Подробно за новите глоби за превишена скорост във Великобритания

-

Глобите за най-сериозните превишавания на скоростта по пътищата бяха увеличени, за да отразяват по-добре сериозността, с която и съдът ги възприема.

Преди промените от 24 април 2017 година, санкцията за превишена скорост бе 100 паунда парична глоба и 3 наказателни точки, докато сега съдиите в Англия и Уелс са насочвани от закона да прилагат за най-сериозните нарушения на скоростта санкции от Група С (Band C).

Какво означава това за водачите, които превишават скоростта?

Глоби за превишена скорост от Група С (Band C)

Това е третата и най-сериозна група. Според нея, който превишава скоростта с над 21 мили в час (напр., шофира с 51 мили в час при ограничение от 30), ще получи парична глоба в размер на 150% от седмичния си доход и 6 наказателни точки (половината от максималните 12) или забрана за шофиране до 56 дни. Ако е получил забрана за шофиране за 56 дни или повече, водачът след това трябва да кандидатства за нова шофьорска книжка, за да може да шофира отново.

За човек, който печели 25 000 паунда на година (преди облагане), глобата в размер на 150% от седмичния му доход е 720 паунда, което е една немалка сума.

Глоби от Група Б (Band B)

Можете да получите глоба от Група Б ако превишавате скоростта с 11 до 20 мили в час. Така в дадения по-горе пример, при ограничение от 30 мили, ще получите тази глоба, ако се движите с 41 до 50 мили в час. Тук паричната глоба е 100% от седмичния доход (или отново в горния пример, при годишен доход от 25 000 паунда –  глобата ще е 480 паунда), 4 наказателни точки или забрана за шофиране до 28 дни.

Глоби от Група А (Band A)

Това първата група, глобите тук са за превишаване на скоростта от 1 до 10 мили в час, т.е. при скорост 31 до 40 мили в час при ограничение от 30 мили. Паричната глоба е 50% от седмичния доход на водача (240 паунда при 25 000 паунда годишен доход) и 3 наказателни точки.

Само за сравнение, средната парична глоба за превишаване на скоростта по британските пътища за 2015 година е била едва 188 паунда.

Забрана за шофиране или наказателни точки

Ако ви хванат да превишавате скоростта и попадате в Група Б или съдиите могат да сметнат, че нарушението ви е прекалено сериозно за наказателни точки. В този случай може да наложат забрана за шофиране за даден период, вместо да ви се налагат наказателни точки.

Може би се чудите дали не е  по-добре да ви бъде забранено да шофирате за кратко време, вместо да ви налагат например 6 наказателни точки, особено ако вече имате доста събрани за предходни пътни нарушения. В някои случаи може и да сте прави, особено ако с добавянето на 6 наказателни точки ще преминете лимита от 12 точки, защото това ще доведе до поне 6-месечна забрана, вместо до 56-дневна.

Съдиите обаче знаят за потенциалните вратички и е много вероятно да не желаят да оставят колата ви “на трупчета” само за кратко време, а да предпочетат да ви дадат наказателни точки, особено ако постоянно или често сте били хващани в нарушения с опасно висока скорост.

В подобни случаи вероятно е най-добре да се запитате, какво е толкова важно за вас, за да бързате толкова  – и да преразгледате отношението си към законите, които са създадени заради безопасността на всички.

Новите глоби за превишена скорост неограничени ли са?

Не. Глобите имат лимит до 2500 паунда за нарушителите, хванати на магистрала и до 1000 паунда за нарушителите по останалите пътища. Тоест, дори и ако даден водач печели над 50 000 паунда на година, той няма да плати повече от тези максимални цифри. За съжаление ситуацията оставя по-бедните водачи в непропорционално неравностойно положение.

Твърди ли са новите глоби за превишена скорост или има място за вариране?

Съдиите са инструктирани да вземат предвид всякакви смекчаващи или утежняващи вината обстоятелства. Смекчаващ вината фактор може да бъде превишаване на скоростта заради спешен случай например, и при нарушение от Група C поради подобни обстоятелства, глобата може да бъде намалена на 125% седмичния му доход, вместо 150%.

От друга страна, утежняващ вината фактор може пък да повиши паричната глоба до 175%. Утежняващи фактори могат да бъдат постоянни нарушения или пък, че водачът е шофирал с превишена скорост, докато е теглил ремарке или каравана.

Съдиите също могат да издават присъди извън тези препоръчителни рамките, ако смятат, че така ще е по-справедливо.

Защо глобите за превишена скорост се променят?

Данните от миналата година показват, че много съдии и професионалисти от юридическата сфера смятат, че предишните наказателни норми не са взимали предвид в достатъчна степен потенциалните вреди, до които може да доведе шофирането с превишена скорост.

Нещо друго, което трябва да се знае за новите глоби?

Глобите за превишена скорост са само едно от „оръжията“ в арсенала на британските съдии. Както и преди, те могат да издават и по-високи глоби, да налагат забрани за шофиране или дори да осъдят шофьор на затвор.

И докато се опитвате да избегнете глоба за превишена скорост, не се изкушавайте да посегнете към телефона си…

Размерът на глобите за ползване на мобилен телефон зад волана се удвоява

Беше прогнозирано, че глобите за използване на мобилен телефон зад волана ще се увеличат и запомнете – дори не е нужно автомобилът ви да е в движение, за да ви глобят.

От пролетта на 2017 година всеки водач, хванат в нарушение с мобилен телефон зад волана, получава 6 наказателни точки и фиксирана парична глоба от 200 паунда.

Това означава, че новите водачи, които получават забрана за шофиране при натрупани 6 наказателни точки за първите си две години шофьорски стаж, могат набързо да я получат, ако бъдат хванати с телефон само веднъж. Шофьорите с повече опит губят правото си да управляват превозно средство при натрупване на 12 наказателни точки.