото ви на анулиране. Освен това, по пощата трябва да получите второ известие относно правото ви на анулиране. Ако желаете да анулирате кредитното си споразумение, трябва незабавно да изпратите писмо на кредитната компания. Изпратете писмото си като препоръчана пратка и си запазете копие от него.

Категория: