Подаване на иск за автомобилни щети от дупки по пътищата

-

Дупките по пътищата са кошмар за всеки шофьор. През 2016 година по британските пътища е имало над един милион дупки, които са причинили над 3 милиона паунда щети по автомобилите.

Какво се случва, ако автомобил бъде повреден вследствие на удар в дупка  и кой трябва да плати сметката за ремонта?

Преди да отговорим на тези въпроси, е добре да изясним, иое се счита за дупка на пътя?

Може би си мислите, че предвид мащаба на проблема, има стандартно определение за това, какво представлява дупката на пътя, но не е така. Дупките се определят според дълбочината, а ако не са достатъчно дълбоки, се считат за “дефект по пътното платно”.

Проблемът е, че различните общини имат различни дълбочини, според които  определят какво е дупка на пътното платно. Повечето общини считат 40 милиметра (4 сантиметра)  за минимална дълбочина. За да си го представите нагледно, това е дълбочина, колкото две 20-пенсови монети поставени една върху друга.

Някои общини имат собствен минимум и за широчината на дупките. Отново, той може да варира, но повечето са склонни да приемат 300 милиметра (30 сантиметра) като минимална широчина.

Кой е отговорен за щети по автомобилите от дупките по пътищата?

Местните власти имат отговорността да поддържат всички пътища в техния район. Кои са тези власти, зависи от типа на пътя:

Магистрали и пътища тип “А”

Англия: “Магистрали Англия”

Уелс: “Трафик Уелс”

Шотландия: “Транспорт Шотландия”

Северна Ирландия: Министерството на инфраструктурата

Всички останали пътища

Лондонските червени маршрути: “Транспорт за Лондон”

Англия, Уелс, Шотландия: Местните общини, към които принадлежат пътищата

Северна Ирландия: Министерството на инфраструктурата

Всяка щета, причинена по автомобил от дупка на пътя, трябва да бъде тяхна отговорност и затова шофьорите могат да имат право на обезщетение. Ако обаче автомобилът е повреден от други предмети, паднали на пътя, водачът няма право на обезщетение от общината или държавата – в този случай шофьорът трябва да подаде иск по автомобилната си застраховка.

Подаване на иск за щети от дупки на пътя

Ако възнамерявате да подадете иск до местната власт, най-добре е да документирате всичко възможно. Ето какво да направите:

Съберете доказателства

Ако е безопасно, съберете възможно най-много доказателства за дупката на пътя и щетите, причинени на автомобила.

Измерете дълбочината и широчината на дупката и отбележете позицията й на пътя.

Направете снимки на дупката до предмет за сравнение, например обувка, за да може след това по-лесно да се определи нейния размер.

Също така трябва да си запишете:

– Часът и денят на инцидента;

– Данни на свидетели, ако има такива;

– Точното си местоположение, за да можете след това да посочите конкретната дупка;

– Щетите по автомобила ви.

Ако инцидентът се е случил на магистрала, не бива да се опитвате да стигате до дупката или да я снимате. Това е не само опасно, но и незаконно.

Докладвайте дупката

Ваш дълг като добър гражданин е да докладвате за дупката, независимо дали ще подавате иск за щети или не. Това не само помага за ускоряването на ремонта й, но и ще има документирано оплакване от ваша страна, ако решите в последствие да подадете иск.

Някои общини използват мобилни приложения като Fix My Street, за да следят дупките по пътищата. Други предпочитат дупките да бъдат докладвани директно на тях. Най-добре е да проверите как стоят нещата при вас предварително.

Поправете автомобила си

Преди да оставите автомобила за ремонт в някой гараж, е полезно да съберете няколко оферти за цената на ремонта. Ако не плащате прекомерно много за ремонта, е по-вероятно парите да ви бъдат възстановени след това.

Запазете всички оферти и разписки за ремонтните дейности. Това ще ви помогне да подкрепите с доказателства своя иск.

Изложете случая си

Ако сте решили да подадете иск за обезщетение, свържете се със същата местна власт, на която сте докладвали за дупката.

В писмо или имейл до тях включете следното:

– Пълно описание на инцидента;

– Местоположението с дата и час;

– Данните на свидетелите;

– Снимки или скици на мястото;

– Снимки със щетите по автомобила;

– Копия от всички разписки за ремонта.

Правото ви на обезщетение обаче има лимити.

Искът ви би бил успешен, само ако местната власт се е провалила в задължението си да поддържа пътя.  Това е в съответствие с параграф 58 от Закона за магистралите от 1980 година.

Следващи стъпки

Ще се случи едно от следните три неща:

  1. Общината може да приеме иска ви и ще покрие разходите за ремонт.
  2. Общината може да предложи частично възмездяване.
  3. Общината може да отхвърли напълно иска.

Ако ви предложат частично уреждане на въпроса, си струва да претеглите вариантите си. Въпреки че обезщетението ще е по-малко от това, което искате, може да ви излезе по-скъпо и времеемко да продължите с оспорването на иска. Не бързайте и обмислете офертата, преди да продължите напред.

Ако смятате, че искът ви е отхвърлен неправомерно, можете да отнесете случая до Съда за малки искове. Това може да добави разходи под формата на съдебни такси, а може да се наложи да ползвате услугите и на адвокат.

Ако искът е отхвърлен и сметката за ремонта на автомобила е голяма, можете да подадете иск към застраховател, ако имате пълно автокаско. Това ще се приеме за иск по лична вина. Имайте предвид, че така ще платите допълнителна сума по застраховката, можете да изгубите своя бонус за непредявяване на искове и рискувате по-висока цена на застраховката в бъдеще.