Покупки от продавачи посещаващи ви в дома

-

Ако купите стоки или услуги от търговец, който ви е посетил в дома ви, вие имате същите права, както ако ги бяхте купил(а) от магазин. Стоките трябва да отговарят на описанието си и да имат удовлетворително качество. Това означава, че стоките трябва да отговарят на стандартите, които всеки човек би очаквал, като се има предвид описанието, цената и съответната информация. Стоките трябва да отговарят и на предназначението си. Например, ако кажете на някой търговец, който е посетил дома ви, че искате почистващ препарат за автомобил, той не трябва да ви продава нещо, което ще одраска боята на колата.
Ако сключите споразумение, за да ви бъде извършена дадена услуга – например, да ви бъде поставена настилка на вътрешния двор – работата трябва да бъде извършена със съответната грижа и умения, да бъде приключена в рамките на „благоразумно“ време, освен ако не е уговорен специфичен период на изпълнение, и да бъде предоставена на разумна цена, освен ако не е уговорена специфична цена. Всички тези елементи представляват част от договора между вас и продавача. Този договор съществува, дори и нищо да не е било написано.

Анулиране на споразумение направено в дома ви
Ако решите, че вече не желаете стоките или услугите, при определени обстоятелства вие имате право да анулирате споразумението, при условие че го направите в рамките на 7 дена. Това е известно като период на изчакване. Някой продавачи може да позволят по-дълъг период на изчакване. Ако анулирате по време на периода на изчакване, имате право да си вземете парите обратно, въпреки че ако вече е свършена част от работата, вие ще трябва да я заплатите. Търговеца може да извърши престъпление ако при формирането на договора не ви представи в писмен вариант правата ви за анулиране. Вашият местен Trading Standarts Department ще ви даде повече информация по този въпрос.
Нямате право да анулирате споразумение, направено в дома ви, ако:
• стоките или услугите струват по-малко от £35, освен ако не сте подписал(а) кредитно споразумение, в който случай можете да анулирате споразумението, независимо от заплатената цена; или
• вие сте се свързал(а) с търговеца и сте поискал(а) да ви посети;
• услугата е включвала новостроителна дейност, като изграждането на оранжерия. Обаче, правото на анулиране не се отнася за жилищни ремонти и подобрения; или
• сте закупил(а) храна или други нетрайни продукти; или
• сте закупил(а) стоки от домашно парти.

Категория: