Ползата от пожароизвестителни системи и детектори във Великобритания

-

Оцелелите от пожара в района на Хайфийлдс в Стаффорд са отведени в болница, след като съседите съобщили, че са чували „пукот“ и „експлозии“, идващи от къщата в ранните часове.

Това може да се случи на всеки. За съжаление краят е трагичен и неизбежен. Ето защо трябва да се помисли за поставянето на противопожарна система, която да  предупреждава  в такива моменти за наличиетона пушек или огън в сградата.

В тази статия даваме основни познания какви системи съществуват и ви даваме повод за размисъл, за да предприемете необходимите мерки навреме.

При избора на пожароизвестителна система трябва да се вземат предвид много фактори, като например целта, структурата на сградата и действащото законодателство. Огневата безопасност в нови, разширени или променени сгради е отговорност на местната власт. В наредбата се посочва, че „отговорното лице“ в рамките на организацията има правно задължение да предприеме подходяща и адекватна оценка на риска от пожар в помещенията. Това е подробен доклад за риска от пожар в сградата, адекватността на съществуващите противопожарни мерки и необходимостта от допълнителни предпазни мерки. Оценката на риска от пожар ще определи нивото на пожароизвестителната система, която е необходимо да се инстралира във вашите бизнес помещения.

Всички пожароизвестителни системи функционират на един и същ принцип.  Ако даден детектор открие дим или топлина или няке стъкло се счупи от това, алармените сигнализатори работят, за да предупреждават живущите  в сградата, че може да има пожар и да се евакуират.

Защита на собствеността

Системите, предназначени само за защита на собствеността, попадат в две класификации Р1 или Р2.

Целта на категория Р1 е да осигури възможно най-ранно предупреждение за пожар, за да се сведе до минимум времето между запалването и пристигането на пожарникарите.

P1 е предназначен да защити цялата сграда, докато Р2 е инсталирана само в определени части на сградата, които могат да имат изключително висок риск или опасност.

Защита на живота

Защитата на живота често зависи от броя на хората, които имат достъп до дадена сграда и в зависимост от вариациите, системите могат да варират от прости категории от тип M до L1.

Системата от категория М изисква ръчни точки за извикване на всички изходи, както и коридори, където не се очаква хората да ходят повече от 30/45 метра.

Категории L1-L5 Пожароизвестителни системи

Пожароизвестителните системи от категория L5 са предназначени за сгради, които имат определен риск, което изисква специално внимание. Например, ако има зона с висок риск, която се счита за достойна за автоматично откриване, но е необходима и ръчна система, тогава това ще се нарича L5 / M.

Категория L4 осигурява само откриване в рамките на евакуационните маршрути, докато L3 обхваща не само тези зони, но и всички помещения, водещи по пътя за евакуация. Целта тук е хората да бъдат предупредени предварително за опасността, преди коридорът да се напълни с дим, за да могат те да избягат безопасно и навреме. L2 е по-нататъшно повишаване на защитата във всички зони, обхванати от категория L3, както и във високорискови зони като котелни помещения и др.L1 осигурява защита в цялата сграда.

Видове пожароизвестителни системи

След като сте определили категорията на пожароизвестителните системи,от които се нуждаете вашият доставчик на пожарна безопасност може да ви посъветва за най-подходящия тип пожароизвестителна система.

Пожароизвестителните системи могат да се разделят на четири категории:

  • Конвенционални,
  • Аналогови адресируеми,
  • Адресируеми,
  • Безжични системи.

Пожарна безопасност не трябва да бъде сложна. Използването на услугите на сертифицирана фирма за противопожарна защита е жизненоважно за безопасността на всички, ползващи дадена сграда и дадени помещения.

Ако всичко това ви се струва много сложно и скъпо, като начало,  можете да поставите само детектори, които да уловят локално дима и топлината в помещенията, в които живеете, готвите, прекарвате свободното си време.  За  целта ще употребите минимални средства, но ефекта може да е животоспасяващ.

Категория: