Полицейските правомощия във Великобритания

-

Много правила за поведението на полицейските служители са определени в Кодекса за дейност на полицията, а така също има и закони, определящи какво може и какво не може да прави полицията.

Освен това, британската полиция работи и в съответствие със Закона за дискриминацията, което означава, че е противозаконно даден служител на реда да ви дискриминира заради:

– възраст;

– увреждания;

– смяна на пола;

– бременност и майчинство;

– раса;

– религия;

– пол;

– сексуална ориентация.

Ако полицейски служител действа в противоречие на законите или на Кодекса за дейност на полицията, можете да заведете дело и той може да бъде изправен пред съда за извършване на криминално престъпление или може да бъде наказан.

Тази информацията не се отнася за всички случаи. Ако имате проблеми с полицията, винаги трябва да потърсите професионален съвет.

Ако сте получили полицейско предупреждение или сте отведен в полицейски участък, винаги трябва да се обръщате към адвокат.

Спиране за обяснение

Британската полиция има правото да спре всеки на публично място и да му поиска обяснение, например, може да ви бъде поискано обяснение за ваши действия, поведение, присъствие в района или притежание на нещо.

Когато полицейски служител ви поиска обяснение, не сте длъжни да предоставяте личните си данни. Органите на реда от своя страна не са длъжни да вписват спирането или да ви издават протокол. Но могат да ви помолят да им кажете своя етнос.

Спиране и обиск

Полицията може да спре и претърси всяко лице, превозно средство и всичко в него или върху него, ако търси определени неща. Но преди да ви спрат за обискиране, органите на реда трябва да имат разумни основания и да подозират, че може да намерят:

– крадени вещи;

– наркотични вещества;

– оръжие;

– предмет, който се използва или е пригоден за престъпление, например влизане с взлом или кражба;

– ножове;

– предмети, които могат да причинят щети или унищожат имущество, например спрейове.

Ако се е случил сериозен инцидент, съпроводен с насилие, полицията може да ви спре за обиск без основателна причина и подозрения, че ще намерят нещо.

Органите на реда могат да претърсят и автобус с футболни фенове, който отива или се връща от мач, ако имат подозрения, че в него има алкохол или хора под въздействието на алкохол.

Полицията може да спре и обискира вас и вашето превозно средство, ако има разумни основания да ви подозира в тероризъм. Но полицията не се нуждае от разумни основания, ако е дадено разрешение да се извършват обиски в определен район.

Полицейските служители обаче нямат право да ви спират и обискират само заради вашата раса или религиозни възгледи.

Когато ви спрат за обиск, те трябва да ви предоставят следната информация, преди да започнат обиска:

– полицейски карти на служителите;

– информация за правото им за спиране и обиск;

– информация за вашите права;

– имената и от кое полицейско управление са;

– причината за обиска;

– какво смятат, че ще открият във вас.

Ако впоследствие не ви бъде издадено копие от протокола за обиска, можете да си поискате. Трябва да го направите до три месеца след извършването на обиска.

Във всички ситуации, когато полицията има право да ви спре за обиск, от вас не бива да бъде изисквано да се събличате на публично място, може само да поискат да свалите връхната си дреха или ръкавиците. По-щателен обиск или личен обиск със събличане може да се извърши, но не на публично място, а например в полицейски микробус. Личният обиск със събличане трябва задължително да бъде извършен от полицейски служител от същия пол като вашия.

Ако ви арестуват, органите на реда имат правото да ви претърсят за всичко, което можете да използвате като средство за бягство или което да послужи за доказателство за престъплението, довело до вашия арест.

В някои случаи полицейски служител с чин инспектор (inspector) или по-висок може да даде на полицията разрешение да прави спирания и лични обиски на граждани в даден район за определено време, но за не повече от 24 часа. Когато това разрешение е в сила, полицията може да прави обиски с цел откриване на оръжия или опасни инструменти, независимо дали има причина да подозира, че даден човек притежава такива предмети или няма такава причина.

Полицейски служител с чин заместник главен полицай (assistant chief constable) или по-висок също може да даде разрешение за личен обиск в даден район, за да се предотврати терористичен акт.

Къде може да ви обискира полицията

Органите на реда могат да ви обискират на всяко едно място, което е за обществено ползване – т.е.  навсякъде, освен в дома и градината ви или в дома и градината на някого, който ви е дал позволение да бъдете там. Ако полицията има разумни основани да смята, че вие не сте в собствения си дом или сте в частен имот без разрешението на собственика, тя има право да ви обискира.

Има отделни правила относно това, кога полицията има право да влезе и претърси дома ви.

Кога полицията може да използва сила

Полицейските служители могат да използват разумна сила при спиране за обиск, но преди това трябва да положат всички усилия, за да ви убедят да им съдействате. Сила трябва да бъде използвана само като крайна мярка.

Кога полицията може да ви разпитва

Органите на реда не бива да ви разпитват за получаване на доказателства, преди да ви предупредят за последствията.

Ако са ви арестували, не можете да бъдете разпитвани, преди да ви отведат в полицейския участък, освен ако:

– забавянето може да доведе до увреждане или загуба на доказателства, свързани с престъплението;

– забавянето може да доведе до причиняване физически щети на други хора;

– забавянето би предупредило заподозрян в престъпление, който все още не е арестуван;

– забавянето би попречило на възстановяването на собственост, която е предмет на извършеното престъпление.

Ако имате дадено полицейско предупреждение, но не сте арестувани, трябва да ви е казано, че сте свободни да си вървите, когато поискате.

Правомощия за влизане

Полицията може да влезе във ваша собственост без заповед за претърсване, ако се е случил сериозен или опасен инцидент.

Ситуации, в които органите на реда могат да влязат във ваша собственост без заповед:

– за да се справят с нарушаване на обществения ред или да го предотвратят;

– за да изпълнят заповед за арест;

– за да арестуват лице, което има връзка с определени престъпления;

– за да хванат лице, което е избягало, след като е било задържано;

– за да спасят човешки живот или предотвратят нанасяне на щети върху имущество.

Полицията трябва да има разумни основания да вярва, че човекът, когото търси, се намира в имота. Изключение правят случаите, когато полицията предотвратява сериозна заплаха за живот или сериозно увреждане на имущество.

Ако органите на реда ви арестуват, те могат да влязат и претърсят имота, в който сте се намирали по време или непосредствено преди ареста. Те имат правото да търсят само доказателства, свързани с престъплението, за което ви арестуват или с друго престъпление, което е свързано с първото. Освен това те трябва да имат основателни причини да вярват, че ще открият доказателства в имота.

Полицейските служители също могат да претърсват други имоти, които са използвани от лице, арестувано за определени сериозни престъпления. Отново, полицейският служител, който извършва претърсването, трябва да има разумни основания да подозира, че ще намери доказателства, свързани с престъплението.

При други обстоятелства, полицията трябва да има заповед за претърсване, преди да навлезе в частния имот.

Полицаите трябва да извършат претърсването в разумно време от денонощието, освен ако това няма да попречи на претърсването. Когато лицето, което обитава имота присъства, полицията трябва да поиска разрешение за претърсване – отново, освен ако това няма да повлияе на търсенето.

Когато извършват претърсване полицейските служители трябва:

– да се идентифицират и ако са без униформи, да покажат значките си;

– да обяснят защо правят претърсване, какви са правата на собственика на имота и дали претърсването се извършва със или без заповед.

Ако полицията има заповед, тя може да влезе принудително, ако:

– обитателят на имота откаже достъп;

– комуникацията с обитателя е невъзможна;

– обитателят не се намира в имота;

– имотът не се обитава;

– полицията има разумни основания да смята, че ако не влезе принудително, това ще попречи на претърсването или някой ще се окаже в опасност.

Кога полицията може да отнема вещи

Органите на реда трябва да отнемат вещи само когато имат разумни основания да смятат, че:

– те са получени по незаконен начин;

– те са доказателство, свързано с престъпление.

При всеки един от тези случаи, те трябва да имат разумни основания да вярват, че е необходимо да отнемат личните вещи, за да не бъдат изгубени, откраднати или унищожени.

Правата ви при арест

Полицията може да ви арестува, ако има валидна заповед за арест.

Има и някои ситуации, при които могат да ви арестуват и без заповед. Такива са:

– ако в момента извършвате определени престъпления;

– ако полицаите имат разумни основания да подозират, че извършвате престъпление;

– полицаите имат разумни основания да подозират, че сте извършили престъпление;

– на път сте да извършите престъпление;

– полицейските служители  имат разумни основания да смятат, че ще извършите престъпление.

Органите на реда могат да ви арестуват, ако имат разумни основания да подозират, че сте се извършили или сте се опитали да извършите престъпление, или ако извършвате или се опитвате да извършите престъпление, но е непрактично или невъзможно да ви представят заповед за арест.

Може обаче да бъдете арестувани и ако някое от следните условия важи:

– не знаят или не могат да разберат/получат името ви;

– подозират, че сте се представили под фалшиво име;

– не сте дали задоволителен адрес (това е адрес, на който полицията може да ви намери и да се свърже с вас);

– смятат, че сте им дали фалшив адрес;

– арестът е необходим, за да ви се попречи да нанесете физически наранявания на себе си или на други лица, да причини загуба или повреда на имущество, извършване на престъпление срещу обществения морал или да причини на незаконно препятствие на магистрала;

– имат разумни основания да смятат, че арестът е необходим, за да се предпази дете или друго уязвимо лице.

Ако ви арестуват, защото не сте дали задоволителен адрес, трябва предварително да ви обяснят, че могат да ви арестуват за това и да ви дадат възможност да си дадете адреса.

Какво трябва да се случи при един арест

За да извърши арест, полицията може да използва сила в рамките на разумното и не по-голяма от необходимото и трябва възможно най-скоро да ви информира, че сте арестувани.

След ареста трябва да ви бъде обяснено на какво основание сте арестувани. Полицейските служители трябва да ви дадат предупреждение за правата ви, освен ако не е непрактично, или ако не са го дали точно преди да ви арестуват.

Ако ви арестуват на друго място, а не в полицейски участък, трябва да ви заведат до участъка възможно най-скоро.

Ако ви арестуват за кражба и сте видян да взимате имущество, но вече не е било във вас след преследване, полицейските служители могат да се върнат и да проследят пътя ви. Това може да им позволи да възстановят имуществото. Те трябва да ви отведат в полицейския участък, след като намерят откраднатото имущество.

В полицейския участък

Когато сте в полицейския участък, полицията е длъжна да ви информира за:

– правото ви да уведомите някого, че са ви арестували;

– правото ви на правна консултация;

– правото ви да разгледате Кодекса за полицейска практика.

Правото ви на правна помощ може да бъде отложено при някои тежки случаи.

Освен това, полицията трябва да ви информира, че не е задължително да използвате правата си веднага. Можете да се възползвате от тях и по-късно, по всяко време, докато сте под арест.

Трябва да ви се даде писмено уведомление за вашите права по време на пребиваването ви в полицейския участък. Имате и право на писмено копие от протокола за задържане при освобождаване.

Полицията ще ви помоли да посочите в протокола от задържането дали искате да получите правна помощ и да се подпишете на протокола.

Ако пожелаете да информирате някого за своя арест (чрез телефонно обаждане), това трябва да стане възможно най-скоро, освен ако сте арестувани за определени престъпления и служител с чин суперинтендант или по висш позволи това да стане със забавяне. За да бъде позволено забавяне, полицейският служител трябва да се увери, че има достатъчно основания, че информирането на друго лице за вашия арест:

– би довело до повреждане на доказателствата;

– би повлияло на възможността на полицията да възстанови чуждо имущество;

– би довело до предупреждаването на други заподозрени;

– би попречило на възстановяването на приходи вследствие на престъпления, свързани с наркотици.

Ако е разрешено забавяне, полицията трябва да ви уведоми за това и да запише причината в протокола за арест. Максималното забавяне е 36 часа, освен ако арестът не е във връзка с престъпление, свързано с тероризъм – тогава е 48 часа.

Ако някой попита за вашето местоположение, стига да се съгласите, той ще бъде информиран, освен ако полицейски служител с чин от началник нагоре реши, че лицето не бива да бъде информирано.

За колко време може да ви задържат

Без повдигнати обвинения полицията не бива да ви задържа за повече от 24 часа, освен ако служител с чин суперинтендант или по-висок или магистрат даде разрешение. Ако бъде издадено такова разрешение, можете да бъдете задържани допълнително за още 12 часа. Магистрати (съдии) могат да разпоредят да ви задържат максимум до 96 часа. Ако сте заподозрени в престъпление и освободени под гаранция, това време не се зачита към 96-часовия период на задържане.

След като ви бъдат повдигнати обвинения, ако все още сте задържани, трябва да ви изправят пред магистратите на следващия ден (освен ако не е Коледа, Разпети петък или неделя).

Ако сте арестувани по подозрения в тероризъм, важат други правила.

Районен съдия може да разреши по-продължително задържане, на етапи, за срок до 14 дни.

Право на мълчание

Въпреки че имате правото да мълчите, съдът може да вземе мълчанието ви под внимание, когато решава дали сте виновни или не.

Правна помощ

Имате правото на безплатна правна помощ от дежурен адвокат. Това не зависи от материалното ви положение. Желанието ви за правна помощ ще бъде предадено на Телефонната централа на адвокати по защитата.

Ако престъплението не е много сериозно, от централата могат да ви пренасочат към Службата за защита при престъпления по телефона (Criminal Defence Service Direct). Тя обхваща престъпления като шофиране под влияние на алкохол, нарушения на обществения ред и нарушения на гаранцията.

Служба за защита при престъпления по телефона разполага с адвокати, които ще ви дадат правен съвет директно по телефона.

Вие обаче имате правото да бъдете напътствани от адвокат лично, ако:

– сте обвинени в по-сериозно престъпление;

– полицията има намерение да ви разпита след прочитане на правата ви;

– смятани сте за уязвимо лице.

Можете да изберете свой собствен адвокат и няма да плащате за съветите му, ако той има договор със Службата за защита при криминални престъпления (Criminal Defence Service – CDS). От Телефонната централа на защитните адвокати ще се свържат с вашия адвокат от ваше име.

След като поискате правна помощ, полицията обикновено няма право да ви разпитва. Ако продължи да ви разпитва, не сте длъжни да отговаряте на въпросите, докато не разговаряте  с адвоката си.

Пръстови отпечатъци, снимки и ДНК проби

Ако са ви арестували, обвинили, осъдили, предупредили или дали порицание за престъпление в Англия и Уелс, полицията има правото да ви снеме отпечатъци, да направи снимки и да вземе ДНК проба без вашето съгласие, за да предотврати или разкрие престъпление.

Ако сте осъдени за насилствено, сексуално или терористично престъпление извън Англия или Уелс, полицията отново има правото да ви снеме отпечатъци, да направи снимки и да вземе ДНК проба.

Дори и да не сте осъдени за престъпление, органите на реда имат правото да запазят вашите отпечатъци и ДНК проби в своята ДНК база данни.

От 31 октомври 2013 година ако сте арестувани и обвинени, но не и осъдени, за дребно престъпление, вашите отпечатъци и ДНК профил трябва да се изтрият от базата данни след като се направи проверка дали съвпадат с някое престъпление.

Ако сте под 17-годишна възраст

Ако сте на възраст под 17 години и полицията ви задържи, подходящ възрастен, обикновено родител или настойник, трябва да бъде информиран за това възможно най-скоро.

Полицията не бива да ви разпитва без присъствието на родител или настойник, освен ако забавянето няма да изложи на риск нечие здраве или да причини загуба или щети върху нечия собственост.

Ако сте от чужбина

Имате правото да съобщите на посолството или консулството на вашата страна за това, къде сте.

Ако сте от страна, с която Великобритания има специални договорености, посолството или консулството ще бъдат известени за вашия арест автоматично.

Ако вашият първи език не е английски

Ако имате затруднения да разбирате английски език и разпитващият полицай не говори вашият първи език, трябва да ви се предостави преводач. Полицията не трябва да ви разпитва, преди да е дошъл преводачът, освен ако това забавяне няма да изложи на риск нечие здраве или да причини загуба или щети върху нечия собственост.

Хора със затруднения в говора и проблеми със слуха

Ако имате затруднения в говора или проблеми със слуха, полицията трябва да ви осигури преводач. Не трябва да ви разпитват докато преводачът не е дошъл, освен ако това забавяне няма да изложи на риск нечие здраве или да причини загуба или щети върху нечия собственост. Можете да бъдете разпитван, ако писмено се съгласите да ви разпитват без преводач.

Хора с умствени увреждания

Ако имате умствени увреждания, полицията трябва да ви разпитва само когато до вас има отговорно лице, освен ако това забавяне няма да изложи на риск нечие здраве или да причини загуба или щети върху нечия собственост.

По време на разпит трябва да ви придружава:

– роднина или друго лице, отговорно за вашите грижи;

– лице, което не е служител на полицията и което има опит с хора с умствени увреждания;

– друг отговорен възрастен, който не работи за полицията.

Обвинение и наказание без явяване пред съд

Ако полицията е събрала достатъчно доказателства срещу вас, за да повдигне наказателно производство, може да бъдете обвинени и съответно осъдени. Това означава, че ще отидете на съд. Не всички престъпления обаче трябва да свършат в съда. Полицията може да се справи с вашия случай с помощта на алтернативни методи, които са несъдебни. Например, ако ви хванат с малко количество канабис за лична употреба, може само да ви бъде издадено предупреждение. Друг пример е формално предупреждение или налагане на глоба за дадено нарушение на закона.

Трябва да се споразумеете за извънсъдебно решение с полицията, за да има такова. Преди да се съгласите обаче е добре да получите правен съвет, защото дори извънсъдебното решение може да повлияе на бъдещето ви. Например, то може да стане публично достояние за вашите работодатели и да бъде считано за част от криминалното ви досие.

Жалби

Ако смятате, че полицията се е отнесла с вас несправедливо, най-добрият ви ход зависи от естеството на вашата жалба. Например, ако полицейските служители са намерили доказателства чрез нарушаване правилата от Кодекса на практиката на полицията, съдът може да реши да не приема тези доказателства в делото срещу вас и така то да бъде прекратено.

Не забравяйте да уведомите адвоката си, че органите на реда са нарушили правилата. Освен това, може да пожелаете да подадете жалба срещу конкретен полицейски служител и неговото поведение или дори да отнесете случая до съда. Просто кажете на адвоката си, ако смятате, че полицията е нарушила правилата от Кодекса на практиката, третирали са ви несправедливо или сте се почувствали дискриминирани. Ако искате да подадете жалба, ще трябва да потърсите помощ от своя адвокат. Можете да получите помощ и от Бюрото за консултация на гражданите (Citizens Advice Bureau).

Подаване  на жалба

Можете да подадете жалба срещу полицията по следните начини:

– свържете се с полицейската служба, от която искате да се оплачете;

– отидете в местното полицейско управление и поискайте да се видите с дежурния полицай и подайте жалбата си.

-свържете се с Независимата комисия за полицейски оплаквания (Independent Police Complaints Commission (IPCC). Това може да стане по телефона, имейл, пощата, факс или миником.  Можете да изтеглите и попълните формуляр онлайн от сайта  www.ipcc.gov.uk.

Адвокат или член на парламента също може да подаде жалба от ваше име.

Повечето жалби се разглеждат от местната полиция. По-сериозните жалби обаче се разследват от Независимата комисия за полицейски оплаквания.