Погребения

-

Погребението може да се състои по всяко време след смъртта. Повечето погребения се организират от най-близките роднини. Обаче, ако няма роднини, всеки близък човек може да организира погребението.
Човекът може да е оставил инструкции (в завещанието си или някъде другаде) за това какво погребение иска и дали иска да бъде погребан или кремиран. Роднините не са законно задължени да следват тези инструкции. В някои случаи, роднините може да поискат погребението или кремирането да се състои в чужбина. Правилата тук са много сложни и ще бъде необходима помощтта на погребалния ръководител. Непременно трябва да има позволение от следователя преди тялото да се изпрати в чужбина.
Ако няма роднини или приятели, които да уредят погребението, местните или здравните мласти ще уредят скромно погребение. След като направят погребението, властите ще се опитат да покрият разходите, направени по него, с някакви пари, оставени от умрелия.

Разпръскване прахта на мъртвеца

Прахта на мъртвеца може да бъде разпръсната или заровена в крематориума, или от персонала на крематориума, или от роднини и приятели. Прахта може също да бъде заровена в църковен двор или гробище, обикновено с кратка служба.
Обикновено, прахта може да бъде разпръсната на всякъде, но ако желаете да разпръснете прахта над частна собственост, ще трябва да поискате съгласието на собственика.
Въпреки че законите на Великобритания позволяват прахта да бъде отнесена зад граница, много държави имат строги правила при внасянето на прах на мъртвец, което е важно да се провери преди да се предприеме пътуване.

Паметни плочи

Църковните дворове и гробищата имат строго установени правила относно размера и вида на позволените паметни плочи, така че е важно да се проверят тези правила преди да се поръча нещо. Дворовете на Английската църква обикновено имат по-строги правила от местните държавни гробища. Някои гробища в горски площи позволяват дървени паметни плочи, но повечето ще позволят само засаждането на дърво. Дизайнът на плочата може да бъде подложен на одобрение.
Обикновено, погребалният ръководител подава молба до църквата или гробището за издигане на паметна плоча. Най-вероятно властите ще поискат заплащане за такова позволение. Имената на местните строители на надгробни паметници могат да бъдат поискани от National Association of Memorial Masons (01788 542264).
Този, който издигне надгробната плоча е отговорен за нейната поддръжка.
В крематориума често има Книга за възпоминание, а роднините плащат входна такса. Възможно е също да купите надгробен храст с плоча.
Ако хората, които са на погребението, бъдат помолени да направят дарения, обикновено погребалния ръководител ги събира и предава за благотворителност. На роднините ще бъде даден списък с получените дарения.

Погребване или кремиране

Погребението може да се състои в двор на църква, в местното държавно гробище или в частна гробница. Погребенията могат да бъдат направени също в частен имот или в горска площ. Ако има свободно място, всеки, който живее в енорията има право да бъде погребан в църковния двор на енорията, или в някое съседно гробище. Религията на умрулия човек не е от значение. Също така, някои църкви може да позволят и на странични хора да бъдат погребани там (например, бивши енориаши или хора със семейни гробници). Няма правило, според което да бъдете погребан/а на точно определено място от църковния двор или гробището. Погребенията вътре в самата църква не са позволени в градски населени райони и почети не се срещат на други места.
Повечето гробища са собственост на местните власти или на частни компании и не принадлежат на определено вероизповедание, въпреки че някои от тях имат определени места за определени религии. Всеки, който живее в областта има право да бъде погребан в местното държавно гробище. Погребението на други хора също може да бъде позволено, но срещу по-висока погребална такса.
В повечето гробища има различни категории гробове. Някои гробове не предоставят специални права при погребването, докато други предоставят такива права за определен период от време. Важно е да се проверят документите на умрелия, за да се разбере дали е закупен парцел в църковен двор, гробище или горска площ. Въпреки че няма закон, който да забранява погребението да се извърши в частен имот (включително и градина), всеки, който желае да направи това, трябва да се свърже с местните власти, които е възможно да издадат сертификат, потвърждаващ че погребението е законно. National Death Centre (020 7359 8391; www.naturaldeath.org.uk) може да ви даде съвет за природносъобразни погребения, както и съвет за евтини погребения, при които услугите на погребални ръководители не са нужни.
Повечето крематориуми се държат от местните власти. Необходими са 5 формуляра преди да се разреши кремиране, включително и сертификат от личния лекар (GP) на умрелия, заверен от друг GP и попълнена молба от роднина. Тези формуляри се получават от погребалния ръководител. Обикновено, разходите при кремирането са значително по-малко от разходите при погребване.

 Погребална служба

Човекът, който организира опелото, може да избере различни видове погребални служби. Ако не желаете каквато и да била религиозна церемония, British Humanist Association (линия за помощ: 020 7079 3580; www.humanism.org.uk) може да ви посъветва за нерелигиозна (светска) служба.
Ако не желаете никакъв вид служба, погребалният ръководител може да организира погребението или кремирането без служба.
Ако, поради някаква причина, няма тяло, може да се организира паметна вместо погребална служба.

Погребални разпоредби

Погребални ръководители
Повечето погребения се организират чрез погребален ръководител (който е известен като собственик на погребално бюро). Важно е да се намери погребален ръководител, който принадлежи на някоя от професионалните организации, като casino pa natet National Association of Funeral Directors (NAFD) или Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF), тъй като тези организации имат установени кодекси и погребални служби. Някои местни власти също могат да предложат погребални услуги, организирани с помощта на някоя местна погребална фирма. Ако погребалният ръководител не е член на професионална организация и не сте доволни от опелото, можете да предприемете законни мерки срещу ръководителят.

Погребални разходи
Човекът, който организира погребението отговаря за плащането на крайната сума и е важно да се знае от къде ще се покрият разходите по погребението.
Умрелият може да е предприел предварителен погребален план и да е платил авансово за погребението. Важно е да се проверят личните документи за наличието на такъв план. Ако е направен погребален план, той ще покрие всички разходи по погребението.
Ако няма погребален план, разходите по погребението ще се покрият от парите, които е оставил умрелия, като погребалните разходи са с предимство пред всякакви други останали сметки и дългове. Дори и ако банковата сметка на човека е замръзена след настъпване на смъртта му, може да бъдат отпуснати парични средства от дадена организация, която отпуска на членовете си жилищни заеми, или от National Savings, при представяне на смъртния акт. Човекът може и да е подписал застрахователна полица, която да покрие погребалните разходи. В други случаи, роднините могат да вземат заем, докато парите и имуществото на човека се разпределят. Някои погребални ръководители може да разрешат плащането да се отложи докато се извърши това разпределение.
Някои хора нямат пари дори и за обикновено погребение. Ако случаят е такъв, човекът, който организира погребението трябва да плати за него, въпреки че и други роднини или приятели могат да помогнат. Няма определена сума, която да се отпуска при смъртен случай, но ако се намирате в такава ситуация и ако получавате ограничени социални помощи (като материална издръжка или пенсионен кредит), може да получите изплащане от Социалния фонд (известно като погребално изплащане) и да покриете разходите за едно обикновено погребение. Дори и когато е направено погребално изплащане, то може да не покрие цялата сума на разходите по погребението и вие ще трябва да платите разликата.

Други разходи
Всеки, който получава ограничени социални помощи (като материална издръжка) може да получи помощ от DWP’s Social Fund чрез изгоден заем въз основа на пътните разходи за погребението на близък роднина.
Ако човекът, който плаща за погребението, получава ограничени помощи, може да получи помощ от Социалния фонд чрез погребално изплащане въз основа на пътните разходи за погребението.

Мъртви раждания

Мъртво е раждането след 24-тата седмица от бременността, когато детето не се ражда живо. В случай на мъртво раждане, и раждането и смъртта трябва да бъдат регистрирани в регистрационното бюро в рамките на 42 дена.
Обикновено, смъртен акт не се издава. Много погребални ръководители не искат заплащане при организиране на погребение на мъртвородено дете, както и много гробища и крематориуми също извършват погребението или кремирането безплатно.

Съвет и подкрепа

Има множество организации, които могат да осигурят помощ и подкрепа, ако сте претърпял/а тежка загуба.
За общ съвет и подкрепа потърсете, Cruse-Bereavement Care (0870 167 1677; www.crusebereavementcare.org.uk).
За подкрепа след смъртта на дете, потърсете Compassionate Friends (0845 123 2304; www.tcf.org.uk).
За подкрепа след внезапна смърт на бебе, потърсете Foundation for the Study of Infant Deaths (0870 787 0554; www.sids.org.uk).
За подкрепа след смъртта на хомосексуален партньор, потърсете Lesbian and Gay Bereavement Project (020 7403 5969).
За подкрепа след мъртво раждане, потърсете Stillbirth and Neonatal Death Society (SANDS: 020 7436 5881; www.uk-sands.org).
За подкрепа след спонтанен аборт, потърсете Miscarriage Association (01924 200 799; www.miscarriageassociation.org.uk).

Категория: