Подгответе се да шофирате в Европейския съюз след брексит

-

Изисквания за всички шофьори в Обединеното кралство при шофиране в чужбина след 29 март 2019 г.

За да се движат в ЕС и ЕИП, след 29 март 2019 г., шофьорите от Великобритания ще се нуждаят от допълнителни документи. Възможно е, в случай на излизане на Обединеното кралство от ЕС без сделка, британските водачи да се нуждаят и от международно разрешително за шофиране (IDP)  ЕС и ЕИП.

Шофьорска книжка за граждани на Великобритания, живеещи в ЕС
Ако сте притежател на английска шофьорска книжка и живеете в ЕС или ЕИП, трябва да си смените свидетелството за управление на автомобила с такова от страната по местоживеене. Това се отнася за срока преди 29 март 2019 г. След това по принцип трябва да преминете през изпит за шофьор в страната, в  която живеете, за да можете да продължите да шофирате там. Ето защо, трябва да помислите възможно най-скоро да замените вашето английско свидетелство за управление на за свидетелство за управление на автомобил в страна от ЕС.  Увеличеното търсене на услугата „замяна на шофьорска книжка”, може да предизвика забавяне, колкото повече се приближаваме до датата 29 март 2019 г.
Когато само посещавате Великобритания, вие ще можете да шофирате с европейската шофьорска книжка.
Ако след това пак се върнете да живеете в Обединеното кралство и при положение, че сте преминали изпита за управление на МПС тук, вие отново ще имате право да смените европейката шофьорска книжка с английска, без да е необходимо да държите изпит.

Същото се отнася и за българските граждани, които са положили шофьорски изпити в България. След завръщането си в родината, те ще могат да си сменят английската шофьорска книжка с българска.

Свидетелства за управление на МПС и международни разрешителни за шофиране

На 28 март 2019 г. видът на международното свидетелство за управление на МПС (IDP), което някои страни извън ЕС и ЕИП признават, ще се промени.

От 29 март 2019 г., в случай че Великобритания излезе без сделка от ЕС, за да шофирате  на територията на ЕС и ЕИП, може да ви е необходимо международно свидетелство за управление на МПС (IDP), в допълнение към вашата английска шофьорска книжка.

Същото не е необходимо за шофиране в Ирландия.

Номера и национални идентификатори
Съгласно международните конвенции „GB” е отличителен знак, който се изписва върху регистрационните номера на регистрираните  в Обединеното кралство превозни средства. Когато се движите извън Великобритания, включително в ЕС и ЕИП, можете да покажете отличителния знак като GB стикер или знак GB на регистрационния номер.

От 29 март 2019 г., ако Обединеното кралство напусне ЕС без сделка, може да се нуждаете от стикер GB, дори ако автомобилът ви има европейски номера (регистрационен номер, на който са поставени както знамето на ЕС, така и знак GB).

Нямате нужда от стикер GB, за да карате извън Обединеното кралство, ако замените европейски номера  с регистрационен номер, който съдържа знака GB без знамето на ЕС.

Документи за регистрация на превозни средства

От 29 март 2019 г., в случай че няма договор за излизане от ЕС, трябва да продължите да носите със себе си документите си за регистрация на автомобила, когато шофирате в чужбина за по-малко от 12 месеца. Това може да бъде:

  • дневника на вашия автомобил (V5C), ако имате такъв,
  • VE103, за да покаже, че е разрешено да използвате нает от вас автомобил в чужбина.

Застраховка на превозни средства от Обединеното кралство, които ще бъдат управлявани  в ЕС

Зелената карта към автомобилната застраховка е доказателство за застрахователно покритие на автомобила при шофиране в чужбина.

ЕС, ЕИП, Андора, Сърбия и Швейцария са част от зоната за свободно движение на зелена карта. Понастоящем не се нуждаете от Зелена карта , за да управлявате автомобил с английска регистрация за тези страни.

От 29 март 2019 г., в случай че няма споразумение за излизане от ЕС и Европейската комисия не вземе решение, което да гарантира, че регистрираните в Обединеното кралство превозни средства няма да бъдат проверени за доказателство за застраховка, водачите на регистрираните в Обединеното кралство превозни средства ще трябва да носят автомобилна застраховка Зелена карта при шофиране в ЕС и ЕИП.

Някои страни също изискват отделно застраховане на ремаркета. Това означава, че може да ви е необходима и отделна Зелена карта за вашето ремарке.

Пътнотранспортни произшествия в ЕС

От 29 март 2019 г., в случай че няма сделка за изход от ЕС, жителите на Обединеното кралство, участващи в пътнотранспортно произшествие в държава от ЕС или ЕИП, не могат да предявяват иск към застрахователно дружество със седалище Великобритания.

Вместо това те могат предявят иск срещу водача или застрахователя на превозното средство в държавата на ЕС или ЕИП, където се е случило произшествието. Това може да включва подаване на иск на местния език.

В случай на злополука в държава от ЕС или ЕИП, причинена от нередовен водач или при незастраховат автомобил, жителите на Обединеното кралство не могат да получат обезщетение, ако не е сключена сделка за излизане от ЕС.

Шофьорите от ЕС, които посещават или живеят във Великобритания след излизането й от ЕС с одобрена сделка

След  29 март 2019 г., в случай че има споразумение за излизане от ЕС, договореностите за притежателите на европейски шофьорски книжки, пътуващи или живеещи във Великобритания, няма да се променят.

Посетителите с европейски шофьорски книжки  няма да се нуждаят от международно свитетелствоза управление (IDP), за да управляват МПС във Великобритания.

Притежателите на европейски шофьорски книжки,  могат да управляват МПС с тях до изтичането им,  до навършване на 70-годишна възраст или до 3 години след пристигането си в Обединеното кралство.

Притежателите на европейски шофьорски книжки за управление на МПС,  които са преминали шофьорския изпит  в ЕС или в ЕИП, ще имат право да заменят европейската си шофьорска книжка с английска, както и до сега.

Притежателите на европейски шофьорски книжки, които са държали изпит за шофьори  извън ЕС или ЕИП, имат ограничения за сменяне на шофьорската книжка. Възможно е, за да получат английска шофьорска книжка, да се наложи да държат отново изпит във Великобритания.

Шофиране, ако се местите да живеете в чужбина

Ако се преместите да живеете в чужбина, трябва да управлявате МПС с местна шофьорска книжка. За целта можете да се консултирате с местните контролни органи, за да научите процедурите за кандидатстване. В някои от страните можете да замените английката книжка, без да е необходимо отново да полагате изпити за шофиране.

Сменяне на шофьорската книжка при брексит без сделка

Ако Обединеното кралство напусне ЕС без сделка на 29 март 2019 г., няма да можете да сменяте европейското свидетелството за управление за английско, без да полагате  изпит за шофиране.

Ето защо ви съветваме да кандидатствате  за смяна на шофьорската си книжка веднага щом можете, за да се уверите, че сте го получили преди 29 март 2019 година.

Признаване на шофьорски книжки, издадени от страни от ЕС в замяна на книжки от страни извън ЕС

Ако притежавате шофьорска книжка, издадена от страна от ЕС в замяна на шофьорска книжка от страна извън ЕС, и желаете да се преместите в друга страна от ЕС с подменената си шофьорска книжка, трябва да имате предвид, че тя може да не бъде призната в новата страна. Това зависи от конкретната страна от ЕС.

Необходимо е да се информирате от органите в съответната страна какви са условията за признаване на шофьорски книжки, издадени от страни извън ЕС.

Шофьорската книжка, издадена ви в ЕС в замяна на вашата предишна книжка, трябва да съдържа код, посочващ страната, в която е издадена първоначално (напр. 70.0123456789.NL).

Подмяна на СУМПС, издадено извън ЕС

Подмяна на СУМПС, издадено извън ЕС, или от друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария – признаване и подмяна на свидетелства, издадени от договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата и отговарящо на изискванията на приложение № 6 към конвенцията.:

  1. Подмяната на такова СУМПС се извършва въз основа на представено чуждестранно СУМПС в звената „Пътна полиция“ по постоянен адрес.
  2. Необходимо е да представите следните документи:
  • Заявление по образец, предоставено от звеното „Пътна полиция“;
  • Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност на МПС;
  • Копие на удостоверение за психологическа годност за издаване на СУМПС от категории C1, C, D1, D и Ттм /трамвайна мотриса/;
  • Декларация, че обичайното пребиваване не е в друга държава-членка на ЕС и, че не притежава валидно СУМПС, издадено от държава-членка на ЕС;
  • Копие от документ за завършено най-малко основно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава – копие на удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2/2003г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

Ако преди това сте подменили СУМПС в друга държава-членка на ЕС можете да управлявате МПС на територията на Р България с притежаваното валидно национално СУМПС.

Категория: