Персонална вреда

-

Персоналната вреда може да включва, например, инцидент на работното място или пътно транспортно произшествие, инцидент в следствие на некачествени стоки или услуги, инцидент в следствие на преминаване по паваж, инцидент, причинен от допуснати грешки при болнично лечение, или щета, претърпяна от жертва в криминално престъпление. Щетата може да е физическа, психологическа, или и двете.
Ако сте претърпял(а) лична вреда, вие може да пожелаете да отправите жалба срещу човека или организацията, които смятате за отговорни, или да поискате компенсация, за да покриете загубите си, в резултат на щетата. Трябва да помислите дали ще възникнат някакви финансови проблеми в следствие на инцидента – например, ако нямате възможност да работите. Можете да се свържете с организация, която предлага подкрепа или утеха.
Независимо какво възнамерявате да правите, вие може да поискате:
• да информирате полицията, например, ако инцидента е в следствие на транспортно произшествие (ако инцидента е причинен от полицията, ще трябва да се свържете с опитен консултант);
• да докладвате на застрахователната си компания, ако инцидента е в следствие на транспортно произшествие (запомнете, че полицата може да е невалидна ако не се докладва за инцидента);
• да уведомите работодателя, ако инцидента е в следствие на инцидент по време на работа. Инцидента може да бъде записан в книгата за професионални злополуки. Вашият работодател има законната отговорност да докладва инцидента на Health and Safety Executive или на службата по околната среда към местните власти;
• да докладвате за телесната повреда на лекаря си, понеже положението може да се усложни. Това трябва да се направи, дори и щетата да изглежда незначителна. Ако в последствие се обърнете към съда, за да поискате компенсация, лекаря ще трябва да осигури медицинско свидетелство;
• да съберете доказателства относно инцидента и щетите. Може да се окаже полезно да направите снимки на инцидента и на това, което е причинило щетата. Освен това, вие трябва подробно да опишете инцидента, ако това е възможно, докато детайлите са все още пресни в съзнанието ви. Ако има свидетели, трябва на напишете техните имена и адреси.

Отправяне на жалба
Ако сте претърпял(а) инцидент или щета, може да успеете да получите обяснение за случилото се, след което и – извинение. При определени случаи, може да има официална процедура за подаване на жалби, която можете да използвате.
Обикновено процедурите за подаване на жалби са продължителни, а крайния резултат най-вероятно няма да бъде нещо повече от извинение. Ако сте претърпял(а) лична вреда и освен това искате компенсация, трябва да сте наясно, че има срокове за предприемане на правни действия, а използването на процедурата за подаване на жалби може да отложи нещата.
Ако смятате, че подаването на жалба ще е успокоение за вас, можете да се оплачете на този, който е причинил вредата, например:
• правителствен департамент;
• местен орган на властта;
• вашия работодател;
• полицията;
• вашето училище или друга образователна институция;
• вашата болница или друга NHS институция.
Ако искате повече информация относно това как да се оплачете на подобни организации, трябва да потърсите специализиран съвет от опитен консултант, като САВ.

Компенсация
Има четири основни начина за получаване на компенсация от персонална вреда:
• използване на инспектор по жалбите;
• предприемане на законни действия в граждански съд;
• подаване на жалба пред Criminal Injuries Compensation Authority;
• по криминален компенсационен ред.

Сума на компенсацията
Ако сте претърпял(а) лична щета, можете да поискате два вида компенсация: за общи щети и специфични щети.
Общите щети се изплащат като компенсация за щета, например, изплащане за болка и страдание, или загуба на алтернативни доходи.
Специфичните щети се изплащат като компенсация за фактически финансови загуби, причинени от инцидент, състоял се до датата на прослушването. Това могат да бъдат щети на облекло или други вещи, разходи за положени грижи, транспортни разходи до болница, медицински разходи (включително разходи по частно лечение) и разходите по наема или поправката на автомобил, ако е бил повреден в следствие на инцидента. Ако съда реши, че и вие имате вина за инцидента, той може да намали сумата от щетите, която ще получите. Пример за това може да бъде, ако не сте сложил(а) колан по време на пътно транспортното произшествие.

Удръжка на социални помощи от компенсацията
Ако получавате определени социални помощи в следствие на инцидент, в който сте претърпял(а) лична щета, може да се наложи да ги приспаднете от евентуалната компенсация. Правилата са сложни и ако смятате, че вашия случай е такъв, може да се наложи да потърсите специализиран съвет.

Инспектори по жалбите
Ако сте претърпял(а) персонална щета, може да се възползвате от услугите на инспектор по жалбите, понякога известен като мениджър по жалбите.
Инспекторите по жалбите обикновено поемат случаи на принципа „загуба – без хонорар”, но понякога съществуват недостатъци, като:
• един инспектор по жалбите обикновено не е адвокат, а може да няма адвокат, който да поеме делото. Ако случаят е такъв, инспектора може да не успее да изиска компенсация чрез съда, а вие може да получите по-малка компенсация;
• инспектора по жалбите може да поиска процент от получената от вас компенсация. Трябва да сте наясно, че ако изплащането на 50% от £1,000 щети може да е приемливо за вас, изплащането на 50% от £10,000 – може е да не е.
Ако смятате да се възползвате от услугите на инспектор по жалбите, трябва преди това да се консултирате с опитен съветник.

Предприемане на правни действия в граждански съд
Ако желаете да предприемете правни действия, за да поискате компенсация за персонална щета, ще трябва да получите съвет от адвокат, специализирал в подобни дела. Това трябва да стане колкото си може по-скоро, тъй като има строги срокове за предприемането на правни действия.
Най-често срещаната жалба при дело за персонална щета е за небрежност и срока за нея е 3 години. Това означава, че съдебното производство трябва да се състои в рамките на 3 години от датата, на която за първи път ви е станало ясно, че сте жертва на персонална щета.

Плащане за правен съвет
Правните действия за компенсация за персонална щета могат да бъдат скъпи. Може да успеете да получите помощ при правните разходи.

Споразумение за условен хонорар
Споразумението за условен хонорар означава, че ако спечелите делото трябва да покриете адвокатските такси и разходи от сумата, която получите. Ако загубите, няма да се налага да плащате хонорар на адвоката си, но може да платите разходите на ответната страна. Обикновено, вашият адвокат ще ви посъветва да сключите застраховка, която да покрие подобни разходи.

Избор на адвокат
Ако желаете да предприемете правни действия за персонална щета, трябва да се консултирате с адвокат, който е член на панела на Law Society за персонални щети или на панела за лекарска небрежност, в зависимост от вида на щетата. Law Society (020 7242 1222; www.lawsociety.org.uk) може да ви даде информация за адвокати, принадлежащи към тези панели.

Кой може да помогне?
Association of Personal Injury Lawyers (0115 958 0585; www.apil.com) е асоциация на адвокати, които са специализирали в дейността по персоналните щети.
Motor Accident Solicitors Society (0117 929 2560; www.mass.org.uk) е асоциация на адвокати, специализирали в дейността по персоналните щети в следствие на автомобилни инциденти. Адвокатите участници осигуряват безплатна първоначална консултация.
Ако сте претърпял(а) инцидент в следствие на транспортно произшествие и се свържете с член на дадена автомобилна организация, може да получите специализиран правен съвет чрез организацията.
Ако щетата е в следствие на инцидент на работното място, трябва да се свържете с вашия профсъюз, ако сте член. Съюза може да инструктира адвокати да разгледат иска от ваше има, а вие няма да плащате.

Criminal Injuries Compensation Authority
Ако сте претърпял(а) щета в резултат на криминално действие, можете да поискате компенсация чрез Criminal Injuries Compensation Authority (0141 33 2726/0800 358 3601; www.cica.gov.uk). Може да сте бил(а) директната жертва на, например, нападение, или щетата може да е претърпяна по време на усилията ви да помогнете на полицията след извършването на престъплението. Близък роднина на човек, умрял в следствие на щета, може също да претендира за компенсация.
Трябва да докладвате инцидента на полицията при първа възможност, молбата трябва да бъде подадена в рамките на две години от инцидента. Все пак, при извънредни обстоятелства, властите може да удължат срока. Пример за това ще бъде ако предявявате иск за злоупотреба, претърпяна от вас като дете. Подробностите около престъплението и щетите, които трябва да бъдат вписани в исковия формуляр, са важни, така че при попълването на формуляра можете да се консултирате с опитен консултант.

Заповеди за криминална компенсация
Съдът може да нареди на даден човек, обвинен в криминално престъпление, да изплати компенсация за телесна повреда, загуба или щета, причинени от него по време на престъплението. Ако вие сте човека, претърпял телесната повреда или загубата, можете самостоятелно да подадете документи, така че е важно да предоставите на следствието пълна и точна информация относно щетите и загубите.
Сумата на компенсацията ще зависи от това дали нарушителя ще може да си я позволи, но максимума е £5,000. Ако е издадена заповед за криминална компенсация, съда ще бъде отговорен за плащанията на нарушителя.

Финансови проблеми
Ако имате финансови проблеми в резултат на персонална щета, например, при нещастен случай или в случай на жестоко престъпление, вие трябва да се консултирате със специализиран финансов консултант, за да ви помогне със задълженията и помощите. Може да ви е необходим финансов съвет, понеже член на вашето семейство е пострадал, или е убит при нещастен случай, или в резултат на криминално престъпление. Можете да поискате компенсация и за загуба на финансова издръжка.

Подкрепа и утеха
Съществуват множество доброволни организации и програми, които могат да окажат подкрепа, ако сте претърпял(а) щета, или ако ваш партньор, приятел или роднина е убит, или е жертва на щета.
Action against Medical Accident (08451 232 352; www.avma.org.uk) може да осигури информация, подкрепа и препращане към адвокати, ако вие сте жертвата на здравен инцидент. AvMA има панел от медицински експерти, подготвени да дават независимо мнение.
Disabled Living Foundation (0845 603 9177; www.dlf.org.uk) дава съвет и информация относно оборудването за хората с физически увреждания.
Disaster Action (01483 799066; www.disasteraction.org.uk) е съставена от група, хора, засегнати от сериозни беди. Тази група прокламира за промени в закона и за по-добра утеха и компенсация, както и оказването на подкрепа на хората, и техните роднини и приятели, участници в злополуки.
Множество групи за взаимопомощ са съставени за хората, пострадали от, например, не обезопасени медицински средства. Списък с групите от този вид може да бъде намерен в “Voluntary Agency Directory”, копие от който може да бъде намерен в местната държавна библиотека, или в САВ.
Headway, асоциацията за мозъчни увреждания (0115 924 0800; www.headway.org.uk) подкрепя хората с мозъчни увреждания и техните професионални кариери. Тя има линия за помощ и списък с адвокати, които специализират в областта.
Medical Foundation for the Care of Victims of Torture (020 7697 7777; www.torturecare.org.uk) осигурява медицински грижи, утеха и терапия за хората, които са претърпели щети в следствие на мъчение. Фондацията има групи за взаимопомощ и може да преглежда пациенти, например, за да осигури съдебно доказателство за нанесените щети. Организацията може да е полезна за хората, търсещи убежище.
MIND (020 8519 2122; www.mind.org.uk) защитава интересите на хората, страдащи от психически увреждания и осигурява съвет, и адвокатски услуги.
Има множество организации за похитени хора, които предлагат съвет и подкрепа на хората, които са били изнасилени. Списък с групите от този вид може да бъде намерен в “Voluntary Agency Directory”, копие от който може да бъде намерен в местната държавна библиотека, или в САВ.
Roadpeace (020 8964 1021) осигурява подкрепа и адвокатски услуги за опечалени и наранени жертви на транспортни инциденти. Освен това, насочва вниманието на обществото към опасностите по пътищата и прокламира справедливост за жертвите.
Victim Support (0845 3030 900; www.victimsupport.org.uk) предлага информация и подкрепа за всички жертви на криминални престъпления, освен кражбите на, или от, автомобили и злоупотреба на дете в семейството. Има местни програми.
Women’s Aid (0845 702 3468) осигурява съвет, информация и понякога временно убежище за жени и техните деца, които са застрашени от психическо, емоционално или физическо насилие, злоупотреба или сексуален тормоз.