Планиране и разрешение за планиране

-

Законите за планиране съществуват, за да защитават околната среда в градовете и държавата. Става въпрос за много сложна област и правилата се различават в отделните райони, така че е важно да проверите в службата по планиране при местния орган на властта дали се изисква разрешение за планиране, преди да предприемете някакви промени в жилището или имота си.
Ако осъществите дадена дейност без съответното разрешение, може да настъпят сериозни последствия, тъй като местните власти имат право да приложат законите за планиране. Например, те могат да наредят дадена сграда, построена без разрешение, да бъде срината.
Местните власти са длъжни да се уверят, че „благоустройството” на дадена площ се извършва в името на обществения интерес и, че облика на областта не е неблагоприятно засегнат от нови сгради или промени при употребата на съществуващите сгради или площи. „Благоустройството” е строителна или инженерна работа, или промяна, в предназначението на дадена земя. За целите на разрешението за планиране, понятието „сграда” включва всяка структура или постройка за покритие, например, огради, стълбове за издигане на знамена и стоманени структури, покриващи плувни басейни. Местните власти има благоустройствен план на тяхната област, който съдържа плановите стратегии на местните власти и предложения за развитието на земите в областта.
Ако се изисква разрешение за планиране и местните власти откажат да го издадат, можете да подадете жалба. В повечето случаи, странични хора могат да се противопоставят на разрешението, а местните власти са длъжни да вземат предвид тези възражения.

Други видове одобрения

Независимо дали се нуждаете от разрешение за планиране, за да осъществите дадена дейност, може да ви е необходимо и друг вид одобрение. Например:
• съгласие за listed building. Криминална проява е ако извършите дадена дейност, за която е необходимо съгласие за listed building, а вие не го притежавате;
• съгласие за защитена зона;
• съгласие за подкастряне или отсичане на дърво;
• одобрение за жилищна регулация. Одобрението за жилищна регулация е съвсем различно от разрешението за планиране, с което се занимава отделна служба към местните власти. Най-вероятно това ще бъде службата за жилищен контрол и даден клиент трябва да се консултира с тази служба, ако има съмнение относно необходимостта от одобрение за жилищна регулация;
• да се вземе под внимание даден обществен път през частна собственост.

Възражения относно дадени предложения

Вашият местен планиращ орган трябва да има благоустройствен план за съответната област и всички извършени обемни застроявания – например, конструирането на жилищна сграда или хипермаркет – трябва да са съобразени с местния благоустройствен план. Ако благоустройственият план покаже, например, че определена площ е предвидена за обществена употреба, тя не трябва да бъде използвана за широкомащабна търговска инициатива. В по-голяма част от случаите, всеки голям или малък строеж или жилищна активност, трябва да бъдат съвместими и със закона за планирането и с жилищните регулации.
Ако се притеснявате относно влиянието на някакъв вид строеж или жилищна работа, трябва да се свържете със службата по планиране към местните власти.
Ако искате да се противопоставите на предложенията на съсед или търговски предприемач, преди всичко трябва да се опитате да обсъдите проблема и да предложите някакви промени по програмата, които ще бъдат взаимноизгодни.
Ако опитът ви е неуспешен, има няколко варианта, на които да се спрете. Преди да решите кой от тях да предприемете, трябва да откриете колкото си може повече информация относно предложението, като проучите молбата. Освен това, трябва да помолите службата по планиране да ви изпратят скици и копие от молбата. Местните власти са длъжни да изпратят копия на хората, които не могат да посетят службата, например поради двигателни затруднения, но най-вероятно ще има такса за тази услуга. Попитайте предварително колко ще ви струва. Обаче, ако е възможно, е най-добре да посетите службата, тъй като може да откриете други предложения, засягащи същата област, и да разгледате предишни решения, които може да са ви от полза.
Всяко възражение относно предложението трябва да бъде изпратено чрез писмо до службата по планиране, която се занимава с молбите. Можете да се свържете и с местните асоциации на жителите или наемателите, или други организации, които могат да ви окажат подкрепа.

Току що си купихме къща върху частен имот и съседът ни уведоми, че нямаме право да поставим ограда около предната градина без разрешение за планиране. Може ли това да е истина?
Когато първоначално местните власти са дали разрешение за планиране за сградата върху вашия имот, те може да са го направили при условие че няма да бъдат издигани никакви огради. Тези условия може да поставят забрани върху дейността, на която, при други обстоятелства, вие ще имате право и без разрешение за планиране. Службата по планиране към местните власти има архив с всички съществуващи разрешения за планиране, така че трябва да се свържете с тях, за да разберете дали се нуждаете от нова молба за разрешение за планиране, за да извършите дейността.

Кой може да помогне?

Planning Aid (020 7929 9494) е безплатна услуга, която осигурява индивидуален професионален съвет относно градското планиране на обществени групи, асоциации на жители и други индивиди, които не могат да си позволят заплащането на професионална такса.

Кога задължително се изисква разрешение за планиране?

Молба за планиране е винаги необходима:
• за допълнение или разширение на апартамент и мезонет;
• ако искате да промените предназначението на имота – например, ако искате: да отделите част от къщата за отдаване под наем като самостоятелно жилище за някой, който иска да живее в него; да използвате каравана в градината си като нечие друго жилище; да започнете бизнес в жилището си, така че главното предназначение на имуществото няма вече да е жилищно помещение;
• за планирани дейности в близост до магистрала. Като цяло, застрояванията, които могат да засегнат предназначението на дадена магистрала, не се разрешават без разрешение за планиране, така че ако желаете да извършвате някаква дейност в близост до магистрала или, която дейност може да засегне по някакъв начин магистралата, трябва да потърсите специализиран съвет;
• ако живеете в защитена зона. Защитената зона е област със „специални архитектурни и исторически забележителности, чийто вид и облик трябва да се запазят и благоустрояват”. Правилата относно разрешението за планиране на къщи в защитена зона може да се различават от правилата в другите области; или
• ако живеете в национален парк; или
• ако живеете в Norfolk или Suffolk Broad; или
• ако живеете в област с изключителна природна красота; или
• ако живеете в listed building. Listed building представлява сграда, проектирана от правителството за сграда от специален архитектурен и исторически интерес. Ако живеете в listed building, съществуват две отделни системи за контрол на дейностите по или в близост до сградата. Тези две системи са разрешение за планиране и съгласие за listed building;
• ако повече от половината от площта на земята около къщата ще бъде покрита от допълнения или други сгради;
• ако разширението или допълнението е по-голямо от определените граници. При всички случаи, 115 м3 е максимумът, който може да бъде прибавен към първоначално построената сграда без съставянето на молба за планиране;
• ако разширението или допълнението е по-голямо от определените граници;
• за построяването на някакъв вид допълнение или разширение на покрива на къща в защитена зона, национален парк, AONB или Norfolk или Suffolk Broad;
• за построяване на допълнение или разширение: наклон на покрив, който е обърнат към магистрала; което ще увеличи обема на къща с повече от 50м3, или обема на къща с тераси – с повече от 40 м3; ако искате значително да промените формата на къща; ако разширението на покрива ще се издигне над най-високата част на съществуващия покрив, или ще издигне самия покрив.

Кога обикновено не се изисква молба за планиране?

Правото да осъществите дадена дейност при определени обстоятелства, без съставянето на молба за планиране, се нарича разрешено право за застрояване. Обаче, местния орган на властта може да реши да прекрати част или всички такива права в областта.
Молба за планиране обикновено не се изисква за:
• обикновена домашна телевизия или радио ефир. Обаче, молба за планиране е необходима за инсталиране на сателитна чиния или антена, ако ще бъде върху комина и ще бъде повече от 45 см във всякакъв вид размери (диаметър, височина, дълбочина), с изключение на скобите;
• ремонтни дейности или поддръжка;
• дребни преустройства, например, боядисване на къщата;
• вътрешни промени;
• поставянето на прозорци, тавански или покривни прозорци, при условие че не променят формата на къщата или формата на покрив, обърнат към магистрала. Например, ако клиентът желае да си постави нов страничен прозорец, това ще бъде тълкувано като разширение на къщата;
• поставянето на слънчеви панели, които не са запланувани извън наклона на покрива;
• поставяне на нов покрив. Обаче, всяко допълнение към покрива ще бъде тълкувано като разширение на къщата.

Планиране и дивата природа

Ако прилепи или други видове защитени животни живеят на покрива на вашата собственост, трябва да уведомите English Nature или Countryside Council в Уелс, ако желаете да извършите някаква дейност, която може да обезпокои животните, за да получите разрешение за работа.

Планиране и телефонни постове

Всяка мобилна компания поддържа мрежа от телефонни постове, които изпращат телефонните сигнали из цяла Англия и Уелс.
Мобилната компания може да издигне даден пост до 15 метра височина. Обаче, тя трябва да направи молба за планиране, след което местните власти ще дадат на държавните чиновници срок от 56 дена, през който период те трябва да направят изявления относно молбата.
Когато вземат решение дали да одобрят молбата, местните власти трябва да вземат предвид и материи като здраве и околна среда. Освен това, те трябва да се консултират с намиращо се наблизо училище или колеж. Местните власти трябва да подтикнат и подялбата на постовете от множество компании.
Ако сте загрижен(а) за молбата за планиране относно даден пост, можете да се противопоставите на местния орган на властта. Можете и директно да се свържете с телефонната компания.

Кой може да помогне?

Ако сте загрижен(а) относно риска от здравни проблеми, в следствие на мобилен телефонен пост, можете да потърсите съвет от National Radiological Protection Board (01235 831600; www.nrpb.org.uk).
В Англия, Office of the Deputy Prime Minister (020 7944 4400; www.odpm.gov.uk) публикува ръководства при издигането на постове, озаглавени „Planning Policy Guidance Note 8: Telecommunications” и “Code of Best Practice on Mobile Phone Network Development”.
В Уелс, Welsh Assembly Government (029 2082 5111; www.countryside.gov.uk) са публикували ръководство под заглавието „Planning Guidance (Wales), Technical Advice Note(Wales) 19”.
В Англия, Campaign to Protect Rural England (020 7981 2800; www.cpre.org.uk) могат също да ви осигурят съвет относно оспорването на молбите за планиране на телекомуникационни постове.

Подаване на молба за разрешение за планиране

Има няколко неща, които можете да направите, за да докажете, че молбата ви е правдоподобна. Вашата местна служба по планиране може да ви даде неофициално мнение, а някои местни органи на властта могат да направят неофициална визита на място, ако желаете. Може да ви е от полза да обсъдите предложенията си със съседите, преди да подадете молба, така че да имате предвид техните коментари. Дори съседите ви може да се съгласят да напишат писмо в подкрепа на молбата ви.
Ако предложението е спорно, можете да подадете молба за ограничено разрешение за планиране. Това означава, че можете да извършвате дейностите или използвате сградата по различен начин. (Обикновено, решението за планиране важи за земята, а не за отделния кандидат, така че ако някой нов собственик купи земята, той има право на това решение и може да се възползва от него).
За да направите молба за планиране, трябва да се обърнете към службата по планиране към местните власти, които най-вероятно ще определят (вземат решение) молба за планиране в рамките на 8 седмици. Обаче, може да поискат да удължат този период ако, например, въпросите, които трябва да бъдат засегнати, са сложни или много хора ще бъдат повлияни от решението.
Можете да подадете жалба ако местните власти ви откажат молба за разрешение за планиране.

Категория: